Serwis przeznaczony dla osób pełnoletnich

Szanowni użytkownicy Strony Al.Capone

Klauzula informacyjna dla formularza kontaktowego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, iż:

Administrator Danych Osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Al. Capone Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. KRAKOWSKA 1, 33-113 ZBYLITOWSKA GÓRA.

W sprawie danych osobowych z Administratorem można kontaktować się:

– pisemnie na adres: ul. KRAKOWSKA 1, 33-113 ZBYLITOWSKA GÓRA
– mailowo na adres: daneosobowe@alejacapone.pl

Cel przetwarzania danych i podstawa prawna.
Dane osobowe kandydatów do pracy.
Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na podstawie zgody udzielonej przez Państwa w związku z uczestnictwem w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

Dane osobowe pracowników Administratora.

Dane osobowe pracowników są przetwarzane:

– w celu zawarcia i wykonywania umowy o pracę, w tym w związku z obowiązkiem spełnienia przez Pracodawcę obowiązków związanych z zatrudnieniem pracowników (m.in. obowiązków związanych z zabezpieczeniem społecznym i obowiązków podatkowych);wykonywaniem przez Pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy i innych przepisów szczegółowych, w tym związanych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ,

-na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Pracodawcę powiązanego z realizacją powyższych celów dotyczących zatrudnienia, nie wynikających wprost z umowy o pracę ani z przepisów prawa np. monitoring (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

-na podstawie wyrażonej przez zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane osobowe byłych pracowników/współpracowników Administratora.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek archiwizacji dokumentów zawierających dane osobowe (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikający z odrębnych przepisów (m.in. Kodeks Pracy, Ustawa o systemie Ubezpieczeń Społecznych, Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) czyli ewentualne dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

 

Dane osobowe klientów, osób reprezentujących klientów lub wskazanych do kontaktu w ich imieniu.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy, zawarcie umowy a także prawidłowa jej realizacja (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); konieczność spełnienia obowiązków prawnych, w tym wynikających z Ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), utrzymanie kontaktów z klientami, prawidłowa komunikacja oraz ewentualne dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;

 

Dane osobowe kontrahentów (dostawców, odbiorców usług) i przedstawicieli kontrahentów.

Dane osobowe są przetwarzane w związku z:

-wykonaniem umowy zawartej pomiędzy Państwem, a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

-realizacją przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym np. przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

-realizacją prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym dochodzenie ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Dane osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawidłowa realizacja umowy/zlecenia, wypełnienie obowiązków prawnych nałożonych przez przepisy podatkowe, a także ewentualne dochodzenie lub obrona przed roszczeniami wynikającymi z przepisów prawa cywilnego (art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO);

 

Monitoring.

Celem i podstawą przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku jest stosowanie monitoringu wizyjnego na terenach punktów sprzedażowych prowadzonych przez Administratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f. RODO).

 

Dane osób biorących udział w grach i konkursach.

dane osobowe zwycięzców konkursów i gier przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu wydania, odbioru i rozliczenia nagród i związanych z tym przepisów prawnych w szczególności przepisów księgowych i rachunkowych, a także obowiązku archiwizacji (art. 6 RODO ust. 1 lit c RODO)

 

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, z którymi Administrator współpracuje na mocy zawartych umów powierzeń m.in. firma informatyczna, biuro rachunkowe oraz podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywania danych osobowych na gruncie obowiązujących przepisów prawa;

 

Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych ani do państw trzecich znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

Okres przechowywania danych osobowych.

W zależności od celu przetwarzania danych będą one przechowywane przez okres:

-wymagany ustawowo na mocy odrębnych przepisów, w tym w szczególności podatkowych, rachunkowych, dotyczących przechowywania akt osobowych i dokumentów płacowych;

-przez czas konieczny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń- do upływu ich przedawnienia;

-w przypadku zgody przez czas na jaki ta zgoda została udzielona lub do momentu jej odwołania;

-w przypadku monitoringu-przez okres do 3 miesięcy lub do zakończenia postępowania w przypadku gdy nagranie z monitoringu służy jako dowód w postępowaniu.

-w przypadku rekrutacji do czasu zakończenia procesu rekrutacji bądź zakończenia czasu na jaki zgoda została udzielona w przypadku przyszłych rekrutacji;

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany celem podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Prawa osób, których dane są przetwarzane.

Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo żądania od Administratora:

– dostępu do treści swoich danych;

-sprostowania danych;

-usunięcia danych (jeśli nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Administrator nie ma podstaw do ich przetwarzania);

-ograniczenia przetwarzania;

Osoby, których dane dotyczą mają również prawo do:

-przenoszenia danych;

-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

-cofnięcia wyrażonej zgody w każdym momencie; pozostaje to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane przed cofnięciem zgody;

-wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy osoba ta uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 

Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą.

