Serwis przeznaczony dla osób pełnoletnich

Szanowni użytkownicy Strony Al.Capone

Polityka Prywatności KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, iż:

Administrator Danych Osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Al. Capone Sp. z o.o. z siedzibą 33-171 Pleśna 506.
W sprawie danych osobowych z Administratorem można kontaktować się:

– pisemnie na adres: ul. Chemiczna 142 ,33-101 Tarnów
– mailowo na adres: daneosobowe@alejacapone.pl

Cel przetwarzania danych i podstawa prawna.
Dane osobowe kandydatów do pracy.
Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na podstawie zgody udzielonej przez Państwa w związku z uczestnictwem w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

Dane osobowe pracowników Administratora.

Dane osobowe pracowników są przetwarzane:

– w celu zawarcia i wykonywania umowy o pracę, w tym w związku z obowiązkiem spełnienia przez Pracodawcę obowiązków związanych z zatrudnieniem pracowników (m.in. obowiązków związanych z zabezpieczeniem społecznym i obowiązków podatkowych);wykonywaniem przez Pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy i innych przepisów szczegółowych, w tym związanych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ,

-na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Pracodawcę powiązanego z realizacją powyższych celów dotyczących zatrudnienia, nie wynikających wprost z umowy o pracę ani z przepisów prawa np. monitoring (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

-na podstawie wyrażonej przez zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane osobowe byłych pracowników/współpracowników Administratora.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek archiwizacji dokumentów zawierających dane osobowe (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikający z odrębnych przepisów (m.in. Kodeks Pracy, Ustawa o systemie Ubezpieczeń Społecznych, Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) czyli ewentualne dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

 

Dane osobowe klientów, osób reprezentujących klientów lub wskazanych do kontaktu w ich imieniu.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy, zawarcie umowy a także prawidłowa jej realizacja (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); konieczność spełnienia obowiązków prawnych, w tym wynikających z Ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), utrzymanie kontaktów z klientami, prawidłowa komunikacja oraz ewentualne dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;

 

Dane osobowe kontrahentów (dostawców, odbiorców usług) i przedstawicieli kontrahentów.

Dane osobowe są przetwarzane w związku z:

-wykonaniem umowy zawartej pomiędzy Państwem, a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

-realizacją przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym np. przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

-realizacją prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym dochodzenie ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Dane osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawidłowa realizacja umowy/zlecenia, wypełnienie obowiązków prawnych nałożonych przez przepisy podatkowe, a także ewentualne dochodzenie lub obrona przed roszczeniami wynikającymi z przepisów prawa cywilnego (art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO);

 

Monitoring.

Celem i podstawą przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku jest stosowanie monitoringu wizyjnego na terenach punktów sprzedażowych prowadzonych przez Administratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f. RODO).

 

Dane osób biorących udział w grach i konkursach.

dane osobowe zwycięzców konkursów i gier przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu wydania, odbioru i rozliczenia nagród i związanych z tym przepisów prawnych w szczególności przepisów księgowych i rachunkowych, a także obowiązku archiwizacji (art. 6 RODO ust. 1 lit c RODO)

 

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, z którymi Administrator współpracuje na mocy zawartych umów powierzeń m.in. firma informatyczna, biuro rachunkowe oraz podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywania danych osobowych na gruncie obowiązujących przepisów prawa;

 

Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych ani do państw trzecich znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

Okres przechowywania danych osobowych.

W zależności od celu przetwarzania danych będą one przechowywane przez okres:

-wymagany ustawowo na mocy odrębnych przepisów, w tym w szczególności podatkowych, rachunkowych, dotyczących przechowywania akt osobowych i dokumentów płacowych;

-przez czas konieczny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń- do upływu ich przedawnienia;

-w przypadku zgody przez czas na jaki ta zgoda została udzielona lub do momentu jej odwołania;

-w przypadku monitoringu-przez okres do 3 miesięcy lub do zakończenia postępowania w przypadku gdy nagranie z monitoringu służy jako dowód w postępowaniu.

