Serwis przeznaczony dla osób pełnoletnich

Szanowni użytkownicy Strony Al.Capone

Klauzula informacyjna dla formularza kontaktowego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, iż:

Administrator Danych Osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Al. Capone Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. KRAKOWSKA 1, 33-113 ZBYLITOWSKA GÓRA.

W sprawie danych osobowych z Administratorem można kontaktować się:

– pisemnie na adres: ul. KRAKOWSKA 1, 33-113 ZBYLITOWSKA GÓRA
– mailowo na adres: daneosobowe@alejacapone.pl

Cel przetwarzania danych i podstawa prawna.
Dane osobowe kandydatów do pracy.
Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na podstawie zgody udzielonej przez Państwa w związku z uczestnictwem w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

Dane osobowe pracowników Administratora.

Dane osobowe pracowników są przetwarzane:

– w celu zawarcia i wykonywania umowy o pracę, w tym w związku z obowiązkiem spełnienia przez Pracodawcę obowiązków związanych z zatrudnieniem pracowników (m.in. obowiązków związanych z zabezpieczeniem społecznym i obowiązków podatkowych);wykonywaniem przez Pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy i innych przepisów szczegółowych, w tym związanych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ,

-na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Pracodawcę powiązanego z realizacją powyższych celów dotyczących zatrudnienia, nie wynikających wprost z umowy o pracę ani z przepisów prawa np. monitoring (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

-na podstawie wyrażonej przez zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane osobowe byłych pracowników/współpracowników Administratora.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek archiwizacji dokumentów zawierających dane osobowe (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikający z odrębnych przepisów (m.in. Kodeks Pracy, Ustawa o systemie Ubezpieczeń Społecznych, Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) czyli ewentualne dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

 

Dane osobowe klientów, osób reprezentujących klientów lub wskazanych do kontaktu w ich imieniu.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy, zawarcie umowy a także prawidłowa jej realizacja (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); konieczność spełnienia obowiązków prawnych, w tym wynikających z Ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), utrzymanie kontaktów z klientami, prawidłowa komunikacja oraz ewentualne dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;

 

Dane osobowe kontrahentów (dostawców, odbiorców usług) i przedstawicieli kontrahentów.

Dane osobowe są przetwarzane w związku z:

-wykonaniem umowy zawartej pomiędzy Państwem, a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

-realizacją przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym np. przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

-realizacją prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym dochodzenie ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Dane osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawidłowa realizacja umowy/zlecenia, wypełnienie obowiązków prawnych nałożonych przez przepisy podatkowe, a także ewentualne dochodzenie lub obrona przed roszczeniami wynikającymi z przepisów prawa cywilnego (art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO);

 

Monitoring.

Celem i podstawą przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku jest stosowanie monitoringu wizyjnego na terenach punktów sprzedażowych prowadzonych przez Administratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f. RODO).

 

Dane osób biorących udział w grach i konkursach.

dane osobowe zwycięzców konkursów i gier przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu wydania, odbioru i rozliczenia nagród i związanych z tym przepisów prawnych w szczególności przepisów księgowych i rachunkowych, a także obowiązku archiwizacji (art. 6 RODO ust. 1 lit c RODO)

 

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, z którymi Administrator współpracuje na mocy zawartych umów powierzeń m.in. firma informatyczna, biuro rachunkowe oraz podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywania danych osobowych na gruncie obowiązujących przepisów prawa;

 

Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych ani do państw trzecich znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

Okres przechowywania danych osobowych.

W zależności od celu przetwarzania danych będą one przechowywane przez okres:

-wymagany ustawowo na mocy odrębnych przepisów, w tym w szczególności podatkowych, rachunkowych, dotyczących przechowywania akt osobowych i dokumentów płacowych;

-przez czas konieczny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń- do upływu ich przedawnienia;

-w przypadku zgody przez czas na jaki ta zgoda została udzielona lub do momentu jej odwołania;

-w przypadku monitoringu-przez okres do 3 miesięcy lub do zakończenia postępowania w przypadku gdy nagranie z monitoringu służy jako dowód w postępowaniu.

-w przypadku rekrutacji do czasu zakończenia procesu rekrutacji bądź zakończenia czasu na jaki zgoda została udzielona w przypadku przyszłych rekrutacji;

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany celem podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Prawa osób, których dane są przetwarzane.

Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo żądania od Administratora:

– dostępu do treści swoich danych;

-sprostowania danych;

-usunięcia danych (jeśli nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Administrator nie ma podstaw do ich przetwarzania);

-ograniczenia przetwarzania;

Osoby, których dane dotyczą mają również prawo do:

-przenoszenia danych;

-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

-cofnięcia wyrażonej zgody w każdym momencie; pozostaje to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane przed cofnięciem zgody;

-wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy osoba ta uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 

Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą.

Podanie danych osobowych, których obowiązek podania jest uregulowany przepisami prawa jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach jest dobrowolne, aczkolwiek brak ich podania może uniemożliwić kontakt z daną osobą, przekazanie informacji jak również rozpoczęcie działań zmierzających do zawarcia umowy.

 

 

 

 

Dlatego też jeśli klikniesz „ZGADZAM SIĘ” – zgodzisz się na przetwarzanie, po 25 maja 2018 roku, Twoich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym ze strony internetowej, oraz zbierania plików cookies.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne

 

Serwis przeznaczony dla osób pełnoletnich
Czy akceptujesz te warunki i masz ukończone 18 lat?

Blog

30.08.2021

OTWARCIE 77 SALONU AL.CAPONE – KROSNO

21 sierpnia otworzyliśmy drugi w Krośnie, a zarazem 77 salon sieci Al.Capone. Nowej lokalizacji wypatrujcie przy ul. Staszica 21/1. Możecie wpadać do nas w dowolny dzień – sklep będzie otwarty codziennie (również w niedziele i święta) w godzinach 6-24.

Zapraszamy na zakupy!

11.08.2021

OTWARCIE 76 SALONU AL.CAPONE – JANÓW LUBELSKI

Kolejne mocne otwarcie za nami! 7 sierpnia na mapie Polski pojawił się salon własny Al.Capone zlokalizowany w Janowie Lubelskim.

W całej sieci działa obecnie 28 sklepów własnych i 48 franczyzowych.

Janów Lubelski, ul. Boh. Porytowego Wzgórza 4. Zapraszamy codziennie w godz. 6 – 24.

21.07.2021

OTWARCIE 75 SALONU AL.CAPONE – BIAŁYSTOK

17 lipca otworzyliśmy drugi salon Al.Capone w Białymstoku. Nowej lokalizacji wypatrujcie przy ul. Waszyngtona 29. Jesteśmy otwarci codziennie (również w niedziele i święta) w godz. 6:00 – 24:00.

Takiego wyboru nie znajdziecie nigdzie w okolicy, a nasi Specjaliści chętnie pomogą dobrać odpowiedni alkohol na każdą okazję!

 

21.07.2021

OTWARCIE 74 SALONU AL.CAPONE – CZĘSTOCHOWA

10 lipca po raz drugi zaznaczyliśmy swoją obecność w Częstochowie. Nowej lokalizacji wypatrujcie przy ul. św. Rocha 98. Możecie wpadać do nas w dowolny dzień – sklep będzie otwarty codziennie (również w niedziele i święta) w godzinach 6-24.

Al.Capone rośnie w siłę! Każdego miesiąca rozszerzamy sieć naszych salonów, by dostarczać najlepsze trunki z każdego zakątka świata. Działamy już na terenie 11 województw, w 74 lokalizacjach.

21.07.2021

OTWARCIE 73 SALONU AL.CAPONE – BARANOWO

10 lipca Specjaliści od alkoholu pojawili się w Baranowie przy ul. Szamotulskiej 26J, by dostarczyć mieszkańcom największy wybór mocnych trunków, najlepsze promocje i profesjonalne doradztwo.

Spotkanie ze znajomymi w piątek, romantyczna kolacja w poniedziałek czy maraton filmowy w niedzielę? Nieważne kiedy potrzebujesz wsparcia – jesteśmy otwarci codziennie od 6-24.

Takiego wyboru nie znajdziesz nigdzie w okolicy, a nasi Specjaliści chętnie pomogą Ci dobrać odpowiedni alkohol na każdą okazję.

07.07.2021

OTWARCIE 72 SALONU AL.CAPONE – ŁÓDŹ

3 lipca po raz drugi zaznaczyliśmy swoją obecność w Łodzi. Nowej lokalizacji wypatrujcie przy ul. Kilińskiego 298. Możecie wpadać do nas w dowolny dzień – sklep będzie otwarty codziennie (również w niedziele i święta) w godzinach 6-24.

Al.Capone rośnie w siłę ? Każdego miesiąca rozszerzamy sieć naszych salonów, by dostarczać najlepsze trunki z każdego zakątka świata. Działamy już na terenie 11 województw, w 72 lokalizacjach.

Widzimy się w Al.Capone!

