Serwis przeznaczony dla osób pełnoletnich

Szanowni użytkownicy Strony Al.Capone

Klauzula informacyjna dla formularza kontaktowego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, iż:

Administrator Danych Osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Al. Capone Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. KRAKOWSKA 1, 33-113 ZBYLITOWSKA GÓRA.

W sprawie danych osobowych z Administratorem można kontaktować się:

– pisemnie na adres: ul. KRAKOWSKA 1, 33-113 ZBYLITOWSKA GÓRA
– mailowo na adres: daneosobowe@alejacapone.pl

Cel przetwarzania danych i podstawa prawna.
Dane osobowe kandydatów do pracy.
Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na podstawie zgody udzielonej przez Państwa w związku z uczestnictwem w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

Dane osobowe pracowników Administratora.

Dane osobowe pracowników są przetwarzane:

– w celu zawarcia i wykonywania umowy o pracę, w tym w związku z obowiązkiem spełnienia przez Pracodawcę obowiązków związanych z zatrudnieniem pracowników (m.in. obowiązków związanych z zabezpieczeniem społecznym i obowiązków podatkowych);wykonywaniem przez Pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy i innych przepisów szczegółowych, w tym związanych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ,

-na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Pracodawcę powiązanego z realizacją powyższych celów dotyczących zatrudnienia, nie wynikających wprost z umowy o pracę ani z przepisów prawa np. monitoring (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

-na podstawie wyrażonej przez zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane osobowe byłych pracowników/współpracowników Administratora.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek archiwizacji dokumentów zawierających dane osobowe (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikający z odrębnych przepisów (m.in. Kodeks Pracy, Ustawa o systemie Ubezpieczeń Społecznych, Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) czyli ewentualne dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

 

Dane osobowe klientów, osób reprezentujących klientów lub wskazanych do kontaktu w ich imieniu.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy, zawarcie umowy a także prawidłowa jej realizacja (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); konieczność spełnienia obowiązków prawnych, w tym wynikających z Ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), utrzymanie kontaktów z klientami, prawidłowa komunikacja oraz ewentualne dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;

 

Dane osobowe kontrahentów (dostawców, odbiorców usług) i przedstawicieli kontrahentów.

Dane osobowe są przetwarzane w związku z:

-wykonaniem umowy zawartej pomiędzy Państwem, a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

-realizacją przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym np. przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

-realizacją prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym dochodzenie ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Dane osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawidłowa realizacja umowy/zlecenia, wypełnienie obowiązków prawnych nałożonych przez przepisy podatkowe, a także ewentualne dochodzenie lub obrona przed roszczeniami wynikającymi z przepisów prawa cywilnego (art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO);

 

Monitoring.

Celem i podstawą przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku jest stosowanie monitoringu wizyjnego na terenach punktów sprzedażowych prowadzonych przez Administratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f. RODO).

 

Dane osób biorących udział w grach i konkursach.

dane osobowe zwycięzców konkursów i gier przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu wydania, odbioru i rozliczenia nagród i związanych z tym przepisów prawnych w szczególności przepisów księgowych i rachunkowych, a także obowiązku archiwizacji (art. 6 RODO ust. 1 lit c RODO)

 

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, z którymi Administrator współpracuje na mocy zawartych umów powierzeń m.in. firma informatyczna, biuro rachunkowe oraz podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywania danych osobowych na gruncie obowiązujących przepisów prawa;

 

Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych ani do państw trzecich znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

Okres przechowywania danych osobowych.

W zależności od celu przetwarzania danych będą one przechowywane przez okres:

-wymagany ustawowo na mocy odrębnych przepisów, w tym w szczególności podatkowych, rachunkowych, dotyczących przechowywania akt osobowych i dokumentów płacowych;

-przez czas konieczny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń- do upływu ich przedawnienia;

-w przypadku zgody przez czas na jaki ta zgoda została udzielona lub do momentu jej odwołania;

-w przypadku monitoringu-przez okres do 3 miesięcy lub do zakończenia postępowania w przypadku gdy nagranie z monitoringu służy jako dowód w postępowaniu.

-w przypadku rekrutacji do czasu zakończenia procesu rekrutacji bądź zakończenia czasu na jaki zgoda została udzielona w przypadku przyszłych rekrutacji;

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany celem podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Prawa osób, których dane są przetwarzane.

Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo żądania od Administratora:

– dostępu do treści swoich danych;

-sprostowania danych;

-usunięcia danych (jeśli nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Administrator nie ma podstaw do ich przetwarzania);

-ograniczenia przetwarzania;

Osoby, których dane dotyczą mają również prawo do:

-przenoszenia danych;

-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

-cofnięcia wyrażonej zgody w każdym momencie; pozostaje to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane przed cofnięciem zgody;

-wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy osoba ta uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 

Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą.