Podanie danych osobowych, których obowiązek podania jest uregulowany przepisami prawa jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach jest dobrowolne, aczkolwiek brak ich podania może uniemożliwić kontakt z daną osobą, przekazanie informacji jak również rozpoczęcie działań zmierzających do zawarcia umowy.

 

 

 

 

Dlatego też jeśli klikniesz „ZGADZAM SIĘ” – zgodzisz się na przetwarzanie, po 25 maja 2018 roku, Twoich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym ze strony internetowej, oraz zbierania plików cookies.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne

 

Serwis przeznaczony dla osób pełnoletnich
Czy akceptujesz te warunki i masz ukończone 18 lat?

Franczyza

Al.Capone

Szukasz sprawdzonego pomysłu na biznes? Podejmij z nami współpracę i rozwijaj się na rynku alkoholi. Jako specjaliści od alkoholu wiemy, jak skutecznie podbić branżę – Ty możesz nam w tym pomóc i dodatkowo zyskać.

Zobacz

Franczyza
Sklep monopolowy franczyza

Skontaktuj
się z nami

Chcesz z nami współpracować? A może szukasz rzetelnej firmy, która zaopatrzy Cię w najlepszy alkohol?
Napisz do nas!

Kontakt

Sieć Al.Capone

Sieć sklepów Al.Capone to silny organizm, który szybko się rozwija. Naszym głównym celem jest zdominowanie całego rynku alkoholi, dzięki rozpoczęciu współpracy z ludźmi, którzy tak jak my, mają wysokie ambicje. Pod naszą marką funkcjonuje już 61 sklepów franczyzowych, które rozwijają się dzięki naszemu stałemu wsparciu oraz korzystaniu z polityki handlowej sieci Al.Capone. Dołącz do giganta w branży, który o alkoholu wie niemal wszystko, rozwijaj swoją karierę pod okiem specjalistów i zyskaj liczne benefity ze współpracy.

Franczyza alkohole
enchancer

Al Capone nie jest zwykłym sklepem monopolowym. Franczyza, którą chcemy Ci zaproponować łączy w sobie sprzedaż alkoholu z profesjonalnym doradztwem zakupowym oraz szerokim asortymentem. Na przestrzeni lat zbudowaliśmy silną pozycję w branży wyznaczając wysokie standardy obsługi klienta. Charakterystyczne wnętrze oraz szeroki asortyment to nasze atuty rynkowe. Alkohole sprzedajemy z pasją, nieustannie dokształcając się w tym zakresie. To sprawia, że każdy sklep należący do sieci Al.Capone jest chętnie wybierany przez klientów, którzy poszukują sklepu o wysokich standardach obsługi z dostępem do alkoholi z całego świata. Decydując się na współpracę z nami, masz szansę stworzyć własny biznes i dołączyć do elitarnego grona specjalistów w branży.

Sieć Al.Capone w liczbach

14
lat na rynku
122
sklepy Al.Capone
65
sklepów franczyzowych
2500
średnio 2500 produktów
11
marek własnych
co nas wyróżnia

Jak wygląda współpraca?

„>

Co oferujemy?

Preferencyjne warunki
promocje niedostępne dla innych sklepów
Stała pomoc
wsparcie opiekuna sklepu i pomoc marketingowa
Niskie koszty
mały nakład inwestycyjny i szybka rentowność
Rozwój
stacjonarne i wyjazdowe szkolenia branżowe
Konkurencyjność
wyższe obroty w porównaniu do  sklepu spoza sieci
Pewny start
funkcjonowanie pod rozpoznawalną marką
oferta
Nowości ze świata Al.Capone
al.capone news

Czego
oczekujemy?

 • Gotowości do prowadzenia działalności gospodarczej
 • Przedsiębiorczości – to cecha niezbędna w handlu
 • Umiejętności kierowania zespołem – będziesz liderem dla swoich pracowników
 • Pozytywnego nastawienia do Klienta
 • Zaangażowania, optymizmu i motywacji do pracy
 • Znajomości obsługi komputera (m.in. Pakiet Office)
 • Nakładu inwestycyjnego na pokrycie kosztów związanych z wyposażeniem oraz zatowarowaniem (uzależnione od wielkości i stanu lokalu)
Alkohole franczyza
Oczekiwania
Najczęściej zadawane pytania
Ile pieniędzy potrzebuję, żeby rozpocząć współpracę z Al.Capone?
Opłata wstępna wynosi 30 000 zł netto. W tym zawarty jest pakiet startowy: wizualizacja zewnętrzna, projekt wnętrza, oprogramowanie, odzież firmowa i pakiet szkoleń.
Jak zostać franczyzobiorcą?
Pierwszym krokiem jest kontakt ze specjalistą ds. franczyzy i zapoznanie się z modelem franczyzowym.
Czy jako właściciel sklepu mogę liczyć na wsparcie firmy?
Tak! Swoim Partnerom Franczyzowym zapewniamy pełne wsparcie, zarówno przy otwarciu placówki, jak i w trakcie jej prowadzenia. Franczyza Al.Capone jest modelem biznesowym opartym na budowaniu trwałych i partnerskich relacji. Na każdym etapie współpracy będziesz mógł zwrócić się o pomoc do naszych specjalistów z różnych działów: marketingu, zakupów, ekspansji, administracji czy działu operacyjnego
Czy franczyzobiorca sam musi zająć się prowadzeniem marketingu sklepu?
Naszym Partnerom Franczyowym oferujemy stałe wsparcie marketingowe. Dotyczy ono zarówno reklamy sklepu na lokalnym rynku jak i oferty skierowanej do klientów. Działania marketingowe są trwałym, ciągłym elementem wsparcia każdego sklepu w sieci.

