Serwis przeznaczony dla osób pełnoletnich

Szanowni użytkownicy Strony Al.Capone

Klauzula informacyjna dla formularza kontaktowego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, iż:

Administrator Danych Osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Al. Capone Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. KRAKOWSKA 1, 33-113 ZBYLITOWSKA GÓRA.

W sprawie danych osobowych z Administratorem można kontaktować się:

– pisemnie na adres: ul. KRAKOWSKA 1, 33-113 ZBYLITOWSKA GÓRA
– mailowo na adres: daneosobowe@alejacapone.pl

Cel przetwarzania danych i podstawa prawna.
Dane osobowe kandydatów do pracy.
Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na podstawie zgody udzielonej przez Państwa w związku z uczestnictwem w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

Dane osobowe pracowników Administratora.

Dane osobowe pracowników są przetwarzane:

– w celu zawarcia i wykonywania umowy o pracę, w tym w związku z obowiązkiem spełnienia przez Pracodawcę obowiązków związanych z zatrudnieniem pracowników (m.in. obowiązków związanych z zabezpieczeniem społecznym i obowiązków podatkowych);wykonywaniem przez Pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy i innych przepisów szczegółowych, w tym związanych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ,

-na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Pracodawcę powiązanego z realizacją powyższych celów dotyczących zatrudnienia, nie wynikających wprost z umowy o pracę ani z przepisów prawa np. monitoring (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

-na podstawie wyrażonej przez zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane osobowe byłych pracowników/współpracowników Administratora.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek archiwizacji dokumentów zawierających dane osobowe (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikający z odrębnych przepisów (m.in. Kodeks Pracy, Ustawa o systemie Ubezpieczeń Społecznych, Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) czyli ewentualne dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

 

Dane osobowe klientów, osób reprezentujących klientów lub wskazanych do kontaktu w ich imieniu.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy, zawarcie umowy a także prawidłowa jej realizacja (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); konieczność spełnienia obowiązków prawnych, w tym wynikających z Ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), utrzymanie kontaktów z klientami, prawidłowa komunikacja oraz ewentualne dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;

 

Dane osobowe kontrahentów (dostawców, odbiorców usług) i przedstawicieli kontrahentów.

Dane osobowe są przetwarzane w związku z:

-wykonaniem umowy zawartej pomiędzy Państwem, a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

-realizacją przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym np. przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

-realizacją prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym dochodzenie ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Dane osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawidłowa realizacja umowy/zlecenia, wypełnienie obowiązków prawnych nałożonych przez przepisy podatkowe, a także ewentualne dochodzenie lub obrona przed roszczeniami wynikającymi z przepisów prawa cywilnego (art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO);

 

Monitoring.

Celem i podstawą przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku jest stosowanie monitoringu wizyjnego na terenach punktów sprzedażowych prowadzonych przez Administratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f. RODO).

 

Dane osób biorących udział w grach i konkursach.

dane osobowe zwycięzców konkursów i gier przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu wydania, odbioru i rozliczenia nagród i związanych z tym przepisów prawnych w szczególności przepisów księgowych i rachunkowych, a także obowiązku archiwizacji (art. 6 RODO ust. 1 lit c RODO)

 

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, z którymi Administrator współpracuje na mocy zawartych umów powierzeń m.in. firma informatyczna, biuro rachunkowe oraz podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywania danych osobowych na gruncie obowiązujących przepisów prawa;

 

Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych ani do państw trzecich znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

Okres przechowywania danych osobowych.

W zależności od celu przetwarzania danych będą one przechowywane przez okres:

-wymagany ustawowo na mocy odrębnych przepisów, w tym w szczególności podatkowych, rachunkowych, dotyczących przechowywania akt osobowych i dokumentów płacowych;

-przez czas konieczny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń- do upływu ich przedawnienia;

-w przypadku zgody przez czas na jaki ta zgoda została udzielona lub do momentu jej odwołania;

-w przypadku monitoringu-przez okres do 3 miesięcy lub do zakończenia postępowania w przypadku gdy nagranie z monitoringu służy jako dowód w postępowaniu.

-w przypadku rekrutacji do czasu zakończenia procesu rekrutacji bądź zakończenia czasu na jaki zgoda została udzielona w przypadku przyszłych rekrutacji;

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany celem podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Prawa osób, których dane są przetwarzane.

Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo żądania od Administratora:

– dostępu do treści swoich danych;

-sprostowania danych;

-usunięcia danych (jeśli nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Administrator nie ma podstaw do ich przetwarzania);

-ograniczenia przetwarzania;

Osoby, których dane dotyczą mają również prawo do:

-przenoszenia danych;

-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

-cofnięcia wyrażonej zgody w każdym momencie; pozostaje to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane przed cofnięciem zgody;

-wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy osoba ta uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 

Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą.