Podanie danych osobowych, których obowiązek podania jest uregulowany przepisami prawa jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach jest dobrowolne, aczkolwiek brak ich podania może uniemożliwić kontakt z daną osobą, przekazanie informacji jak również rozpoczęcie działań zmierzających do zawarcia umowy.

 

 

 

 

Dlatego też jeśli klikniesz „ZGADZAM SIĘ” – zgodzisz się na przetwarzanie, po 25 maja 2018 roku, Twoich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym ze strony internetowej, oraz zbierania plików cookies.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne

 

Serwis przeznaczony dla osób pełnoletnich
Czy akceptujesz te warunki i masz ukończone 18 lat?

Oferta B2B

Al. Capone

Współpracujemy z firmami i klientami korporacyjnymi, budując z nimi trwałe relacje. Wspólne interesy opieramy na indywidualnym podejściu, komfortowych warunkach współpracy oraz wysokiej jakości produktów i usług.

Zobacz

Oferta B2B
Alkohol dla firm

Skontaktuj
się z nami

Chcesz z nami współpracować? A może szukasz rzetelnej firmy, która zaopatrzy Cię w najlepszy alkohol?
Napisz do nas!

Kontakt

Oferta
z Al. Capone

Sieć sklepów Al.Capone to silny organizm, który szybko się rozwija. Naszym głównym celem jest zdominowanie całego rynku alkoholi, otwierając coraz to nowe sklepy w całej Polsce! Nasz profesjonalizm pokazujemy także we współpracy z firmami, zostając ich zaufanymi partnerami w biznesie. Działamy szybko, dostosowujemy nasze działania do indywidualnych potrzeb klientów i profesjonalnie spełniamy ich oczekiwania. Podejmij współpracę ze specjalistami od alkoholu.

Alkohole dla firm

Alkohol dla firm na każdą okazję

Doskonale zdajemy sobie sprawę, jak wyglądają realia prowadzenia biznesu, gdyż sami go tworzymy. Przez lata pracowaliśmy nad zbudowaniem renomowanej marki, czego efektem jest jedna z najbardziej rozpoznawalnych sieci hurtowni alkoholi. Zdobyte doświadczenie w branży i poznanie potrzeb naszych klientów pozwalają nam stale udoskonalać swoje usługi i w dalszym ciągu rozwijać markę. Oprócz sprzedaży detalicznej wprowadziliśmy także możliwość nawiązania długotrwałej współpracy B2B. Alkohol dostarczamy na eventy branżowe, imprezy integracyjne i konferencje biznesowe, pomagając dobrać listę trunków pasujących do okoliczności.

Współpracuj z nami

W naszej ofercie posiadamy możliwość stałej współpracy, obejmującej dostawy alkoholu do firm. Alkohol nie jest zarezerwowany dla barów czy restauracji, współpracujemy z szeroką gamą kontrahentów, między innymi z salonami samochodowymi, agencjami nieruchomości, deweloperami i wiele więcej. Zastanawiasz się pewnie po co firmie niezwiązanej z alkoholem stałe dostawy alkoholu?

Poniżej wymienimy kilka zastosowań alkoholu dla firm:

  • upominki dla klientów,
  • upominki dla pracowników,
  • upominki dla kontrahentów.

Wyobraź sobie. Kupujesz swój wymarzony samochód z salonu. Nadchodzi dzień odbioru, ucieszony przychodzisz na miejsce. Podpisujesz ostatnie dokumenty, nie możesz już doczekać się, aż wsiądziesz za kierownicę swojego wymarzonego auta. W końcu wsiadasz, a na fotelu pasażera leży szampan i kartka z gratulacjami. Wracasz do domu i świętujesz swój sukces szampanem.

Nie uważasz, że to od strony klienta jest super inicjatywa, a on strony usługodawcy/sprzedawcy bardzo dobre podejście do klienta? My uważamy że tak. Jeżeli też tak uważasz, skontaktuj się z naszym specjalistą i porozmawiaj z nim o warunkach współpracy. Tę sytuację można dopasować nie tylko do branży motoryzacyjnej, ale tak naprawdę do każdej usługowej/sprzedażowej. Warto jest dbać o swojego klienta, zwłaszcza w czasach, gdzie rynek jest przesycony firmami oferującymi te same usługi. A kto nie lubi dostać w prezencie dobrego alkoholu? Nasz specjalista pomoże Ci stworzyć upominki dla Twoich klientów, pracowników czy kontrahentów. Zadbaj o osoby, które są podporą Twojego biznesu.

W naszej ofercie mamy także zaopatrzenie barów, restauracji oraz wszystkich innych obiektów. Potrzebujesz dostawcy alkoholu do swojego lokalu? Skontaktuj się z nami.

Co oferujemy?

