Serwis przeznaczony dla osób pełnoletnich

Szanowni użytkownicy Strony Al.Capone

Polityka Prywatności KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, iż:

Administrator Danych Osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Al. Capone Sp. z o.o. z siedzibą 33-171 Pleśna 506.
W sprawie danych osobowych z Administratorem można kontaktować się:

– pisemnie na adres: ul. Chemiczna 142 ,33-101 Tarnów
– mailowo na adres: daneosobowe@alejacapone.pl

Cel przetwarzania danych i podstawa prawna.
Dane osobowe kandydatów do pracy.
Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na podstawie zgody udzielonej przez Państwa w związku z uczestnictwem w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

Dane osobowe pracowników Administratora.

Dane osobowe pracowników są przetwarzane:

– w celu zawarcia i wykonywania umowy o pracę, w tym w związku z obowiązkiem spełnienia przez Pracodawcę obowiązków związanych z zatrudnieniem pracowników (m.in. obowiązków związanych z zabezpieczeniem społecznym i obowiązków podatkowych);wykonywaniem przez Pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy i innych przepisów szczegółowych, w tym związanych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ,

-na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Pracodawcę powiązanego z realizacją powyższych celów dotyczących zatrudnienia, nie wynikających wprost z umowy o pracę ani z przepisów prawa np. monitoring (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

-na podstawie wyrażonej przez zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane osobowe byłych pracowników/współpracowników Administratora.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek archiwizacji dokumentów zawierających dane osobowe (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikający z odrębnych przepisów (m.in. Kodeks Pracy, Ustawa o systemie Ubezpieczeń Społecznych, Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) czyli ewentualne dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

 

Dane osobowe klientów, osób reprezentujących klientów lub wskazanych do kontaktu w ich imieniu.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy, zawarcie umowy a także prawidłowa jej realizacja (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); konieczność spełnienia obowiązków prawnych, w tym wynikających z Ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), utrzymanie kontaktów z klientami, prawidłowa komunikacja oraz ewentualne dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;

 

Dane osobowe kontrahentów (dostawców, odbiorców usług) i przedstawicieli kontrahentów.

Dane osobowe są przetwarzane w związku z:

-wykonaniem umowy zawartej pomiędzy Państwem, a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

-realizacją przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym np. przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

-realizacją prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym dochodzenie ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Dane osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawidłowa realizacja umowy/zlecenia, wypełnienie obowiązków prawnych nałożonych przez przepisy podatkowe, a także ewentualne dochodzenie lub obrona przed roszczeniami wynikającymi z przepisów prawa cywilnego (art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO);

 

Monitoring.

Celem i podstawą przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku jest stosowanie monitoringu wizyjnego na terenach punktów sprzedażowych prowadzonych przez Administratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f. RODO).

 

Dane osób biorących udział w grach i konkursach.

dane osobowe zwycięzców konkursów i gier przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu wydania, odbioru i rozliczenia nagród i związanych z tym przepisów prawnych w szczególności przepisów księgowych i rachunkowych, a także obowiązku archiwizacji (art. 6 RODO ust. 1 lit c RODO)

 

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, z którymi Administrator współpracuje na mocy zawartych umów powierzeń m.in. firma informatyczna, biuro rachunkowe oraz podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywania danych osobowych na gruncie obowiązujących przepisów prawa;

 

Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych ani do państw trzecich znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

Okres przechowywania danych osobowych.

W zależności od celu przetwarzania danych będą one przechowywane przez okres:

-wymagany ustawowo na mocy odrębnych przepisów, w tym w szczególności podatkowych, rachunkowych, dotyczących przechowywania akt osobowych i dokumentów płacowych;

-przez czas konieczny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń- do upływu ich przedawnienia;

-w przypadku zgody przez czas na jaki ta zgoda została udzielona lub do momentu jej odwołania;

-w przypadku monitoringu-przez okres do 3 miesięcy lub do zakończenia postępowania w przypadku gdy nagranie z monitoringu służy jako dowód w postępowaniu.

