Serwis przeznaczony dla osób pełnoletnich

Szanowni użytkownicy Strony Al.Capone

Klauzula informacyjna dla formularza kontaktowego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, iż:

Administrator Danych Osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Al. Capone Sp. z o.o. z siedzibą ul. Chemiczna 142 33-101 Tarnów

W sprawie danych osobowych z Administratorem można kontaktować się:

– pisemnie na adres: ul. Chemiczna 142 ,33-101 Tarnów
– mailowo na adres: daneosobowe@alejacapone.pl

Cel przetwarzania danych i podstawa prawna.
Dane osobowe kandydatów do pracy.
Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na podstawie zgody udzielonej przez Państwa w związku z uczestnictwem w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

Dane osobowe pracowników Administratora.

Dane osobowe pracowników są przetwarzane:

– w celu zawarcia i wykonywania umowy o pracę, w tym w związku z obowiązkiem spełnienia przez Pracodawcę obowiązków związanych z zatrudnieniem pracowników (m.in. obowiązków związanych z zabezpieczeniem społecznym i obowiązków podatkowych);wykonywaniem przez Pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy i innych przepisów szczegółowych, w tym związanych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ,

-na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Pracodawcę powiązanego z realizacją powyższych celów dotyczących zatrudnienia, nie wynikających wprost z umowy o pracę ani z przepisów prawa np. monitoring (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

-na podstawie wyrażonej przez zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane osobowe byłych pracowników/współpracowników Administratora.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek archiwizacji dokumentów zawierających dane osobowe (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikający z odrębnych przepisów (m.in. Kodeks Pracy, Ustawa o systemie Ubezpieczeń Społecznych, Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) czyli ewentualne dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

 

Dane osobowe klientów, osób reprezentujących klientów lub wskazanych do kontaktu w ich imieniu.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy, zawarcie umowy a także prawidłowa jej realizacja (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); konieczność spełnienia obowiązków prawnych, w tym wynikających z Ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), utrzymanie kontaktów z klientami, prawidłowa komunikacja oraz ewentualne dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;

 

Dane osobowe kontrahentów (dostawców, odbiorców usług) i przedstawicieli kontrahentów.

Dane osobowe są przetwarzane w związku z:

-wykonaniem umowy zawartej pomiędzy Państwem, a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

-realizacją przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym np. przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

-realizacją prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym dochodzenie ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Dane osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawidłowa realizacja umowy/zlecenia, wypełnienie obowiązków prawnych nałożonych przez przepisy podatkowe, a także ewentualne dochodzenie lub obrona przed roszczeniami wynikającymi z przepisów prawa cywilnego (art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO);

 

Monitoring.

Celem i podstawą przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku jest stosowanie monitoringu wizyjnego na terenach punktów sprzedażowych prowadzonych przez Administratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f. RODO).

 

Dane osób biorących udział w grach i konkursach.

dane osobowe zwycięzców konkursów i gier przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu wydania, odbioru i rozliczenia nagród i związanych z tym przepisów prawnych w szczególności przepisów księgowych i rachunkowych, a także obowiązku archiwizacji (art. 6 RODO ust. 1 lit c RODO)

 

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, z którymi Administrator współpracuje na mocy zawartych umów powierzeń m.in. firma informatyczna, biuro rachunkowe oraz podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywania danych osobowych na gruncie obowiązujących przepisów prawa;

 

Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych ani do państw trzecich znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

Okres przechowywania danych osobowych.

W zależności od celu przetwarzania danych będą one przechowywane przez okres:

-wymagany ustawowo na mocy odrębnych przepisów, w tym w szczególności podatkowych, rachunkowych, dotyczących przechowywania akt osobowych i dokumentów płacowych;

-przez czas konieczny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń- do upływu ich przedawnienia;

-w przypadku zgody przez czas na jaki ta zgoda została udzielona lub do momentu jej odwołania;

-w przypadku monitoringu-przez okres do 3 miesięcy lub do zakończenia postępowania w przypadku gdy nagranie z monitoringu służy jako dowód w postępowaniu.

-w przypadku rekrutacji do czasu zakończenia procesu rekrutacji bądź zakończenia czasu na jaki zgoda została udzielona w przypadku przyszłych rekrutacji;

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany celem podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Prawa osób, których dane są przetwarzane.

Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo żądania od Administratora:

– dostępu do treści swoich danych;

-sprostowania danych;

-usunięcia danych (jeśli nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Administrator nie ma podstaw do ich przetwarzania);

-ograniczenia przetwarzania;

Osoby, których dane dotyczą mają również prawo do:

-przenoszenia danych;

-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

-cofnięcia wyrażonej zgody w każdym momencie; pozostaje to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane przed cofnięciem zgody;

-wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy osoba ta uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 

Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą.

Podanie danych osobowych, których obowiązek podania jest uregulowany przepisami prawa jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach jest dobrowolne, aczkolwiek brak ich podania może uniemożliwić kontakt z daną osobą, przekazanie informacji jak również rozpoczęcie działań zmierzających do zawarcia umowy.

 

 

 

 

Dlatego też jeśli klikniesz „ZGADZAM SIĘ” – zgodzisz się na przetwarzanie, po 25 maja 2018 roku, Twoich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym ze strony internetowej, oraz zbierania plików cookies.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne

 

Serwis przeznaczony dla osób pełnoletnich
Czy akceptujesz te warunki i masz ukończone 18 lat?

Blog

03.12.2020

Spersonalizuj etykietę whisky Glenfiddich!

Potrzebujesz pomysłu na wyjątkowy prezent dla najbliższych?

Przyjdź do Al.Capone i spersonalizuj etykietę whisky Glenfiddich, dodając swój własny tekst.

Etykietę będzie można generować na różne warianty produktu (12YO, 15YO, 18YO, 21YO, IPA, XX, Fire&Cane).

Personalizacja odbędzie w sklepach w Tarnowie (ul. Krakowska  240), Rzeszowie (ul. Strażacka 25D) oraz Częstochowie (ul. Plac Daszyńskiego 4) w trzech terminach:

 • 12-13.12.2020
 • 19-20.12.2020
 • 22-23.12.2020

Będziemy czekać w godzinach od 12 do 20.

Uwaga! Z promocji mogą skorzystać osoby, które kupiły whisky Glenfiddich w dowolnym sklepie Al.Capone (zlokalizowanym w Tarnowie, Rzeszowie, Częstochowie), oraz w dowolnym terminie poczynając od dzisiaj tj. 03.12.2020.

Po zakupach wystarczy zachować paragon i przyjechać do jednego z trzech wyżej wymienionych sklepów, w jednym z trzech podanych terminów.

Po okazaniu paragonu będzie można wygenerować etykietę do zakupionej wcześniej butelki.

Do zobaczenia!

01.12.2020

#pomagam bo chcę – obiady dla medyków

Al.Capone wie jak ważna jest wzajemna pomoc, dlatego dołączyliśmy do akcji #obieddlamedyka, przy okazji wspierając również tarnowską gastronomię!

Podczas akcji, wraz ze @szkolamistrzostwasportowegozksuniatarnow ciepłymi posiłkami z tarnowskich restauracji wsparliśmy:

 • SOR Szpital im E. Szczeklika
 • SOR Szpital im. św Łukasza
 • Małopolską Kolumnę Transportu Sanitarnego
 • JGR 1 oraz JGR 2 Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie
 • Komisariat Policji Tarnów Centrum
 • Powiatową Stację Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie
 • Powiatową Stację Pogotowia Ratunkowego w Tuchowie
 • Zespół Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie
 • Dom Pomocy Społecznej im. Św Brata Alberta w Tarnowie
 • ZOL w Mościach

Łącznie ponad 500 posiłków trafiło w ręce osób, które na co dzień walczą o nasze zdrowie i dobre samopoczucie.

Dziękujemy, że mogliśmy być częścią tej wspaniałej akcji i zachęcamy wszystkich przedsiębiorców, którzy mają możliwość aby pomagać. Wspierajmy się w tym trudnym czasie!

#pomagambochce #obiaddlamedyka #wspieramgastronomie #alcaponeteam

23.11.2020

OTWARCIE 60 SALONU AL.CAPONE – MICHAŁOWICE

W sobotę 21 listopada na mapie Polski pojawił się 60-ty salon Al.Capone. Sklep w Michałowicach, przy ul. Jesionowej 1E jest otwarty codziennie w godz. 6 – 23. To już nasz 5-ty punkt w województwie mazowieckim Zapraszamy na szybkie i bezpieczne zakupy!

