Serwis przeznaczony dla osób pełnoletnich

Szanowni użytkownicy Strony Al.Capone

Klauzula informacyjna dla formularza kontaktowego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, iż:

Administrator Danych Osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Al. Capone Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. KRAKOWSKA 1, 33-113 ZBYLITOWSKA GÓRA.

W sprawie danych osobowych z Administratorem można kontaktować się:

– pisemnie na adres: ul. KRAKOWSKA 1, 33-113 ZBYLITOWSKA GÓRA
– mailowo na adres: daneosobowe@alejacapone.pl

Cel przetwarzania danych i podstawa prawna.
Dane osobowe kandydatów do pracy.
Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na podstawie zgody udzielonej przez Państwa w związku z uczestnictwem w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

Dane osobowe pracowników Administratora.

Dane osobowe pracowników są przetwarzane:

– w celu zawarcia i wykonywania umowy o pracę, w tym w związku z obowiązkiem spełnienia przez Pracodawcę obowiązków związanych z zatrudnieniem pracowników (m.in. obowiązków związanych z zabezpieczeniem społecznym i obowiązków podatkowych);wykonywaniem przez Pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy i innych przepisów szczegółowych, w tym związanych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ,

-na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Pracodawcę powiązanego z realizacją powyższych celów dotyczących zatrudnienia, nie wynikających wprost z umowy o pracę ani z przepisów prawa np. monitoring (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

-na podstawie wyrażonej przez zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane osobowe byłych pracowników/współpracowników Administratora.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek archiwizacji dokumentów zawierających dane osobowe (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikający z odrębnych przepisów (m.in. Kodeks Pracy, Ustawa o systemie Ubezpieczeń Społecznych, Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) czyli ewentualne dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

 

Dane osobowe klientów, osób reprezentujących klientów lub wskazanych do kontaktu w ich imieniu.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy, zawarcie umowy a także prawidłowa jej realizacja (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); konieczność spełnienia obowiązków prawnych, w tym wynikających z Ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), utrzymanie kontaktów z klientami, prawidłowa komunikacja oraz ewentualne dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;

 

Dane osobowe kontrahentów (dostawców, odbiorców usług) i przedstawicieli kontrahentów.

Dane osobowe są przetwarzane w związku z:

-wykonaniem umowy zawartej pomiędzy Państwem, a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

-realizacją przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym np. przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

-realizacją prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym dochodzenie ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Dane osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawidłowa realizacja umowy/zlecenia, wypełnienie obowiązków prawnych nałożonych przez przepisy podatkowe, a także ewentualne dochodzenie lub obrona przed roszczeniami wynikającymi z przepisów prawa cywilnego (art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO);

 

Monitoring.

Celem i podstawą przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku jest stosowanie monitoringu wizyjnego na terenach punktów sprzedażowych prowadzonych przez Administratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f. RODO).

 

Dane osób biorących udział w grach i konkursach.

dane osobowe zwycięzców konkursów i gier przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu wydania, odbioru i rozliczenia nagród i związanych z tym przepisów prawnych w szczególności przepisów księgowych i rachunkowych, a także obowiązku archiwizacji (art. 6 RODO ust. 1 lit c RODO)

 

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, z którymi Administrator współpracuje na mocy zawartych umów powierzeń m.in. firma informatyczna, biuro rachunkowe oraz podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywania danych osobowych na gruncie obowiązujących przepisów prawa;

 

Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych ani do państw trzecich znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

Okres przechowywania danych osobowych.

W zależności od celu przetwarzania danych będą one przechowywane przez okres:

-wymagany ustawowo na mocy odrębnych przepisów, w tym w szczególności podatkowych, rachunkowych, dotyczących przechowywania akt osobowych i dokumentów płacowych;

-przez czas konieczny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń- do upływu ich przedawnienia;

-w przypadku zgody przez czas na jaki ta zgoda została udzielona lub do momentu jej odwołania;

-w przypadku monitoringu-przez okres do 3 miesięcy lub do zakończenia postępowania w przypadku gdy nagranie z monitoringu służy jako dowód w postępowaniu.