Największy wybór alkoholi
szeroka oferta alkoholi z całego świata
Indywidualne podejście
atrakcyjne warunki współpracy, indywidualne oferty
Dowóz
możliwość dostarczenia alkoholu pod wskazany adres
Zwrot
możliwość zwrotu
Prezenty
możemy przygotować indywidualne zestawy prezentowe
Degustacje
możliwość degustacji wybranych alkoholi
oferta
Najczęściej zadawane pytania
Czy na pewno otrzymam alkohol dobrany odpowiednio do imprezy?
Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, a dodatkowo proponujemy wcześniejszą degustację alkoholi. Dzięki temu, na imprezę firmową dostarczamy starannie dobrany alkohol, który zawsze spełnia oczekiwania gości. Wszystkie szczegóły usługi ustalamy podczas bezpośrednich konsultacji, aby poznać Twoje potrzeby. Na tej podstawie przygotowujemy listę napojów alkoholowych, które będą pasowały do charakteru spotkania oraz preferencji zgromadzonych gości. Możemy też zaprezentować propozycje drinków i ciekawych połączeń różnych rodzajów alkoholu.
Czy mogę otrzymać alkohol wcześniej, żeby był gotowy przed rozpoczęciem imprezy?
Dostosowujemy się do naszych klientów, dlatego termin dowozu uzależniamy od ich preferencji. Przed dostawą alkohol jest przechowywany we właściwych warunkach, dlatego po otrzymaniu zamówienia możesz od razu serwować dostarczone napoje. Najlepszym rozwiązaniem jest kontakt z naszym doradcą, który pomoże ustalić szczegółowy plan działania. Odpowiedni adres mailowy oraz numer telefonu można znaleźć w zakładce Kontakt.

Dystrybutor alkoholu dla klientów korporacyjnych

Nieustannie pracujemy nad rozbudową oferty, wprowadzając do sprzedaży nowe propozycje trunków z najodleglejszych zakątków świata. Jako dystrybutor alkoholu nie tylko dostarczamy alkohole na ważne uroczystości i firmowe eventy. Zaopatrujemy także hotele, sklepy, restauracje, kluby oraz lokale gastronomiczne. Nasza hurtownia, sprzedaż alkoholi prowadzi w większych miastach na terenie całego kraju wraz z opcją dostawy pod wskazany adres. Cechuje nas elastyczne podejście, dlatego zamawiając u nas alkohol dla firm, możesz liczyć na atrakcyjne rabaty i indywidualne warunki współpracy.

Dystrybucja alkoholi i fachowe doradztwo

Al.Capone to nie tylko dystrybutor alkoholu, ale także zespół specjalistów, którzy pomogą Ci na każdym etapie współpracy. U nas spotkasz się z profesjonalną obsługą nastawioną na zbudowanie partnerskich relacji w biznesie. Nasi konsultanci dysponują ogromną wiedzą na temat różnych rodzajów trunków, sposobu ich serwowania czy łączenia. Zamawiając alkohol dla firm, możesz więc skorzystać z usług fachowego doradztwa w wyborze odpowiednich napojów na każdą okazję. Wystarczy, że opowiesz nam o swoich potrzebach i oczekiwaniach, a my dobierzemy propozycje najlepszych trunków.

Hurtowa sprzedaż alkoholi na atrakcyjnych warunkach

Wieloletnie doświadczenie w dystrybucji napojów alkoholowych pozwoliło nam wypracować najlepszy model współpracy B2B. Alkohol dobieramy na indywidualne zamówienie, w dowolnej ilości i dostarczamy prosto pod drzwi Twojej firmy. Elastycznie podchodzimy do potrzeb każdego klienta, starając się, zaproponować ceny korzystne dla obu stron. Jako niezależny dystrybutor alkoholu oferujemy atrakcyjne rabaty i promocje w zarówno dla nowych klientów, jak i stałych partnerów biznesowych.

Współpraca B2B – alkohol na indywidualne zamówienie

Nasz asortyment obejmuje szeroki wybór trunków z całego świata, które pochodzą od sprawdzonych i godnych zaufania producentów. Oprócz standardowych produktów w ofercie, jesteśmy w stanie sprowadzić dowolny alkohol dla firm. Ponadto u nas możesz skorzystać z pakietu usług dodatkowych, takich jak zapakowanie trunku na prezent, degustacja alkoholi, czy obsługa barmańska podczas imprezy. Nie tylko prowadzimy więc hurtową sprzedaż alkoholi, ale także zapewniamy kompleksowe wsparcie specjalistów na każdym etapie współpracy.

Wszystkie szczegóły współpracy uzgadniamy na spotkaniu z doradcą. Podczas luźnej rozmowy możesz opowiedzieć nam, czego oczekujesz od naszej hurtowni alkoholu i jakie masz specjalne życzenia dotyczące rodzaju trunków. Postaramy się, aby sprostać realizacji nawet najbardziej niestandardowego zamówienia.

Skontaktuj
się z nami

Chcesz z nami współpracować? A może szukasz rzetelnej firmy, która zaopatrzy Cię w najlepszy alkohol?
Napisz do nas!

Kontakt