Serwis przeznaczony dla osób pełnoletnich

Szanowni użytkownicy Strony Al.Capone

Klauzula informacyjna dla formularza kontaktowego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, iż:

Administrator Danych Osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Al. Capone Sp. z o.o. z siedzibą ul. Chemiczna 142 33-101 Tarnów

W sprawie danych osobowych z Administratorem można kontaktować się:

– pisemnie na adres: ul. Chemiczna 142 ,33-101 Tarnów
– mailowo na adres: daneosobowe@alejacapone.pl

Cel przetwarzania danych i podstawa prawna.
Dane osobowe kandydatów do pracy.
Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na podstawie zgody udzielonej przez Państwa w związku z uczestnictwem w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

Dane osobowe pracowników Administratora.

Dane osobowe pracowników są przetwarzane:

– w celu zawarcia i wykonywania umowy o pracę, w tym w związku z obowiązkiem spełnienia przez Pracodawcę obowiązków związanych z zatrudnieniem pracowników (m.in. obowiązków związanych z zabezpieczeniem społecznym i obowiązków podatkowych);wykonywaniem przez Pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy i innych przepisów szczegółowych, w tym związanych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ,

-na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Pracodawcę powiązanego z realizacją powyższych celów dotyczących zatrudnienia, nie wynikających wprost z umowy o pracę ani z przepisów prawa np. monitoring (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

-na podstawie wyrażonej przez zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane osobowe byłych pracowników/współpracowników Administratora.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek archiwizacji dokumentów zawierających dane osobowe (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikający z odrębnych przepisów (m.in. Kodeks Pracy, Ustawa o systemie Ubezpieczeń Społecznych, Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) czyli ewentualne dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

 

Dane osobowe klientów, osób reprezentujących klientów lub wskazanych do kontaktu w ich imieniu.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy, zawarcie umowy a także prawidłowa jej realizacja (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); konieczność spełnienia obowiązków prawnych, w tym wynikających z Ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), utrzymanie kontaktów z klientami, prawidłowa komunikacja oraz ewentualne dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;

 

Dane osobowe kontrahentów (dostawców, odbiorców usług) i przedstawicieli kontrahentów.

Dane osobowe są przetwarzane w związku z:

-wykonaniem umowy zawartej pomiędzy Państwem, a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

-realizacją przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym np. przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

-realizacją prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym dochodzenie ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Dane osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawidłowa realizacja umowy/zlecenia, wypełnienie obowiązków prawnych nałożonych przez przepisy podatkowe, a także ewentualne dochodzenie lub obrona przed roszczeniami wynikającymi z przepisów prawa cywilnego (art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO);

 

Monitoring.

Celem i podstawą przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku jest stosowanie monitoringu wizyjnego na terenach punktów sprzedażowych prowadzonych przez Administratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f. RODO).

 

Dane osób biorących udział w grach i konkursach.

dane osobowe zwycięzców konkursów i gier przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu wydania, odbioru i rozliczenia nagród i związanych z tym przepisów prawnych w szczególności przepisów księgowych i rachunkowych, a także obowiązku archiwizacji (art. 6 RODO ust. 1 lit c RODO)

 

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, z którymi Administrator współpracuje na mocy zawartych umów powierzeń m.in. firma informatyczna, biuro rachunkowe oraz podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywania danych osobowych na gruncie obowiązujących przepisów prawa;

 

Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych ani do państw trzecich znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

Okres przechowywania danych osobowych.

W zależności od celu przetwarzania danych będą one przechowywane przez okres:

-wymagany ustawowo na mocy odrębnych przepisów, w tym w szczególności podatkowych, rachunkowych, dotyczących przechowywania akt osobowych i dokumentów płacowych;

-przez czas konieczny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń- do upływu ich przedawnienia;

-w przypadku zgody przez czas na jaki ta zgoda została udzielona lub do momentu jej odwołania;

-w przypadku monitoringu-przez okres do 3 miesięcy lub do zakończenia postępowania w przypadku gdy nagranie z monitoringu służy jako dowód w postępowaniu.

-w przypadku rekrutacji do czasu zakończenia procesu rekrutacji bądź zakończenia czasu na jaki zgoda została udzielona w przypadku przyszłych rekrutacji;

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany celem podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Prawa osób, których dane są przetwarzane.

Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo żądania od Administratora:

– dostępu do treści swoich danych;

-sprostowania danych;

-usunięcia danych (jeśli nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Administrator nie ma podstaw do ich przetwarzania);

-ograniczenia przetwarzania;

Osoby, których dane dotyczą mają również prawo do:

-przenoszenia danych;

-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

-cofnięcia wyrażonej zgody w każdym momencie; pozostaje to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane przed cofnięciem zgody;

-wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy osoba ta uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 

Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą.

