Serwis przeznaczony dla osób pełnoletnich

Szanowni użytkownicy Strony Al.Capone

Klauzula informacyjna dla formularza kontaktowego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, iż:

Administrator Danych Osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Al. Capone Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. KRAKOWSKA 1, 33-113 ZBYLITOWSKA GÓRA.

W sprawie danych osobowych z Administratorem można kontaktować się:

– pisemnie na adres: ul. KRAKOWSKA 1, 33-113 ZBYLITOWSKA GÓRA
– mailowo na adres: daneosobowe@alejacapone.pl

Cel przetwarzania danych i podstawa prawna.
Dane osobowe kandydatów do pracy.
Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na podstawie zgody udzielonej przez Państwa w związku z uczestnictwem w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

Dane osobowe pracowników Administratora.

Dane osobowe pracowników są przetwarzane:

– w celu zawarcia i wykonywania umowy o pracę, w tym w związku z obowiązkiem spełnienia przez Pracodawcę obowiązków związanych z zatrudnieniem pracowników (m.in. obowiązków związanych z zabezpieczeniem społecznym i obowiązków podatkowych);wykonywaniem przez Pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy i innych przepisów szczegółowych, w tym związanych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ,

-na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Pracodawcę powiązanego z realizacją powyższych celów dotyczących zatrudnienia, nie wynikających wprost z umowy o pracę ani z przepisów prawa np. monitoring (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

-na podstawie wyrażonej przez zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane osobowe byłych pracowników/współpracowników Administratora.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek archiwizacji dokumentów zawierających dane osobowe (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikający z odrębnych przepisów (m.in. Kodeks Pracy, Ustawa o systemie Ubezpieczeń Społecznych, Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) czyli ewentualne dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

 

Dane osobowe klientów, osób reprezentujących klientów lub wskazanych do kontaktu w ich imieniu.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy, zawarcie umowy a także prawidłowa jej realizacja (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); konieczność spełnienia obowiązków prawnych, w tym wynikających z Ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), utrzymanie kontaktów z klientami, prawidłowa komunikacja oraz ewentualne dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;

 

Dane osobowe kontrahentów (dostawców, odbiorców usług) i przedstawicieli kontrahentów.

Dane osobowe są przetwarzane w związku z:

-wykonaniem umowy zawartej pomiędzy Państwem, a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

-realizacją przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym np. przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

-realizacją prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym dochodzenie ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Dane osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawidłowa realizacja umowy/zlecenia, wypełnienie obowiązków prawnych nałożonych przez przepisy podatkowe, a także ewentualne dochodzenie lub obrona przed roszczeniami wynikającymi z przepisów prawa cywilnego (art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO);

 

Monitoring.

Celem i podstawą przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku jest stosowanie monitoringu wizyjnego na terenach punktów sprzedażowych prowadzonych przez Administratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f. RODO).

 

Dane osób biorących udział w grach i konkursach.

dane osobowe zwycięzców konkursów i gier przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu wydania, odbioru i rozliczenia nagród i związanych z tym przepisów prawnych w szczególności przepisów księgowych i rachunkowych, a także obowiązku archiwizacji (art. 6 RODO ust. 1 lit c RODO)

 

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, z którymi Administrator współpracuje na mocy zawartych umów powierzeń m.in. firma informatyczna, biuro rachunkowe oraz podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywania danych osobowych na gruncie obowiązujących przepisów prawa;

 

Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych ani do państw trzecich znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

Okres przechowywania danych osobowych.

W zależności od celu przetwarzania danych będą one przechowywane przez okres:

-wymagany ustawowo na mocy odrębnych przepisów, w tym w szczególności podatkowych, rachunkowych, dotyczących przechowywania akt osobowych i dokumentów płacowych;

-przez czas konieczny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń- do upływu ich przedawnienia;

-w przypadku zgody przez czas na jaki ta zgoda została udzielona lub do momentu jej odwołania;

-w przypadku monitoringu-przez okres do 3 miesięcy lub do zakończenia postępowania w przypadku gdy nagranie z monitoringu służy jako dowód w postępowaniu.

-w przypadku rekrutacji do czasu zakończenia procesu rekrutacji bądź zakończenia czasu na jaki zgoda została udzielona w przypadku przyszłych rekrutacji;

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany celem podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Prawa osób, których dane są przetwarzane.

Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo żądania od Administratora:

– dostępu do treści swoich danych;

-sprostowania danych;

-usunięcia danych (jeśli nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Administrator nie ma podstaw do ich przetwarzania);

-ograniczenia przetwarzania;

Osoby, których dane dotyczą mają również prawo do:

-przenoszenia danych;

-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

-cofnięcia wyrażonej zgody w każdym momencie; pozostaje to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane przed cofnięciem zgody;

-wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy osoba ta uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 

Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą.

Podanie danych osobowych, których obowiązek podania jest uregulowany przepisami prawa jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach jest dobrowolne, aczkolwiek brak ich podania może uniemożliwić kontakt z daną osobą, przekazanie informacji jak również rozpoczęcie działań zmierzających do zawarcia umowy.

 

 

 

 

Dlatego też jeśli klikniesz „ZGADZAM SIĘ” – zgodzisz się na przetwarzanie, po 25 maja 2018 roku, Twoich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym ze strony internetowej, oraz zbierania plików cookies.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne

 

Serwis przeznaczony dla osób pełnoletnich
Czy akceptujesz te warunki i masz ukończone 18 lat?

Oferta Weselna

Al. Capone

Oferujemy pomoc podczas organizacji wesel, zapewniając profesjonalne wsparcie naszych specjalistów. Do każdego zlecenia delegujemy odpowiedniego doradcę, który starannie dobiera alkohol, a także proponuje najlepsze rozwiązanie dla młodej pary.

Zobacz

Wesela
Alkohol na wesele

Skontaktuj
się z nami

Chcesz z nami współpracować? A może szukasz rzetelnej firmy, która zaopatrzy Cię w najlepszy alkohol?
Napisz do nas!

Kontakt

Oferta
z Al. Capone

Jako specjaliści czujemy się w obowiązku, aby kompleksowo wspierać każdego, kto chce poznać tajniki dobrego alkoholu. W tym celu pomagamy w organizacji wesel, zapewniając wsparcie na każdym etapie związanym z alkoholem – przeprowadzamy rozmowę z organizatorami przyjęcia, dobieramy alkohol według ich gustu oraz proponujemy najlepsze marki. Dzięki naszym specjalistom, każde wesele jest zaopatrzone w odpowiednią ilość najwyższej jakości trunków.

Alkohole na wesele

Wyobrażasz sobie wesele bez alkoholu? Nam też jest ciężko o tym myśleć. Podstawą każdego wesela jest dobrze dobrany alkohol, a w tej kwestii jesteśmy specjalistami. Oddaj w nasze ręce wybór alkoholu na wesele, a wszyscy uczestnicy będą zadowoleni. Powszechnie uznaje się, że na wesele wystarczy sama wódka. Czy tak faktycznie jest? Jaki alkohol powinien znaleźć się na weselu? Poniżej odpowiadamy na te pytania oraz przedstawiamy rodzaje alkoholu, które idealnie sprawdzą się na weselnym stole.