-w przypadku rekrutacji do czasu zakończenia procesu rekrutacji bądź zakończenia czasu na jaki zgoda została udzielona w przypadku przyszłych rekrutacji;

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany celem podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Prawa osób, których dane są przetwarzane.

Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo żądania od Administratora:

– dostępu do treści swoich danych;

-sprostowania danych;

-usunięcia danych (jeśli nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Administrator nie ma podstaw do ich przetwarzania);

-ograniczenia przetwarzania;

Osoby, których dane dotyczą mają również prawo do:

-przenoszenia danych;

-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

-cofnięcia wyrażonej zgody w każdym momencie; pozostaje to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane przed cofnięciem zgody;

-wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy osoba ta uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 

Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą.

Podanie danych osobowych, których obowiązek podania jest uregulowany przepisami prawa jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach jest dobrowolne, aczkolwiek brak ich podania może uniemożliwić kontakt z daną osobą, przekazanie informacji jak również rozpoczęcie działań zmierzających do zawarcia umowy.

 

 

 

 

Dlatego też jeśli klikniesz „ZGADZAM SIĘ” – zgodzisz się na przetwarzanie, po 25 maja 2018 roku, Twoich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym ze strony internetowej, oraz zbierania plików cookies.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne

 

Serwis przeznaczony dla osób pełnoletnich
Czy akceptujesz te warunki i masz ukończone 18 lat?

Blog

02.11.2020

57 SALON AL.CAPONE JUŻ OTWARTY (RZESZÓW)

Otworzyliśmy kolejny sklep w Rzeszowie! To już 8 otwarcie w stolicy podkarpacia. Dziękujemy za tak ciepłe przyjęcie.Nowej lokalizacji wypatrujcie przy ul. Lubelskiej 13 lok. 2. Sklep będzie otwarty od poniedziałku do niedzieli w godzinach 6-24.U nas niezmiennie otrzymacie pełne zaopatrzenie na spotkania ze znajomymi, imprezy, czy spokojne wieczory w domu. Gwarantujemy szybkie i bezpieczne zakupy.

22.10.2020

OTWORZYLIŚMY 56 SALON AL.CAPONE (BIŁGORAJ)

17 października po raz trzeci zaznaczyliśmy swoją obecność na Lubelszczyźnie. Oprócz dwóch sklepów znajdujących się bezpośrednio w Lublinie, na mapie województwa lubelskiego pojawił się sklep Al.Capone zlokalizowany w Biłgoraju.Nowej lokalizacji wypatrujcie przy ul. Długiej 61. Możecie wpadać do nas w dowolny dzień – sklep będzie otwarty od poniedziałku do niedzieli w godzinach 6-23.

09.10.2020

55 SALON AL.CAPONE JUŻ OTWARTY (WADOWICE)

W sobotę 10 października, mieszkańcy Wadowic mieli możliwość skorzystania z naszych atrakcji i mocnych promocji podczas otwarcia 55 salonu Al.Capone. Nasze placówki to zawsze profesjonalna obsługa i doradztwo, wnętrza nawiązujące do czasów amerykańskiej prohibicji, a na półkach mocne smaki z każdego zakątka świata. Takiego wyboru próżno szukać w okolicy! Na ul. Lwowskiej 68 w Wadowicach jesteśmy otwarci 7 dni w tygodniu od godz. 6 do 24. Widzimy się w Al.Capone.

19.09.2020

AL.CAPONE ZAWITAŁO DO TRÓJMIASTA (GDAŃSK)

19 września 2020 roku sieć Al.Capone pojawiła się na mapie Trójmiasta. Sklep w Gdańsku przy ul. Platynowej 2, to pierwszy (ale nie ostatni) salon w województwie pomorskim. Tym samym nasza ekspansja dosięgnęła już 8 województw w Polsce. Obecnie posiadamy 54 sklepy zarówno własne, jak i franczyzowe. Praktycznie każdego miesiąca rozszerzamy sieć Al.Capone, by dostarczać najlepsze trunki w wyjątkowych cenach. Zapraszamy do Al.Capone Gdańsk – ul. Platynowa 2 (Orunia Górna).Otwarte codziennie od 6 do 24.