Podanie danych osobowych, których obowiązek podania jest uregulowany przepisami prawa jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach jest dobrowolne, aczkolwiek brak ich podania może uniemożliwić kontakt z daną osobą, przekazanie informacji jak również rozpoczęcie działań zmierzających do zawarcia umowy.

 

 

 

 

Dlatego też jeśli klikniesz „ZGADZAM SIĘ” – zgodzisz się na przetwarzanie, po 25 maja 2018 roku, Twoich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym ze strony internetowej, oraz zbierania plików cookies.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne

 

Serwis przeznaczony dla osób pełnoletnich
Czy akceptujesz te warunki i masz ukończone 18 lat?

Blog

05.08.2020

PREMIERA PROPOZYCJI NIE DO ODRZUCENIA

Znacie historię pochodzącego z Sycylii mafijnego rodu Corleone, którego członkowie starają się kierować trzema zasadami – honoru, szacunku oraz wierności rodzinie? To właśnie „Ojciec Chrzestny” był inspiracją do stworzenia wyjątkowej serii piw. Inspirując się postacią legendarnego bosa mafii Browar Sady stworzył postacie trzech innych członków organizacji, których imiona korespondują z typem konkretnej marki piwa. Powstała prawdziwie męska seria trunków w estetyce retro z mocnymi elementami tradycji włoskiej camorry. Propozycja nie do odrzucenia to 3 rodzaje piw: Al. Pilsano – Klasyczny Pils, 4,9% obj., ekstrakt 12% wag.; Al. Lagerro – Wystrzałowy Lager, 4,8% obj., ekstrakt 11% wag.; Al. Pszeniciano – Tradycyjne Pszeniczne, 4,9% obj., ekstrakt 12% wag.Które stanie się Twoim ulubionym?

01.08.2020

ZA NAMI 52 UROCZYSTE OTWARCIE AL.CAPONE (NOWY SĄCZ)

01 sierpnia w Nowym Sączu odbyło się 52 uroczyste otwarcie salonu Al.Capone. Tym samym na mapie małopolski pojawiło się kolejne miejsce z bogatym asortymentem, profesjonalną obsługą i konkurencyjnymi cenami. Nowy Sącz ul. Węgierska 137, otwarte codziennie od 6 do 22. Widzimy się w Al.Capone!

28.07.2020

51 SALON AL.CAPONE JUŻ OTWARTY (ROPCZYCE)

Nie zwalniamy tempa ekspansji! 25 lipca otworzyliśmy na podkarpaciu kolejny sklep z bogatym asortymentem. Otwarcie cieszyło się niesamowitym powodzeniem. Klienci chętnie korzystali z wyjątkowych promocji, kręcili kołem fortuny i wygrywali nagrody. Bawiliśmy się wyśmienicie. Zapraszamy wszystkich do Al.Capone Ropczyce – ul. Rynek 10. Otwarte codziennie od 6  – 22. Widzimy się w Al.Capone.

15.07.2020

OTWORZYLIŚMY 50 SALON AL.CAPONE (KONSTANCIN JEZIORNA)

Kolejne mocne otwarcie za nami, tym razem jubileuszowe, bo to nasz 50-ty sklep! 11.07.2020 r. w Konstancinie Jeziornie zadebiutowało Al.Capone, przy ul. Warszawskiej 25. To już trzeci nasz salon w województwie mazowieckim. Klienci cenią Al.Capone za szeroki wybór alkoholi, profesjonalną obsługę i ciekawe wnętrza nawiązujące do czasów amerykańskiej prohibicji. Przy okazji otwarcia, jak zwykle świetnie się bawiliśmy. Nie zabrakło atrakcji i niespodzianek dla naszych klientów. Oprócz tradycyjnego już koła fortuny, pierwszych 50 klientów otrzymało od nas nagrody niespodzianki.Dziękujemy za obecność i zapraszamy do Al.Capone.

11.07.2020

PREMIERA PIWA DEKADA NA 10-LECIE AL.CAPONE

Na 10 urodziny Al.Capone Browar Trzech Kumpli uwarzył dla nas piwo Dekada! Zobaczcie jak o nas pisali: „Świętujemy dziesięciolecie Al.Capone, czyli naszych ziomków z Tarnowa i okolic, którzy już ponad 10 lat temu wymyślili sobie imponującą sieć prawdziwie fachowych sklepów z alkoholem. Dzisiaj są bliżej niż kiedykolwiek do ucieleśnienia swojej wizji. Sklepów z charakterystycznym logo z kapeluszem przybywa, załoga jest coraz lepiej wyszkolona, zadowolonych klientów jest coraz więcej, a nasze piwa płyną do nich szerokim strumieniem. Uwarzyliśmy dla nich piwo urodzinowe, bo chcemy się dołączyć do tej celebracji. Al.Capone Specjaliści od alkoholu to jeden z naszych pierwszych klientów, są z nami od początku istnienia Trzech Kumpli. Sami, zanim zaczęliśmy zajmować się piwowarstwem zawodowo zaopatrywaliśmy się u nich w pierwsze krafty… Zresztą do dzisiaj jeździmy do nich na zakupy 😉 Aż ciężko uwierzyć w to, że minęła już dekada! Dużo płatków pszennych i owsianych w składzie daje kremowość i gładkość, do tego najlepszy słód jęczmienny, masa cudownie aromatycznych chmieli i – co najważniejsze – burzliwa, zdrowa fermentacja. Potem butelkowanie i w drogę!” Dziękujemy :-). Edycja tego Hazy IPA jest wyjątkowa i limitowana! Zapraszamy do sklepów Al.Capone.