 1. Wino musujące/Prosecco/Szampan
  Przy planowaniu zakupu alkoholu na wesele powinno się wziąć pod uwagę kupno kilku butelek wina musującego, Prosecco lub Szampana. Dlaczego? Ponieważ ten rodzaj alkoholu uznawany jest jako idealny do różnego rodzaju toastów. Sprawdzi się idealnie także jako trunek powitalny dla gości weselnych, ale co ważniejsze, jest to bardzo dobry aperitif. Co to oznacza? Aperitif to taki rodzaj trunku, który pobudza apetyt. Dodatkowo, pomoże gościom(i oczywiście parze młodej, która ma najwięcej stresu podczas ślubu i wesela) zrelaksować się i oczyścić lekko głowę od stresujących myśli. Nasi specjaliści pomogą Ci wybrać idealną pozycję pod Twoją uroczystość.
 2. Wódka
  Przechodzimy do wódki, czyli najważniejszej alkoholowej pozycji na weselnym stole. Wódki najczęściej kupuje się na wesele najwięcej i dla wielu osób jej wybór jest najważniejszy. To, jaka wódka i ile jej butelek znajdzie się na weselu jest ważne, ponieważ nikt nie chce sytuacji, w której skończy się ona przed końcem uroczystości. Skontaktuj się z naszym specjalistą, a pomoże CI wybrać odpowiedni rodzaj i ilość wódki na Twoje wesele.
 3. Whisky
  Bo przecież nie samą wódkę człowiek pije. W ostatnich latach coraz więcej osób przerzuca się z wódki na whisky i to ją wybierają częściej do alkoholowych posiedzeń. Ważne jest, aby na weselu znalazło się kilka butelek whisky tak, żeby te właśnie osoby też znalazły coś, co wpada w ich gusta. Zapytaj naszego specjalistę, a doradzi CI odpowiednie whisky na wesele.
 4. Wino
  Nie możemy zapomnieć przecież o winie! Czyli o kolejnym bardzo ważnym elemencie alkoholowego menu każdego wesela. Przyjmuje się, że to kobiety częściej piją wino, ale znajdziemy wielu mężczyzn, którzy są ogromnymi fanami tego alkoholu. To ile i jakiego wina powinno się znaleźć na liście zakupowej na wesele zależy od wielu czynników, między innymi nawet od pory roku, w której odbywa się wesele. Nasz specjalista doradzi Ci ile butelek i jaki rodzaj tego alkoholu powinieneś nabyć tak, aby idealnie pasował na Twoje wesele.
 5. Piwo
  Czy na weselu pije się piwo? Odpowiedź brzmi: tak! Na wielu weselach na stole znajdziemy piwo. Jest bardzo dużo rodzajów piwa, z różnych półek cenowych, dlatego sugerujemy kontakt z naszym specjalistą, który pomoże wybrać odpowiednie piwo na wesele.
 6. Inne alkohole
  A może chcesz jeszcze inne rodzaje alkoholu na swoje wesele? U nas na pewno je znajdziesz. Szukasz ginu, brandy, koniaku, rumu, tequili? Chcesz stworzyć swój bar na weselu? A może chcesz po prostu, aby każdy znalazł na weselnym stole to, co najbardziej mu smakuje? Podaj szczegóły naszemu specjaliście, a on stworzy dla Ciebie ofertę na wybrany alkohol na wesele.
 7. Coś dla niepijących
  Szykując alkohol na wesele warto pamiętać o osobach niepijących. Dla takich osób istnieją bardzo dobre alternatywy alkoholu, które warto mieć na swoim weselu. Do takich zaliczyć można na przykład bezalkoholowe wersje popularnych alkoholi, takich jak gin, wino, wino musujące czy piwo. Zapytaj naszego specjalistę, a doradzi CI wybór bezalkoholowych alternatyw alkoholu na wesele.

Jak widzisz, rodzajów alkoholu, które mogą pojawić się na weselu jest wiele. A wybór konkretnych butelek z poszczególnych kategorii jest jeszcze większy. I tu właśnie wkraczamy my- specjaliści od alkoholu. Nie zaprzątaj sobie głowy alkoholem, zajmij się przygotowywaniem innych elementów na swoje wesele-kwestię alkohol zostaw nam. Skontaktuj się z naszym specjalistą, podaj mu szczegóły dotyczące Twojego wesela, a on przygotuje dla Ciebie indywidualną ofertę.

Co oferujemy?

Największy wybór alkoholi
szeroka oferta na wesela i przyjęcia firmowe
Indywidualne podejście
negocjowane ceny i duże rabaty
Dowóz
dostarczamy alkohol pod wskazany adres
Zwrot
możliwość zwrotu alkoholu po weselu
Prezenty
możemy przygotować indywidualne zestawy prezentowe
Nieustanne wprowadzanie nowości
Stale urozmaicamy asortyment
oferta
Najczęściej zadawane pytania
Skąd mam wiedzieć, jaki alkohol będzie najlepszy na moje wesele?
Nasi specjaliści oferują pomoc w doborze alkoholu na wesela. Mamy przygotowaną specjalną ofertę alkoholu na imprezy, gdzie zawarliśmy propozycje najchętniej wybieranych trunków. Zawsze stawiamy jednak na indywidualne podejście, dlatego za każdym razem dobieramy alkohol na wesele pod kątem konkretnych preferencji klienta.
Jak mogę ustalić szczegóły obsługi wesela?
Pierwszym krokiem zawsze jest kontakt z naszym doradcą, który ustali plan działania. Porozmawiamy o Twoich oczekiwaniach i potrzebach. Na tej podstawie pomożemy Ci dobrać właściwy alkohol na wesele, ustalimy termin dostawy trunków oraz pozostałe szczegóły naszej współpracy. Odpowiedni adres mailowy oraz numer telefonu można znaleźć w zakładce Kontakt.
Czy naprawdę mogę zwrócić alkohol?
Tak, każdy z naszych klientów ma taką możliwość. Wystarczy skontaktować się z nami po weselu, aby ustalić szczegóły. Podczas ustalania zamówienia oraz karty alkoholu na imprezę, staramy się jednak dobrać odpowiednią ilość trunków, aby oszczędzić Ci kłopotów ze zwrotem.
Jaki alkohol na wesele?
Tradycyjne, polskie wesela obchodzone są hucznie i przy suto zastawianych stołach. Urozmaiceniem zabawy do białego są mocniejsze trunki, wśród których obowiązkową pozycją jest wódka. Warto jednak zadbać o to, aby alkohol na wesele był różnorodny i trafił w gust każdego gościa. Coraz częściej na uroczystościach ślubnych można więc spotkać kilka rodzajów win, koniaków, whisky, a nawet piwa. Najważniejsze jest jednak to, aby alkohol na imprezę weselną był dobrej jakości i zakupiony w odpowiednich ilościach. Nie wiesz, jaki alkohol na wesele wybrać? Nic nie szkodzi! Nasi doradcy pomogą Ci w ustaleniu menu trunków na to ważne wydarzenie.

