Serwis przeznaczony dla osób pełnoletnich

Szanowni użytkownicy Strony Al.Capone

Polityka Prywatności KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, iż:

Administrator Danych Osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Al. Capone Sp. z o.o. z siedzibą 33-171 Pleśna 506.
W sprawie danych osobowych z Administratorem można kontaktować się:

– pisemnie na adres: ul. Chemiczna 142 ,33-101 Tarnów
– mailowo na adres: daneosobowe@alejacapone.pl

Cel przetwarzania danych i podstawa prawna.
Dane osobowe kandydatów do pracy.
Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na podstawie zgody udzielonej przez Państwa w związku z uczestnictwem w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

Dane osobowe pracowników Administratora.

Dane osobowe pracowników są przetwarzane:

– w celu zawarcia i wykonywania umowy o pracę, w tym w związku z obowiązkiem spełnienia przez Pracodawcę obowiązków związanych z zatrudnieniem pracowników (m.in. obowiązków związanych z zabezpieczeniem społecznym i obowiązków podatkowych);wykonywaniem przez Pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy i innych przepisów szczegółowych, w tym związanych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ,

-na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Pracodawcę powiązanego z realizacją powyższych celów dotyczących zatrudnienia, nie wynikających wprost z umowy o pracę ani z przepisów prawa np. monitoring (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

-na podstawie wyrażonej przez zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane osobowe byłych pracowników/współpracowników Administratora.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek archiwizacji dokumentów zawierających dane osobowe (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikający z odrębnych przepisów (m.in. Kodeks Pracy, Ustawa o systemie Ubezpieczeń Społecznych, Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) czyli ewentualne dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

 

Dane osobowe klientów, osób reprezentujących klientów lub wskazanych do kontaktu w ich imieniu.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy, zawarcie umowy a także prawidłowa jej realizacja (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); konieczność spełnienia obowiązków prawnych, w tym wynikających z Ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), utrzymanie kontaktów z klientami, prawidłowa komunikacja oraz ewentualne dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;

 

Dane osobowe kontrahentów (dostawców, odbiorców usług) i przedstawicieli kontrahentów.

Dane osobowe są przetwarzane w związku z:

-wykonaniem umowy zawartej pomiędzy Państwem, a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

-realizacją przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym np. przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

-realizacją prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym dochodzenie ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Dane osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawidłowa realizacja umowy/zlecenia, wypełnienie obowiązków prawnych nałożonych przez przepisy podatkowe, a także ewentualne dochodzenie lub obrona przed roszczeniami wynikającymi z przepisów prawa cywilnego (art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO);

 

Monitoring.

Celem i podstawą przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku jest stosowanie monitoringu wizyjnego na terenach punktów sprzedażowych prowadzonych przez Administratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f. RODO).

 

Dane osób biorących udział w grach i konkursach.

dane osobowe zwycięzców konkursów i gier przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu wydania, odbioru i rozliczenia nagród i związanych z tym przepisów prawnych w szczególności przepisów księgowych i rachunkowych, a także obowiązku archiwizacji (art. 6 RODO ust. 1 lit c RODO)

 

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, z którymi Administrator współpracuje na mocy zawartych umów powierzeń m.in. firma informatyczna, biuro rachunkowe oraz podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywania danych osobowych na gruncie obowiązujących przepisów prawa;

 

Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych ani do państw trzecich znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

Okres przechowywania danych osobowych.

W zależności od celu przetwarzania danych będą one przechowywane przez okres:

-wymagany ustawowo na mocy odrębnych przepisów, w tym w szczególności podatkowych, rachunkowych, dotyczących przechowywania akt osobowych i dokumentów płacowych;

-przez czas konieczny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń- do upływu ich przedawnienia;

-w przypadku zgody przez czas na jaki ta zgoda została udzielona lub do momentu jej odwołania;

-w przypadku monitoringu-przez okres do 3 miesięcy lub do zakończenia postępowania w przypadku gdy nagranie z monitoringu służy jako dowód w postępowaniu.