22.06.2021

OTWARCIE 71 SALONU AL.CAPONE – ŚRODA WIELKOPOLSKA

Mocne promocje, szeroki wybór trunków z każdego zakątka świata, wyjątkowa atmosfera i oferty specjalne… To wszystko znajdziecie w nowym salonie Al.Capone w Środzie Wielkopolskiej.

19 czerwca otworzyliśmy 71 sklep, tym razem w województwie wielkopolskim.

Wpadnij do nas! Jesteśmy otwarci codziennie, również w niedziele i święta w godz. 6:00 – 24:00.

Al.Capone Środa Wielkopolska, ul. Strzelecka 42.

09.06.2021

OTWARCIE 70 SALONU AL.CAPONE – WOŁOMIN

70-ty salon Al.Capone pojawił się na mapie Polski 02.06.2021r., tuż przed długim czerwcowym weekendem. Jest to nasz ósmy sklep w województwie mazowieckim.

To, co niezwykle motywuje nas do pracy to otwartość i życzliwość naszych klientów, dlatego w planach mamy jeszcze inne lokalizacje na Mazowszu.

W Wołominie, jak zazwyczaj podczas mocnego otwarcia nie zabrakło promocji, ofert specjalnych oraz atrakcji. Największą popularnością cieszyło się koło fortuny, które za każdym razem zapewnia naszym klientom możliwość wygrania atrakcyjnych nagród.

Wpadnij do nas! Jesteśmy otwarci codziennie, również w niedziele i święta w godz. 6:00 – 24:00.

Al.Capone Wołomin, ul. Wileńska 1.

07.05.2021

Podatek cukrowy – Raport CMR

Podatek Cukrowy w sklepach niezależnych i miękkiej franczyzy do 300m2

 

 

CMR, Sklepy niezależne i miękkiej Franczyzy do 300m2, 04.01-16.04 (15 tygodni).

 

Wzrost cen artykułów spożywczych notowany jest od dłuższego czasu w wszystkich analizowanych grupach sklepów detalicznych. Rok 2021 przyniósł kolejne podwyżki a największa spośród nich, dotknęła kategorię napojów. Wpływ na to miała wprowadzona w tym roku opłata cukrowa.

Podatek ten składa się części stałej: 50gr za litr każdego napoju z cukrem bądź słodzikiem oraz części zmiennej, uzależnionej od ilości cukru powyżej 5g/100ml oraz ewentualnej obecności tauryny bądź kofeiny w składzie.

Opłatę nałożono na producentów bądź importerów ale szybko przerzucili oni jej koszt na konsumentów co znalazło błyskawicznie odzwierciedlenie w cenach tych produktów na półkach sklepowych. Efektem jest drastyczny wzrost cen zarówno napojów gazowanych i energetyków jak i herbat mrożonych czy wód smakowych. W okresie pierwszych 15 tygodni 2021 roku, w sklepach niezależnych i miękkiej franczyzy do 300m2 cena litra napoju gazowanego wzrosła przeciętnie o 30,7%, wody smakowej o 27,2% a energetyków o 11,3% względem analogicznego okresu w 2020 roku.

Siłą rzeczy, tak istotne zmiany w cenach jednostkowych musiały odbić się na sprzedawanym wolumenie. W przypadku napojów gazowanych, wolumen sprzedaży spadł w tym okresie o ok ¼ względem pierwszych 15 tygodni 2020 roku co przy tak dużym wzroście cen przełożyło się jedynie na 1,2% spadku wartości sprzedaży. Podobna sytuacja widoczna była w wodach smakowych. Jedyną kategorią, obarczoną nowym podatkiem notującą wzrosty wartości sprzedaży względem ubiegłego roku są napoje energetyczne. Spadek wolumenu sprzedaży był to najmniejszy (-4,5% względem 2020 roku) co przy wzrostach cen przełożyło się na dodatnią dynamikę wartości sprzedaży (+6,2%).

Producenci napojów podeszli to tego dwojako. Jedni (głównie liderzy rynkowi), pozostawili skład bez zmian, mniejsi gracze starali się wyhamować spadki przez downsizing opakowań albo dodanie do składu soku owocowego.

Średnia cena za litr

1 4 5 6 7 8 11

Skontaktuj
się z nami

Chcesz z nami współpracować? A może szukasz rzetelnej firmy, która zaopatrzy Cię w najlepszy alkohol?
Napisz do nas!

Kontakt
cookie

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) oraz podobne technologie w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkowników oraz w celach statystycznych i reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia. Więcej w Polityce Prywatności.