-w przypadku rekrutacji do czasu zakończenia procesu rekrutacji bądź zakończenia czasu na jaki zgoda została udzielona w przypadku przyszłych rekrutacji;

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany celem podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Prawa osób, których dane są przetwarzane.

Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo żądania od Administratora:

– dostępu do treści swoich danych;

-sprostowania danych;

-usunięcia danych (jeśli nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Administrator nie ma podstaw do ich przetwarzania);

-ograniczenia przetwarzania;

Osoby, których dane dotyczą mają również prawo do:

-przenoszenia danych;

-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

-cofnięcia wyrażonej zgody w każdym momencie; pozostaje to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane przed cofnięciem zgody;

-wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy osoba ta uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 

Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą.

Podanie danych osobowych, których obowiązek podania jest uregulowany przepisami prawa jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach jest dobrowolne, aczkolwiek brak ich podania może uniemożliwić kontakt z daną osobą, przekazanie informacji jak również rozpoczęcie działań zmierzających do zawarcia umowy.

 

 

 

 

Dlatego też jeśli klikniesz „ZGADZAM SIĘ” – zgodzisz się na przetwarzanie, po 25 maja 2018 roku, Twoich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym ze strony internetowej, oraz zbierania plików cookies.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne

 

Serwis przeznaczony dla osób pełnoletnich
Czy akceptujesz te warunki i masz ukończone 18 lat?

Blog

15.07.2020

OTWORZYLIŚMY 50 SALON AL.CAPONE (KONSTANCIN JEZIORNA)

Kolejne mocne otwarcie za nami, tym razem jubileuszowe, bo to nasz 50-ty sklep! 11.07.2020 r. w Konstancinie Jeziornie zadebiutowało Al.Capone, przy ul. Warszawskiej 25. To już trzeci nasz salon w województwie mazowieckim. Klienci cenią Al.Capone za szeroki wybór alkoholi, profesjonalną obsługę i ciekawe wnętrza nawiązujące do czasów amerykańskiej prohibicji. Przy okazji otwarcia, jak zwykle świetnie się bawiliśmy. Nie zabrakło atrakcji i niespodzianek dla naszych klientów. Oprócz tradycyjnego już koła fortuny, pierwszych 50 klientów otrzymało od nas nagrody niespodzianki.Dziękujemy za obecność i zapraszamy do Al.Capone.

11.07.2020

PREMIERA PIWA DEKADA NA 10-LECIE AL.CAPONE

Na 10 urodziny Al.Capone Browar Trzech Kumpli uwarzył dla nas piwo Dekada! Zobaczcie jak o nas pisali: „Świętujemy dziesięciolecie Al.Capone, czyli naszych ziomków z Tarnowa i okolic, którzy już ponad 10 lat temu wymyślili sobie imponującą sieć prawdziwie fachowych sklepów z alkoholem. Dzisiaj są bliżej niż kiedykolwiek do ucieleśnienia swojej wizji. Sklepów z charakterystycznym logo z kapeluszem przybywa, załoga jest coraz lepiej wyszkolona, zadowolonych klientów jest coraz więcej, a nasze piwa płyną do nich szerokim strumieniem. Uwarzyliśmy dla nich piwo urodzinowe, bo chcemy się dołączyć do tej celebracji. Al.Capone Specjaliści od alkoholu to jeden z naszych pierwszych klientów, są z nami od początku istnienia Trzech Kumpli. Sami, zanim zaczęliśmy zajmować się piwowarstwem zawodowo zaopatrywaliśmy się u nich w pierwsze krafty… Zresztą do dzisiaj jeździmy do nich na zakupy 😉 Aż ciężko uwierzyć w to, że minęła już dekada! Dużo płatków pszennych i owsianych w składzie daje kremowość i gładkość, do tego najlepszy słód jęczmienny, masa cudownie aromatycznych chmieli i – co najważniejsze – burzliwa, zdrowa fermentacja. Potem butelkowanie i w drogę!” Dziękujemy :-). Edycja tego Hazy IPA jest wyjątkowa i limitowana! Zapraszamy do sklepów Al.Capone.