-w przypadku rekrutacji do czasu zakończenia procesu rekrutacji bądź zakończenia czasu na jaki zgoda została udzielona w przypadku przyszłych rekrutacji;

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany celem podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Prawa osób, których dane są przetwarzane.

Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo żądania od Administratora:

– dostępu do treści swoich danych;

-sprostowania danych;

-usunięcia danych (jeśli nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Administrator nie ma podstaw do ich przetwarzania);

-ograniczenia przetwarzania;

Osoby, których dane dotyczą mają również prawo do:

-przenoszenia danych;

-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

-cofnięcia wyrażonej zgody w każdym momencie; pozostaje to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane przed cofnięciem zgody;

-wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy osoba ta uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 

Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą.

Podanie danych osobowych, których obowiązek podania jest uregulowany przepisami prawa jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach jest dobrowolne, aczkolwiek brak ich podania może uniemożliwić kontakt z daną osobą, przekazanie informacji jak również rozpoczęcie działań zmierzających do zawarcia umowy.

 

 

 

 

Dlatego też jeśli klikniesz „ZGADZAM SIĘ” – zgodzisz się na przetwarzanie, po 25 maja 2018 roku, Twoich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym ze strony internetowej, oraz zbierania plików cookies.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne

 

Serwis przeznaczony dla osób pełnoletnich
Czy akceptujesz te warunki i masz ukończone 18 lat?

Blog

23.12.2020

The GlenDronach Highland Single Malt Scotch Whisky

The GlenDronach, to jedna z najstarszych licencjonowanych destylarni w Szkocji. Położona w Dolinie Forgue, głęboko na wzgórzach East Highland. Zachowuje prawdziwy góralski styl idealny do ​​długiego dojrzewania whisky w hiszpańskich dębowych beczkach sherry.

Każda odmiana The GlenDronach Highland Single Malt Scotch Whisky została stworzona dla potrzeb najbardziej wymagających podniebień.

Przedstawiamy serię Batch 18 zabutelkowaną w 2020 roku. Szkocka whisky Single Malt wyselekcjonowana z 7 beczek. Alokacja w Polsce – tylko 462 butelki.

Jeżeli jesteś zainteresowany zakupem tego wyjątkowego alkoholu, zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 784596352

 

 

The GlenDronach Highland Single Malt Scotch Whisky

2009 Cask

10YO PEDRO XIMÉNEZ PUNCHEON

Smak: ciasto owocowe ze skórką z pomarańczy, rodzynkami i migdałami, przechodzi gładko w piernik i gałkę muszkatołową

Kolor: miedziane złoto

Ilość butelek: 72

Destylowana: 14 grudnia 2009

Butelkowana: 2020

The GlenDronach Highland Single Malt Scotch Whisky

2008 Cask

11YO PEDRO XIMÉNEZ PUNCHEON

Smak: słodki i owocowy, śliwkowo – morelowy, ze śladem winogron i imbiru

Kolor: polerowany mosiądz

Ilość butelek: 66

Destylowana: 10 grudnia 2008

Butelkowana: 2020

The GlenDronach Highland Single Malt Scotch Whisky

1994 Cask

26YO OLOROSO PUNCHEON

Smak: bogate ciemne owoce i delikatne przyprawy przechodzą w głęboki smak migdałowo – orzechowy, na koniec wyłania się mandarynka i żółta śliwka

Kolor: melasa

Ilość butelek: 66

Destylowana: 6 maja 1994

Butelkowana: 2020

The GlenDronach Highland Single Malt Scotch Whisky

1993 Cask

27YO OLOROSO PUNCHEON

Smak: śliwka i wiśnia przeplatają się z mandarynką i pomelo, w finiszu gorzka czekolada