Podanie danych osobowych, których obowiązek podania jest uregulowany przepisami prawa jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach jest dobrowolne, aczkolwiek brak ich podania może uniemożliwić kontakt z daną osobą, przekazanie informacji jak również rozpoczęcie działań zmierzających do zawarcia umowy.

 

 

 

 

Dlatego też jeśli klikniesz „ZGADZAM SIĘ” – zgodzisz się na przetwarzanie, po 25 maja 2018 roku, Twoich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym ze strony internetowej, oraz zbierania plików cookies.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne

 

Serwis przeznaczony dla osób pełnoletnich
Czy akceptujesz te warunki i masz ukończone 18 lat?

Promocje

Al.Capone

W naszych sklepach znajdziesz szeroki wybór najciekawszych i najlepszych alkoholi, w atrakcyjnych cenach. Codziennie czekają na Ciebie dodatkowe promocje i specjalnie przygotowane oferty. Sam znajdź produkt dla siebie lub skorzystaj z profesjonalnego doradztwa naszego personelu.

Zobacz

Promocje
Alkohol promocje
Najnowsze promocje
10.06.24
Nowy Katalog „Mocny Strzał!”
Promocje
13.05.24
KATALOG PAYBACK – FESTIWAL
Promocje
13.05.24
FESTIWALOWE SMAKI
Promocje
08.04.24
WIOSENNY VIBE
Promocje
28.03.24
ŚWIĄTECZNE GODZINY OTWARCIA
Promocje
11.03.24
WIELKA MOC
Aktualności Promocje
12.02.24
HOLA AMIGOS
Aktualności Promocje
08.01.24
PUNKTUJ Z PAYBACK
Aktualności Promocje
13.11.23
ŚWIĄTECZNY FESTIWAL ALKOHOLI
Aktualności Promocje
16.10.23
ŻYCIE TO LIKIER
Promocje
18.09.23
BARWY JESIENI
Promocje
21.08.23
ZERUJEMY
Promocje
17.07.23
KOLOROWE
Promocje
10.07.23
FESTIWAL RUMU, GINU I TEQUILI
Promocje
12.06.23
SMAKI IDEOLO
Promocje
15.05.23
PILI GIN
Promocje
28.04.23
MAJÓWKOWE GODZINY OTWARCIA
Promocje
18.04.23
Weź dwie! Nie zmarnuje się
Promocje
17.04.23
CHODŹMY NA PIWO
Promocje
07.04.23
ŚWIĄTECZNE GODZINY OTWARCIA
Promocje
13.03.23
WIELKA MOC
Promocje
13.02.23
OTWIERAMY WINO
Promocje
10.01.23
PUNKTUJ Z PAYBACK
Promocje
22.12.22
Świąteczne Godziny Otwarcia
Promocje
14.11.22
ŚWIĄTECZNY FESTIWAL ALKOHOLI
Promocje
17.10.22
ALE SPIŻARNIA
Promocje
30.09.22
PROMOCJE PAYBACK
Promocje
12.09.22
JESIEŃ ZAPROCENTUJE
Promocje
16.08.22
ALE WYPRAWKA
Promocje
25.07.22
WAKACYJNY CHILLOUT
Promocje
18.07.22
Festiwal Rumów, Ginu i Tequili
Promocje
04.07.22
WYTRAWNA PARA
Promocje
13.06.22
Letni Festiwal Alkoholi
Promocje
03.06.22
MOCNE WIELOSZTUKI
Promocje
16.05.22
Mocne Plener Party
Promocje
27.04.22
Mocne wielopaki #majówka
Promocje
14.04.22
Godziny Otwarcia w Święta
Promocje
11.04.22
Wiosenny Festiwal Alkoholi
Promocje
30.03.22
Mocne wielopaki
Promocje
14.03.22
Wiosenny Festiwal Alkoholi
Promocje
01.03.22
GANCIA PROSECCO ROSE + KREM MOKOSH GRATIS
Promocje
14.02.22
Kraina alkoholi
Promocje
08.02.22
Taniej We Dwoje
Promocje
13.12.21
ŚWIĄTECZNE WIELOSZTUKI
Promocje
01.12.21
Belvedere
Promocje
29.11.21
3 za 2
Promocje
22.11.21
Ale Skarpety 2021
Promocje
22.11.21
Black Week 2021
Promocje
22.11.21
JACK DANIEL’S SINGLE BARREL SELECT – ZNAKI ZODIAKU.
Promocje
15.11.21
Świąteczny Festiwal Alkoholi
Promocje
18.10.21
Jesień Zaprocentuje
Promocje
16.09.21
Wielopaki
Promocje
13.09.21
Alfabet Mocnych Trunków
Promocje
28.08.21
Mistrzowskie Eliminacje
Promocje
20.08.21
Mocne Dwupaki Na Koniec Wakacji
Promocje
16.08.21
Żniwa Niskich Cen
Promocje
19.07.21
Wakacyjny Chillout
Promocje
15.06.21
Akademia Kraftu
Promocje
15.06.21
Skrzynkomania
Promocje
14.06.21
Letni Festiwal Alkoholi
Promocje
11.06.21
Kibicuj Z Nami
Promocje
31.05.21
Mocne Wielosztuki
Promocje
17.05.21
Akademia Kraftu
Promocje
17.05.21
Mocne Garden Party
Promocje
26.04.21
Mocna Majówka
Promocje
19.04.21
Wiosenny Festiwal Alkoholi – część 2
Promocje
26.03.21
Wielkanocne Oczko
Aktualności Promocje
15.03.21
Wiosenny Festiwal Alkoholi
Aktualności Promocje
15.02.21
Mocne Promocje
Promocje
29.01.21
Promocja Walentynkowa
Promocje
14.12.20
3 wina w cenie 2
Promocje
11.12.20
Mocne Zestawy na Mocne Święta
Promocje
09.12.20
Fever Tree – nowość w sieci Al.Capone
Promocje
09.12.20
Konkurs Metaxa
Promocje
01.12.20
Pepsi, 7up, Mirinda, Lays – polecają się na święta
Promocje
30.11.20
Ale Skarpety 2020
Promocje
25.11.20
Black Weekend 2020
Promocje