20.06.2020

PODWÓJNIE MOCNE OTWARCIE – WARSZAWA I GRODZISK MAZOWIECKI

Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się nasze wydarzenia, podczas świętowania debiutów dwóch salonów Al.Capone w województwie mazowieckim. 20 czerwca 2020 r. otworzyliśmy dwa nowe sklepy – w Warszawie Rembertowie oraz Grodzisku Mazowieckim. Sklepy Al. Capone to profesjonalna obsługa, konkurencyjne ceny, a co najważniejsze szeroki asortyment. Na półkach znajdują się mocne smaki z każdego zakątku świata. ZAPRASZAMY DO NOWYCH LOKALIZACJI: Salon Al. Capone – Warszawa Rembertów, ul. Strażacka 106  (godz. otwarcia 6 – 24).Salon Al. Capone – Grodzisk Mazowiecki, ul. Królewska 32B (godz. otwarcia 8 – 23).

06.06.2020

AL.CAPONE ZAWITAŁO W BIESZCZADY

Śpieszymy z dobrą informacją, Al.Capone zawitało w Bieszczady! 6 czerwca otworzyliśmy kolejny sklep z bogatym asortymentem – gdzie ważną rolę na półce pełnią alkohole regionalne. Nasz znak rozpoznawczy to nie tylko mnogość trunków ale przede wszystkim profesjonalna obsługa oraz konkurencyjne ceny. Będąc w Bieszczadach koniecznie dodaj ten punkt do swojej mapy ważnych miejsc do odwiedzenia. Salon Al. Capone w Lesku, przy ul. Piłsudskiego 29a otwarty jest dla naszych klientów codziennie w godz. 6 – 24. Na otwarciu nie zabrakło wyśmienitych humorów, mocnych wrażeń i wspaniałych atrakcji. Klienci byli bardzo zadowoleni z tego, co dla nich przygotowaliśmy. Jesteśmy przekonani, że uśmiech oraz zadowolenie z odwiedzin u nas pozostanie na długie lata i będziecie nas stale odwiedzać

30.11.2019

RZESZOWIANIE POKOCHALI AL.CAPONE

Franczyza w Rzeszowie rozrasta się! Uroczyste otwarcie siódmego salonu Al.Capone w stolicy Podkarpacia miało miejsce przy ul. Twardowskiego 9 – czynne codziennie od godz. 6 rano do północy. Kolejne otwarcie w tym mieście to efekt zamiłowania mieszkańców do smaków napojów wyskokowych z całego świata w promocyjnych cenach! Naszym klientom na Podkarpaciu przypadło do gustu także klimatyczne wnętrze salonów, nawiązujące do lat amerykańskiej prohibicji. Na pewno została dostrzeżona również wyjątkowość profesjonalistów z pasją stojących za ladą. A jak to na otwarciu bywa, nie zabrakło klientów i okazji, aby sprawiać im radość, nie tylko ofertą, ale wielkim Kołem Fortuny. Nasze Caponki rozdały mnóstwo nagród. Warto wspomnieć o słodkim akcencie otwarć, czyli babeczkach, które piekliśmy dla Was całą noc 🙂

28.10.2019

KOLEJNY SALON WŁASNY W TARNOWIE

26 Października otworzyliśmy kolejny salon własny marki AL.CAPONE w Tarnowie. Lokalizacja nowego sklepu do ul. Sikorskiego 3A. Jesteśmy dostępni dla Was od godz. 6 do 24. Niezmiennie oferujemy bogatą ofertę alkoholi regionalnych i z całego świata. Za ladą zawsze spotkacie profesjonalistów z ogromną wiedzą o alkoholach i z chęcią dzielenia się nią. Systematycznie otwieramy nowe sklepy, od kilku lat oferując tę możliwość wszystkim osobom gotowym wykorzystać nasz sprawdzony sposób na biznes. Nie rezygnujemy przy tym z nowych lokalizacji dla naszych sklepów własnych.

1 2 3 4

Skontaktuj
się z nami

Chcesz z nami współpracować? A może szukasz rzetelnej firmy, która zaopatrzy Cię w najlepszy alkohol?
Napisz do nas!

Kontakt
cookie

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) oraz podobne technologie w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkowników oraz w celach statystycznych i reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia. Więcej w Polityce Prywatności.