Gdzie kupić alkohol na wesele?

Nasze sklepy mogą się pochwalić nie tylko rozbudowanym asortymentem, ale także przystępnymi cenami. Współpracujemy ze sprawdzonymi dostawcami, dzięki czemu możemy Ci zaproponować atrakcyjne promocje na alkohol na wesele. Oferujemy także możliwość stworzenia specjalnych pakietów prezentowych dla gości, w skład których wchodzą polecane alkohole z naszej oferty. Zakupione produkty dostarczymy bezpiecznie pod wskazany przez Ciebie adres i zadbamy o to, aby były zapakowane w estetycznej formie. Jeśli jeszcze się zastanawiasz, gdzie kupić alkohol na wesele, nasze sklepy są odpowiedzią na Twoje potrzeby!

Ile kupić alkoholu na wesele?

Decyzja o tym, ile alkoholu na imprezę okolicznościową kupić, zależy od wielu czynników. Znaczenie ma nie tylko liczba gości, ale także to, czy planujesz robić poprawiny. Na spotkaniu z naszym doradcą ustalimy wielkość zamówienia i postaramy się dobrać odpowiednie gatunku trunków. Umożliwiamy też zwrot nadwyżki alkoholu na wesele, który został po uroczystości.
Oferujemy również pomoc w wyborze alkoholu pod względem pojemności. Niektóre trunki, takie jak whisky, koniak czy brandy prezentują się bowiem efektowniej w odpowiednich butelkach. Ponadto podpowiemy, jak stworzyć kolorowe napoje wysokoprocentowe, łącząc poszczególne rodzaje alkoholu we właściwych proporcjach.

Alkohol na imprezę i wesele

Spotkania towarzyskie, czy uroczystości rodzinne to okazja do wspólnego świętowania. Oprócz dobrego jedzenia obowiązkowym elementem stołu jest dobry alkohol. Powinien być dobrany pod kątem gustu gości oraz charakteru spotkania, co zważywszy na różnorodność, nie będzie takie trudne. Nasza hurtownia alkoholi ma Ci do zaoferowania ogromny wybór trunków z całego świata. W sprzedaży mamy zarówno znane i polecane alkohole, jak i propozycje dla prawdziwych koneserów.

 

Polecane alkohole na wesele

Asortyment naszego sklepu charakteryzuje się ogromną różnorodnością pod względem dostępu różnych rodzajów trunków. Oferta weselna obejmuje klasyczne wódki najlepszych marek, a także kolorowe napoje wysokoprocentowe. Jeżeli chodzi o alkohol, wesele to uroczystość o indywidualnym charakterze, dlatego dobór gatunku wina czy whisky nie może być przypadkowy. Nasi specjaliści od alkoholu zaprezentują Ci dostępne rodzaje trunków z możliwością degustacji, aby dobrać najlepsze rozwiązanie.

 

Pomoc w wyborze alkoholu

W sprzedaży mamy trunki z najodleglejszych zakątków świata od topowych producentów. Wśród propozycji alkoholu na imprezy okolicznościowe znajdziesz wódki, giny, koniaki, likiery oraz szeroki katalog win. Oferujemy pomoc w wyborze alkoholu, kierując się przy tym Twoimi indywidualnymi oczekiwaniami i gustem. Podpowiemy też, z czym łączyć różne gatunki trunków i jak stworzyć z nich wyjątkowe drinki, które zachwycą gości.

Skontaktuj
się z nami

Chcesz z nami współpracować? A może szukasz rzetelnej firmy, która zaopatrzy Cię w najlepszy alkohol?
Napisz do nas!

Kontakt