Serwis przeznaczony dla osób pełnoletnich

Szanowni użytkownicy Strony Al.Capone

Klauzula informacyjna dla formularza kontaktowego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, iż:

Administrator Danych Osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Al. Capone Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. KRAKOWSKA 1, 33-113 ZBYLITOWSKA GÓRA.

W sprawie danych osobowych z Administratorem można kontaktować się:

– pisemnie na adres: ul. KRAKOWSKA 1, 33-113 ZBYLITOWSKA GÓRA
– mailowo na adres: daneosobowe@alejacapone.pl

Cel przetwarzania danych i podstawa prawna.
Dane osobowe kandydatów do pracy.
Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na podstawie zgody udzielonej przez Państwa w związku z uczestnictwem w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

Dane osobowe pracowników Administratora.

Dane osobowe pracowników są przetwarzane:

– w celu zawarcia i wykonywania umowy o pracę, w tym w związku z obowiązkiem spełnienia przez Pracodawcę obowiązków związanych z zatrudnieniem pracowników (m.in. obowiązków związanych z zabezpieczeniem społecznym i obowiązków podatkowych);wykonywaniem przez Pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy i innych przepisów szczegółowych, w tym związanych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ,

-na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Pracodawcę powiązanego z realizacją powyższych celów dotyczących zatrudnienia, nie wynikających wprost z umowy o pracę ani z przepisów prawa np. monitoring (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

-na podstawie wyrażonej przez zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane osobowe byłych pracowników/współpracowników Administratora.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek archiwizacji dokumentów zawierających dane osobowe (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikający z odrębnych przepisów (m.in. Kodeks Pracy, Ustawa o systemie Ubezpieczeń Społecznych, Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) czyli ewentualne dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

 

Dane osobowe klientów, osób reprezentujących klientów lub wskazanych do kontaktu w ich imieniu.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy, zawarcie umowy a także prawidłowa jej realizacja (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); konieczność spełnienia obowiązków prawnych, w tym wynikających z Ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), utrzymanie kontaktów z klientami, prawidłowa komunikacja oraz ewentualne dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;

 

Dane osobowe kontrahentów (dostawców, odbiorców usług) i przedstawicieli kontrahentów.

Dane osobowe są przetwarzane w związku z:

-wykonaniem umowy zawartej pomiędzy Państwem, a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

-realizacją przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym np. przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

-realizacją prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym dochodzenie ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Dane osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawidłowa realizacja umowy/zlecenia, wypełnienie obowiązków prawnych nałożonych przez przepisy podatkowe, a także ewentualne dochodzenie lub obrona przed roszczeniami wynikającymi z przepisów prawa cywilnego (art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO);

 

Monitoring.

Celem i podstawą przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku jest stosowanie monitoringu wizyjnego na terenach punktów sprzedażowych prowadzonych przez Administratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f. RODO).

 

Dane osób biorących udział w grach i konkursach.

dane osobowe zwycięzców konkursów i gier przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu wydania, odbioru i rozliczenia nagród i związanych z tym przepisów prawnych w szczególności przepisów księgowych i rachunkowych, a także obowiązku archiwizacji (art. 6 RODO ust. 1 lit c RODO)

 

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, z którymi Administrator współpracuje na mocy zawartych umów powierzeń m.in. firma informatyczna, biuro rachunkowe oraz podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywania danych osobowych na gruncie obowiązujących przepisów prawa;

 

Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych ani do państw trzecich znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

Okres przechowywania danych osobowych.

W zależności od celu przetwarzania danych będą one przechowywane przez okres:

-wymagany ustawowo na mocy odrębnych przepisów, w tym w szczególności podatkowych, rachunkowych, dotyczących przechowywania akt osobowych i dokumentów płacowych;

-przez czas konieczny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń- do upływu ich przedawnienia;

-w przypadku zgody przez czas na jaki ta zgoda została udzielona lub do momentu jej odwołania;

-w przypadku monitoringu-przez okres do 3 miesięcy lub do zakończenia postępowania w przypadku gdy nagranie z monitoringu służy jako dowód w postępowaniu.

-w przypadku rekrutacji do czasu zakończenia procesu rekrutacji bądź zakończenia czasu na jaki zgoda została udzielona w przypadku przyszłych rekrutacji;

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany celem podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Prawa osób, których dane są przetwarzane.

Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo żądania od Administratora:

– dostępu do treści swoich danych;

-sprostowania danych;

-usunięcia danych (jeśli nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Administrator nie ma podstaw do ich przetwarzania);

-ograniczenia przetwarzania;

Osoby, których dane dotyczą mają również prawo do:

-przenoszenia danych;

-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

-cofnięcia wyrażonej zgody w każdym momencie; pozostaje to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane przed cofnięciem zgody;

-wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy osoba ta uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 

Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą.

Podanie danych osobowych, których obowiązek podania jest uregulowany przepisami prawa jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach jest dobrowolne, aczkolwiek brak ich podania może uniemożliwić kontakt z daną osobą, przekazanie informacji jak również rozpoczęcie działań zmierzających do zawarcia umowy.