15.09.2020

OTWARCIE 53 SALONU AL.CAPONE (LUBLIN)

Kolejne mocne otwarcie za nami! 12 września na mapie Lublina pojawił się kolejny sklep sieci Al.Capone. Otwarcie cieszyło się niewątpliwą popularnością, klienci chętnie korzystali z przygotowanych atrakcji i wyjątkowych promocji. Od 10 lat rozwijamy nasz alkoholowy biznes, dzielimy się wiedzą, a w Polsce pojawiają się sukcesywnie kolejne salony, zarówno własne jak i franczyzowe. Dziękujemy za zaufanie. Sklep Al.Capone Lublin – ul. Kunickiego 161. Czynne codziennie w godz. 6-24. Zapraszamy!

11.08.2020

KOLEJNA NOWOŚĆ SIECI AL.CAPONE

Przedstawiamy kolejną nowość sieci Al.Capone, uwarzoną przez browar Pilsveizer. Odkryj smak Bieszczad z wyjątkowym piwem POŁONINY. Powiew wiatru z bieszczadzkich połonin, garść poezji unoszącej się nad zakapiorskimi ogniskami. Do tego niewielka cząstka dymu snującego się z leśnych retortów, rozdmuchanego skrzydłami bieszczadzkich aniołów. To zrobiła natura. My tylko dodaliśmy chmiel. Spróbuj piwa Połoniny – 5,2% obj., ekstrakt 12% wag. Dostępne tylko w sieci sklepów Al.Capone.

05.08.2020

PREMIERA PROPOZYCJI NIE DO ODRZUCENIA

Znacie historię pochodzącego z Sycylii mafijnego rodu Corleone, którego członkowie starają się kierować trzema zasadami – honoru, szacunku oraz wierności rodzinie? To właśnie „Ojciec Chrzestny” był inspiracją do stworzenia wyjątkowej serii piw. Inspirując się postacią legendarnego bosa mafii Browar Sady stworzył postacie trzech innych członków organizacji, których imiona korespondują z typem konkretnej marki piwa. Powstała prawdziwie męska seria trunków w estetyce retro z mocnymi elementami tradycji włoskiej camorry. Propozycja nie do odrzucenia to 3 rodzaje piw: Al. Pilsano – Klasyczny Pils, 4,9% obj., ekstrakt 12% wag.; Al. Lagerro – Wystrzałowy Lager, 4,8% obj., ekstrakt 11% wag.; Al. Pszeniciano – Tradycyjne Pszeniczne, 4,9% obj., ekstrakt 12% wag.Które stanie się Twoim ulubionym?

01.08.2020

ZA NAMI 52 UROCZYSTE OTWARCIE AL.CAPONE (NOWY SĄCZ)

01 sierpnia w Nowym Sączu odbyło się 52 uroczyste otwarcie salonu Al.Capone. Tym samym na mapie małopolski pojawiło się kolejne miejsce z bogatym asortymentem, profesjonalną obsługą i konkurencyjnymi cenami. Nowy Sącz ul. Węgierska 137, otwarte codziennie od 6 do 22. Widzimy się w Al.Capone!

28.07.2020

51 SALON AL.CAPONE JUŻ OTWARTY (ROPCZYCE)

Nie zwalniamy tempa ekspansji! 25 lipca otworzyliśmy na podkarpaciu kolejny sklep z bogatym asortymentem. Otwarcie cieszyło się niesamowitym powodzeniem. Klienci chętnie korzystali z wyjątkowych promocji, kręcili kołem fortuny i wygrywali nagrody. Bawiliśmy się wyśmienicie. Zapraszamy wszystkich do Al.Capone Ropczyce – ul. Rynek 10. Otwarte codziennie od 6  – 22. Widzimy się w Al.Capone.

1 2 3 4

Skontaktuj
się z nami

Chcesz z nami współpracować? A może szukasz rzetelnej firmy, która zaopatrzy Cię w najlepszy alkohol?
Napisz do nas!

Kontakt
cookie

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) oraz podobne technologie w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkowników oraz w celach statystycznych i reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia. Więcej w Polityce Prywatności.