Promocje na alkohol, czyli dobre trunki w niskich cenach

Gdzie kupować alkohol? To pytanie może się wydawać banalne, w końcu alkohole można znaleźć na każdym kroku. Czy to supermarkety, czy niewielkie sklepy spożywcze i ogólnobranżowe, a także sklepy monopolowe – piwo, wino, czy mocniejsze trunki są w nich dostępne w dużych ilościach. Jednak tylko w nielicznych miejscach można liczyć na fachową obsługę i znalezienie trunków najwyższej jakości.

 

Alkohole od profesjonalistów

Promocje na alkohol są częste zarówno w przypadku dużych, jak i małych sklepów. Warto podkreślić, że promocje oferują również specjalistyczne sklepy z fachową obsługą. Powiedzmy sobie szczerze, często nawet w sklepach stricte alkoholowych pracują laicy, niemający pojęcia o trunkach. Duża dostępność tego typu placówek i częste promocje na alkohol sprawiają, że wiele osób robi tam zakupy. Jednak jeśli zależy Ci na znalezieniu naprawdę dobrego alkoholu, którym będziesz się degustował z przyjemnością, odwiedź jeden z profesjonalnych sklepów. Tam zwykle dostępna jest promocja na alkohol, przez co nie trzeba wcale przesadnie dużo wydawać. Natomiast zalet dokonywania zakupów w takich miejscach jest naprawdę wiele.

Mianem profesjonalnych można określać sklepy, które zatrudniają wykwalifikowanych sprzedawców. Mowa tutaj o osobach przeszkolonych w zakresie znajomości różnorodnych trunków. Odwiedzając tego typu placówkę, zawsze możesz liczyć na poradę. Wystarczy, że powiesz jakiego rodzaju alkohole lubisz czy też jakie są Twoje ogólne preferencje smakowe, a specjalista znajdzie dla Ciebie coś odpowiedniego. Możesz też dać wolny wybór fachowcowi, który poszuka dla Ciebie dobrego alkoholu.

 

Promocja na alkohol wysokiej klasy

Wspomniane sklepy charakteryzuje dostępność wysokiej jakości alkoholi. Jednak czy są one zawsze drogie? Niekoniecznie, ponieważ regularnie pojawiają się promocje na alkohol. Dlatego też można kupić dobrej jakości trunki w całkiem przystępnych cenach. Ze względu na dużą konkurencję w branży, promocja alkoholi to absolutny standard. W zasadzie każdy sklep, zarówno amatorski, jak i profesjonalny, nieprzerwanie oferuje jakieś promocje na alkohol

Skontaktuj
się z nami

Chcesz z nami współpracować? A może szukasz rzetelnej firmy, która zaopatrzy Cię w najlepszy alkohol?
Napisz do nas!

Kontakt