 

 

 

 

Dlatego też jeśli klikniesz „ZGADZAM SIĘ” – zgodzisz się na przetwarzanie, po 25 maja 2018 roku, Twoich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym ze strony internetowej, oraz zbierania plików cookies.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne

 

Serwis przeznaczony dla osób pełnoletnich
Czy akceptujesz te warunki i masz ukończone 18 lat?

Whisky Teaninich

Założona w 1817 roku przez kapitana Hugh Munro, destylarnia whisky Teaninich jest klejnotem w koronie szkockiego przemysłu whisky, ukrytym w malowniczych krajobrazach Highlands. Kapitan, w przeciwieństwie do wielu ówczesnych właścicieli ziemskich, słynął z empatii wobec lokalnych farmerów, co pozwoliło na rozwój destylarni w zgodzie z lokalną społecznością.

 

Whisky Teaninich

Przez lata, whisky Teaninich przeszła przez wiele rąk, w tym brata założyciela, Johna Munro, który kontynuował rodzinne dziedzictwo. Mimo zmieniających się właścicieli i burzliwej historii, w tym skandalu związanego z braciami Pattison, destylarnia utrzymała swoją tożsamość i kontynuowała produkcję swojej charakterystycznej whisky.

W 1933 roku Teaninich stała się częścią Distillers Company Limited (DCL), co oznaczało początek nowego rozdziału i dalszy rozwój. Dzisiaj, będąc częścią Diageo, destylarnia Teaninich nadal czerpie z bogatej historii i tradycji, jednocześnie wprowadzając innowacje, które umacniają jej pozycję na rynku szkockiej whisky.

Synonim innowacji w świecie whisky

Destylarnia Teaninich zawsze była pionierem w branży, nie bojąc się wprowadzać nowych technologii i metod produkcji. Innowacyjne podejście do destylacji, jakim jest zastosowanie filtra zaciernego, pozwoliło na zwiększenie efektywności i jakości produkowanej whisky. Ta odwaga w innowacji zaowocowała w 2015 roku rozbudową destylarni, która nie tylko podwoiła jej wydajność, ale także umocniła pozycję jako lidera w produkcji szkockiej whisky.

Limitowane whisky – rarytasy dla koneserów

Choć większość produkcji destylarni trafia do znanych blendów, whisky Teaninich oferuje również prawdziwe skarby w postaci limitowanych edycji szkockiej whisky. Te ekskluzywne butelkowania, takie jak Teaninich 10yo z serii Flora & Fauna, są świadectwem rzemiosła i pasji destylatorów. Każda whisky edycja limitowana to unikalna opowieść zamknięta w butelce, oferująca niepowtarzalne doznania smakowe.

Whisky Teaninich
Cechy wyróżniające whisky Teaninich:
Bogata historia – whisky Teaninich czerpie z ponad 200-letniej historii.
Innowacyjność w produkcji – destylarnia Teaninich wyróżnia się zastosowaniem nowoczesnych technologii, takich jak filtr zacierny, co przekłada się na wyjątkową jakość i czystość destylatu.
Słodki profil smakowy – charakterystyczna dla Teaninich słodka paleta smakowa, z nutami karmelu i wanilii, sprawia, że jest to whisky złożona i przyjemna dla podniebienia.
Składnik prestiżowych blendów – whisky Teaninich jest cenionym składnikiem wielu znanych blendów, takich jak Johnnie Walker, co świadczy o jej wysokiej jakości i wszechstronności.
Dostępność ekskluzywnych edycji – 12-letnia whisky Teaninich dostępna w Al.Capone to przykład ekskluzywnej oferty, która pozwala miłośnikom whisky na odkrycie unikalnego charakteru tego szkockiego trunku.

Słodkie whisky, czyli charakterystyczny smak Teaninich

Whisky Teaninich wyróżnia się na tle innych dzięki swojemu bogatemu profilowi smakowemu. Nuty karmelu, wanilii czy delikatnych przypraw tworzą harmonijną kompozycję, która urzeka z każdym łykiem. To whisky słodkie, ale zrównoważone, z subtelną goryczką na finiszu, co czyni ją idealnym wyborem dla tych, którzy szukają głębi i złożoności w szkockiej whisky.

 

12-letnia Teaninich gwiazdą w Al.Capone

Whisky Teaninich to nie tylko trunki o niezwykłym charakterze i bogatej historii, ale także wyjątkowe edycje, które zachwycają swoją jakością i smakiem. Dla tych, którzy pragną doświadczyć tej wyjątkowości, 12-letnia limitowana edycja szkockiej whisky dostępna w Al.Capone to doskonała okazja, by odkryć bogactwo smaków ukrytych w sercu szkockich Highlands.

Zapraszamy do świata, gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością, a każda kropla whisky opowiada własną historię.

12-letnia whisky Teaninich
enchancer
Whisky Kilchoman Bourbon Ezra Brooks Destillery Colection
Nowości ze świata Al.Capone
al.capone news

Skontaktuj
się z nami

Chcesz z nami współpracować? A może szukasz rzetelnej firmy, która zaopatrzy Cię w najlepszy alkohol?
Napisz do nas!

Kontakt