Kolor: mahoń

Ilość butelek: 60

Destylowana: 23 lipca 1993

Butelkowana: 2020

The GlenDronach Highland Single Malt Scotch Whisky

1992 Cask

27YO OLOROSO PUNCHEON

Smak: duszona śliwka, purée z moreli i ciasto sułtańskie z kruchym pomarańczowym karmelem, melasą i goździkami

Kolor: melasa

Ilość butelek: 60

Destylowana: 13 listopada 1992

Butelkowana: 2020

The GlenDronach Highland Single Malt Scotch Whisky

1992 Cask

27YO PORT PIPE

Smak: ciasto sułtańsko-orzechowe z cytryną, imbirem i gałką muszkatołową, przeplatane długotrwałym finiszem ciemnej czekolady

Kolor: Deep Auburn

Ilość butelek: 102

Destylowana: 27 listopada 1992

Butelkowana: 2020

The GlenDronach Highland Single Malt Scotch Whisky

1990 Cask

30YO PEDRO XIMÉNEZ PUNCHEON

Smak: Dżem jeżynowy i wiśniowa czekolada z żółtą śliwką i kakao

Kolor: Tawny Brown

Ilość butelek: 36

Destylowana: 4 kwietnia 1990

Butelkowana: 2020

22.12.2020

Świąteczne godziny otwarcia

W okresie świątecznym jesteśmy dla Was otwarci codziennie.

Sprawdź godziny otwarcia poszczególnych sklepów.

Godziny otwarcia

Życzymy spokojnych i zdrowych Świąt Bożego Narodzenia.

Wykorzystajcie ten czas do odpoczynku i spędzenia czasu w gronie najbliższych.

Oby rok 2021 przyniósł nam nową nadzieję i nowe możliwości!

14.12.2020

OTWARCIE 62 SALONU AL.CAPONE – GDYNIA (CHWARZNO)

W sobotę 12 grudnia otworzyliśmy kolejny sklep Al.Capone. To już 3 otwarcie w województwie pomorskim. Dziękujemy mieszkańcom Trójmiasta za tak ciepłe przyjęcie 😊

Nowej lokalizacji wypatrujcie przy ul. Zaruskiego 11, w Gdyni (Chwarzno). Możecie wpadać do nas w dowolny dzień – sklep będzie otwarty od poniedziałku do niedzieli w godzinach 6-24 (również w niedziele i święta). U nas niezmiennie otrzymacie pełne zaopatrzenie na spotkania ze znajomymi, imprezy czy spokojne wieczory w domu. Nasze placówki to zawsze profesjonalna obsługa i doradztwo, wnętrza nawiązujące do czasów amerykańskiej prohibicji, a na półkach mocne smaki z każdego zakątka świata. Takiego wyboru nie znajdziesz w okolicy. Widzimy się w Al.Capone Gdynia 😉

05.12.2020

OTWARCIE 61 SALONU AL.CAPONE – ŁOMIANKI

W sobotę,  5 grudnia  otworzyliśmy 61 salon Al.Capone. Tym samym, po raz szósty zaznaczyliśmy swoją obecność w województwie mazowieckim.

Al.Capone w Łomiankach pojawiło się przy ul. Warszawskiej 109 i będzie otwarte dla naszych klientów codziennie w godzinach 6-24.

Nasze sklepy to przede wszystkim profesjonalna obsługa i doradztwo specjalistów od alkoholu, a także szeroki wybór mocnych smaków z każdego zakątka świata. Mieszkańcy Łomianek już mogą korzystać z tego wszystkiego bez ograniczeń.

Widzimy się w Al.Capone!

03.12.2020

Spersonalizuj etykietę whisky Glenfiddich!

Potrzebujesz pomysłu na wyjątkowy prezent dla najbliższych?

Przyjdź do Al.Capone i spersonalizuj etykietę whisky Glenfiddich, dodając swój własny tekst.

Etykietę będzie można generować na różne warianty produktu (12YO, 15YO, 18YO, 21YO, IPA, XX, Fire&Cane).