Współpraca z Al.Capone

Prowadzenie biznesu w modelu franczyzowym z naszą pomocą to doskonała okazja, aby zacząć pracę na własny rachunek. Od naszych partnerów oczekujemy zaangażowania w prowadzenie sklepu z zachowaniem wyznaczonych standardów. Współpraca charakteryzuje się elastycznością, dlatego otrzymasz sporo swobody w zarządzaniu biznesem. Jednocześnie tworząc sieć sklepów dbamy, aby wyróżniały się one na tle innych o podobnym profilu działalności. Rynek franczyzowy to prężnie rozwijający się sektor gospodarki, dlatego nieustannie pracujemy nad rozwojem naszej sieci.

Nawiązując z nami współpracę, możesz liczyć na atrakcyjne warunki handlowe oraz kompleksową pomoc w rozpoczęciu i rozwijaniu własnego biznesu. Prowadzenie specjalistycznego salonu z alkoholem to pewny biznes, który wymaga jednak sporego zaangażowania i ciągłego poszerzania wiedzy na temat oferty czy standardów obsługi klienta. W Al.Capone już na starcie otrzymasz pełen pakiet narzędzi, dzięki którym nie będziesz musiał zaczynać od zera, poczynając od znalezienia lokalizacji, jej aranżacji, rekrutacji personelu czy pakietu szkoleń pozwalających na pewne poczucie się jako przedsiębiorca.  Będziesz miał możliwość sprzedaży pod znaną marką i z jej wsparciem. Alkohole oferowane prze Al. Capone to trunki z całego świata i na każdą kieszeń. Dlatego chętnie odwiedzają nas różni klienci, zarówno Ci którzy chcą kupić koncernowe piwo jak i ekskluzywne wihisky czy koniak. W naszej ofercie każdy znajdzie dla siebie odpowiedni trunek.

 

Sklep monopolowy Al.Capone

Spośród całego katalogu franczyz dostępnych na rynku, Al. Capone ma jedne z najbardziej przejrzystych i dających zarabiać warunków współpracy. Nie ograniczamy się jedynie do podpisania umowy z partnerem i oddania mu możliwości prowadzenia biznesu pod szyldem Al.Capone. Na każdym etapie współpracy jesteśmy do dyspozycji naszych partnerów, którzy mogą liczyć na wsparcie i korzystać z naszego doświadczenia. Jeżeli chodzi o otwarcie nowego salonu, franczyza Al.Capone obejmuje pełne wsparcie biznesowe. W ramach współpracy otrzymasz od nas:

 • Znalezienie odpowiedniej lokalizacji
 • Projekt aranżacji sklepu
 • Pomoc w rekrutacji personelu
 • Pakiet szkoleń dla Partnera Franczyzowego jak i jego personelu
 • Biznes działający pod dobrze rozpoznawalną marką
 • Warunki handlowe a w nich między innymi: długi kredyt kupiecki, ceny zakupu, sieciowe akcje promocyjne
 • Wsparcie operacyjne, aby skutecznie zarządzać biznesem,
 • Aktywny marketing wraz z akcjami promocyjnymi do pozyskania nowych klientów,
 • Bonusy od wygenerowanej sprzedaży,
 • Pełne wsparcie specjalistów od franczyzy Al.Capone.

Franczyza Al.Capone to doskonały pomysł na biznes dla początkujących jak i doświadczonych w handlu osób. Alkohole to stabilna branża, której nawet ostatni trudny okres związany z pandemią Covid-19 nie dotknął. Gotowy salon z alkoholem Al.Capone to biznes oparty na partnerskich warunkach współpracy przy pełnym wsparciu specjalistów. To pozwoli zbudować Tobie działalność od początku nastawioną na sukces.

Skontaktuj
się z nami

Chcesz z nami współpracować? A może szukasz rzetelnej firmy, która zaopatrzy Cię w najlepszy alkohol?
Napisz do nas!

Kontakt