20.06.2020

PODWÓJNIE MOCNE OTWARCIE – WARSZAWA I GRODZISK MAZOWIECKI

Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się nasze wydarzenia, podczas świętowania debiutów dwóch salonów Al.Capone w województwie mazowieckim. 20 czerwca 2020 r. otworzyliśmy dwa nowe sklepy – w Warszawie Rembertowie oraz Grodzisku Mazowieckim. Sklepy Al. Capone to profesjonalna obsługa, konkurencyjne ceny, a co najważniejsze szeroki asortyment. Na półkach znajdują się mocne smaki z każdego zakątku świata. ZAPRASZAMY DO NOWYCH LOKALIZACJI: Salon Al. Capone – Warszawa Rembertów, ul. Strażacka 106  (godz. otwarcia 6 – 24).Salon Al. Capone – Grodzisk Mazowiecki, ul. Królewska 32B (godz. otwarcia 8 – 23).

06.06.2020

AL.CAPONE ZAWITAŁO W BIESZCZADY

Śpieszymy z dobrą informacją, Al.Capone zawitało w Bieszczady! 6 czerwca otworzyliśmy kolejny sklep z bogatym asortymentem – gdzie ważną rolę na półce pełnią alkohole regionalne. Nasz znak rozpoznawczy to nie tylko mnogość trunków ale przede wszystkim profesjonalna obsługa oraz konkurencyjne ceny. Będąc w Bieszczadach koniecznie dodaj ten punkt do swojej mapy ważnych miejsc do odwiedzenia. Salon Al. Capone w Lesku, przy ul. Piłsudskiego 29a otwarty jest dla naszych klientów codziennie w godz. 6 – 24. Na otwarciu nie zabrakło wyśmienitych humorów, mocnych wrażeń i wspaniałych atrakcji. Klienci byli bardzo zadowoleni z tego, co dla nich przygotowaliśmy. Jesteśmy przekonani, że uśmiech oraz zadowolenie z odwiedzin u nas pozostanie na długie lata i będziecie nas stale odwiedzać

30.11.2019

RZESZOWIANIE POKOCHALI AL.CAPONE

Franczyza w Rzeszowie rozrasta się! Uroczyste otwarcie siódmego salonu Al.Capone w stolicy Podkarpacia miało miejsce przy ul. Twardowskiego 9 – czynne codziennie od godz. 6 rano do północy. Kolejne otwarcie w tym mieście to efekt zamiłowania mieszkańców do smaków napojów wyskokowych z całego świata w promocyjnych cenach! Naszym klientom na Podkarpaciu przypadło do gustu także klimatyczne wnętrze salonów, nawiązujące do lat amerykańskiej prohibicji. Na pewno została dostrzeżona również wyjątkowość profesjonalistów z pasją stojących za ladą. A jak to na otwarciu bywa, nie zabrakło klientów i okazji, aby sprawiać im radość, nie tylko ofertą, ale wielkim Kołem Fortuny. Nasze Caponki rozdały mnóstwo nagród. Warto wspomnieć o słodkim akcencie otwarć, czyli babeczkach, które piekliśmy dla Was całą noc 🙂

28.10.2019

KOLEJNY SALON WŁASNY W TARNOWIE

26 Października otworzyliśmy kolejny salon własny marki AL.CAPONE w Tarnowie. Lokalizacja nowego sklepu do ul. Sikorskiego 3A. Jesteśmy dostępni dla Was od godz. 6 do 24. Niezmiennie oferujemy bogatą ofertę alkoholi regionalnych i z całego świata. Za ladą zawsze spotkacie profesjonalistów z ogromną wiedzą o alkoholach i z chęcią dzielenia się nią. Systematycznie otwieramy nowe sklepy, od kilku lat oferując tę możliwość wszystkim osobom gotowym wykorzystać nasz sprawdzony sposób na biznes. Nie rezygnujemy przy tym z nowych lokalizacji dla naszych sklepów własnych.

1 6 7 8

Skontaktuj
się z nami

Chcesz z nami współpracować? A może szukasz rzetelnej firmy, która zaopatrzy Cię w najlepszy alkohol?
Napisz do nas!

Kontakt
cookie

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) oraz podobne technologie w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkowników oraz w celach statystycznych i reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia. Więcej w Polityce Prywatności.