 

 

11.11.2020

OTWARCIE 59 SALONU AL.CAPONE – BANINO

W sobotę 21 listopada na mapie Polski pojawił się 60-ty salon Al.Capone. Sklep w Michałowicach, przy ul. Jesionowej 1E jest otwarty codziennie w godz. 6 – 23. To już nasz 5-ty punkt w województwie mazowieckim Zapraszamy na szybkie i bezpieczne zakupy!

 

 

11.11.2020

OTWARCIE 58 SALONU AL.CAPONE – WYSZKÓW

W sobotę 21 listopada na mapie Polski pojawił się 60-ty salon Al.Capone. Sklep w Michałowicach, przy ul. Jesionowej 1E jest otwarty codziennie w godz. 6 – 23. To już nasz 5-ty punkt w województwie mazowieckim Zapraszamy na szybkie i bezpieczne zakupy!

 

 

02.11.2020

57 SALON AL.CAPONE JUŻ OTWARTY (RZESZÓW)

Otworzyliśmy kolejny sklep w Rzeszowie! To już 8 otwarcie w stolicy podkarpacia. Dziękujemy za tak ciepłe przyjęcie.Nowej lokalizacji wypatrujcie przy ul. Lubelskiej 13 lok. 2. Sklep będzie otwarty od poniedziałku do niedzieli w godzinach 6-24.U nas niezmiennie otrzymacie pełne zaopatrzenie na spotkania ze znajomymi, imprezy, czy spokojne wieczory w domu. Gwarantujemy szybkie i bezpieczne zakupy.

22.10.2020

OTWORZYLIŚMY 56 SALON AL.CAPONE (BIŁGORAJ)

17 października po raz trzeci zaznaczyliśmy swoją obecność na Lubelszczyźnie. Oprócz dwóch sklepów znajdujących się bezpośrednio w Lublinie, na mapie województwa lubelskiego pojawił się sklep Al.Capone zlokalizowany w Biłgoraju.Nowej lokalizacji wypatrujcie przy ul. Długiej 61. Możecie wpadać do nas w dowolny dzień – sklep będzie otwarty od poniedziałku do niedzieli w godzinach 6-23.

09.10.2020

55 SALON AL.CAPONE JUŻ OTWARTY (WADOWICE)

W sobotę 10 października, mieszkańcy Wadowic mieli możliwość skorzystania z naszych atrakcji i mocnych promocji podczas otwarcia 55 salonu Al.Capone. Nasze placówki to zawsze profesjonalna obsługa i doradztwo, wnętrza nawiązujące do czasów amerykańskiej prohibicji, a na półkach mocne smaki z każdego zakątka świata. Takiego wyboru próżno szukać w okolicy! Na ul. Lwowskiej 68 w Wadowicach jesteśmy otwarci 7 dni w tygodniu od godz. 6 do 24. Widzimy się w Al.Capone.

19.09.2020

AL.CAPONE ZAWITAŁO DO TRÓJMIASTA (GDAŃSK)

19 września 2020 roku sieć Al.Capone pojawiła się na mapie Trójmiasta. Sklep w Gdańsku przy ul. Platynowej 2, to pierwszy (ale nie ostatni) salon w województwie pomorskim. Tym samym nasza ekspansja dosięgnęła już 8 województw w Polsce. Obecnie posiadamy 54 sklepy zarówno własne, jak i franczyzowe. Praktycznie każdego miesiąca rozszerzamy sieć Al.Capone, by dostarczać najlepsze trunki w wyjątkowych cenach. Zapraszamy do Al.Capone Gdańsk – ul. Platynowa 2 (Orunia Górna).Otwarte codziennie od 6 do 24.

1 5 6 7 8 9

Skontaktuj
się z nami

Chcesz z nami współpracować? A może szukasz rzetelnej firmy, która zaopatrzy Cię w najlepszy alkohol?
Napisz do nas!

Kontakt
cookie

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) oraz podobne technologie w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkowników oraz w celach statystycznych i reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia. Więcej w Polityce Prywatności.