Personalizacja odbędzie w sklepach w Tarnowie (ul. Krakowska  240), Rzeszowie (ul. Strażacka 25D) oraz Częstochowie (ul. Plac Daszyńskiego 4) w trzech terminach:

 • 12-13.12.2020
 • 19-20.12.2020
 • 22-23.12.2020

Będziemy czekać w godzinach od 12 do 20.

Uwaga! Z promocji mogą skorzystać osoby, które kupiły whisky Glenfiddich w dowolnym sklepie Al.Capone (zlokalizowanym w Tarnowie, Rzeszowie, Częstochowie), oraz w dowolnym terminie poczynając od dzisiaj tj. 03.12.2020.

Po zakupach wystarczy zachować paragon i przyjechać do jednego z trzech wyżej wymienionych sklepów, w jednym z trzech podanych terminów.

Po okazaniu paragonu będzie można wygenerować etykietę do zakupionej wcześniej butelki.

Do zobaczenia!

01.12.2020

#pomagam bo chcę – obiady dla medyków

Al.Capone wie jak ważna jest wzajemna pomoc, dlatego dołączyliśmy do akcji #obieddlamedyka, przy okazji wspierając również tarnowską gastronomię!

Podczas akcji, wraz ze @szkolamistrzostwasportowegozksuniatarnow ciepłymi posiłkami z tarnowskich restauracji wsparliśmy:

 • SOR Szpital im E. Szczeklika
 • SOR Szpital im. św Łukasza
 • Małopolską Kolumnę Transportu Sanitarnego
 • JGR 1 oraz JGR 2 Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie
 • Komisariat Policji Tarnów Centrum
 • Powiatową Stację Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie
 • Powiatową Stację Pogotowia Ratunkowego w Tuchowie
 • Zespół Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie
 • Dom Pomocy Społecznej im. Św Brata Alberta w Tarnowie
 • ZOL w Mościach

Łącznie ponad 500 posiłków trafiło w ręce osób, które na co dzień walczą o nasze zdrowie i dobre samopoczucie.

Dziękujemy, że mogliśmy być częścią tej wspaniałej akcji i zachęcamy wszystkich przedsiębiorców, którzy mają możliwość aby pomagać. Wspierajmy się w tym trudnym czasie!

#pomagambochce #obiaddlamedyka #wspieramgastronomie #alcaponeteam

23.11.2020

OTWARCIE 60 SALONU AL.CAPONE – MICHAŁOWICE

W sobotę 21 listopada na mapie Polski pojawił się 60-ty salon Al.Capone. Sklep w Michałowicach, przy ul. Jesionowej 1E jest otwarty codziennie w godz. 6 – 23. To już nasz 5-ty punkt w województwie mazowieckim Zapraszamy na szybkie i bezpieczne zakupy!

 

 

11.11.2020

OTWARCIE 59 SALONU AL.CAPONE – BANINO

W sobotę 21 listopada na mapie Polski pojawił się 60-ty salon Al.Capone. Sklep w Michałowicach, przy ul. Jesionowej 1E jest otwarty codziennie w godz. 6 – 23. To już nasz 5-ty punkt w województwie mazowieckim Zapraszamy na szybkie i bezpieczne zakupy!

 

 

11.11.2020

OTWARCIE 58 SALONU AL.CAPONE – WYSZKÓW

W sobotę 21 listopada na mapie Polski pojawił się 60-ty salon Al.Capone. Sklep w Michałowicach, przy ul. Jesionowej 1E jest otwarty codziennie w godz. 6 – 23. To już nasz 5-ty punkt w województwie mazowieckim Zapraszamy na szybkie i bezpieczne zakupy!

 

 

1 2 3 4

Skontaktuj
się z nami

Chcesz z nami współpracować? A może szukasz rzetelnej firmy, która zaopatrzy Cię w najlepszy alkohol?
Napisz do nas!

Kontakt
cookie

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) oraz podobne technologie w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkowników oraz w celach statystycznych i reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia. Więcej w Polityce Prywatności.