-w przypadku rekrutacji do czasu zakończenia procesu rekrutacji bądź zakończenia czasu na jaki zgoda została udzielona w przypadku przyszłych rekrutacji;

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany celem podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Prawa osób, których dane są przetwarzane.

Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo żądania od Administratora:

– dostępu do treści swoich danych;

-sprostowania danych;

-usunięcia danych (jeśli nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Administrator nie ma podstaw do ich przetwarzania);

-ograniczenia przetwarzania;

Osoby, których dane dotyczą mają również prawo do:

-przenoszenia danych;

-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

-cofnięcia wyrażonej zgody w każdym momencie; pozostaje to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane przed cofnięciem zgody;

-wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy osoba ta uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 

Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą.

Podanie danych osobowych, których obowiązek podania jest uregulowany przepisami prawa jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach jest dobrowolne, aczkolwiek brak ich podania może uniemożliwić kontakt z daną osobą, przekazanie informacji jak również rozpoczęcie działań zmierzających do zawarcia umowy.

 

 

 

 

Dlatego też jeśli klikniesz „ZGADZAM SIĘ” – zgodzisz się na przetwarzanie, po 25 maja 2018 roku, Twoich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym ze strony internetowej, oraz zbierania plików cookies.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne

 

Serwis przeznaczony dla osób pełnoletnich
Czy akceptujesz te warunki i masz ukończone 18 lat?

Whisky Kilchoman

Na skraju malowniczej wyspy Islay, gdzie surowy klimat i dzika natura kształtują niezwykły charakter szkockiej whisky, leży destylarnia whisky Kilchoman. Ugruntowana w tradycji, ale z nieustannym wzrokiem w przyszłość rodzina Willsów ożywiła ducha prawdziwej „farm distillery”. Od momentu założenia w 2005 roku, Kilchoman przyciąga uwagę swoim unikalnym podejściem do produkcji whisky, łącząc nowoczesne metody z tradycyjnymi technikami. Oferując ekskluzywne edycje single malt, whisky Kilchoman wyróżnia się wśród innych destylatów swoim wyjątkowym charakterem odzwierciedlającym dziedzictwo i naturę Islay.

 

Whisky Kilchoman

Początki tradycji

Wiatr wiejący przez torfowiska, szemrzące potoki i złocisty jęczmień – to składowe tożsamości każdej butelki Whisky Kilchoman. Gdy Anthony Wills otworzył destylarnię, miał jedno na uwadze – ożywić historię produkcji whisky na farmie, która nie była obecna na Islay od ponad wieku. Jego wizja przeniosła szkocką whisky na szczyty światowych ocen, czyniąc ją symbolem sztuki destylacyjnej. Zboże uprawiane na wiatrowych polach Islay, słód przygotowany w tradycyjnych warunkach i destylacja, która jest niemalże rytuałem, nadają jej wyjątkowej głębi.

Charakterystyka smaku whisky dostępnej w Al.Capone

Każda kropla whisky Kilchoman jest dowodem na to, że czas jest najlepszym rzemieślnikiem. Lata dojrzewania w szkockim klimacie nadaje whisky 8-letniej głębi i bogactwa, które tylko cierpliwość i tradycja mogą wykształcić. Przenikliwy, jednak subtelny dym torfu spleciony został z aromatem słodkich przypraw oraz suszonych owoców, tworząc niezwykle złożony bukiet. To połączenie, które przemawia do serc miłośników whisky, zachęcając do powolnego odkrywania każdej warstwy jej charakteru. Jak każdy rocznik Kilchoman, whisky torfowa oferuje wyjątkową podróż przez bogactwo aromatów Islay, zapewniając zbalansowane doświadczenie, które pozostaje w pamięci na długo po ostatnim łyku. Stanowi więc nie lada gratkę dla każdego kolekcjonera i miłośnika dobrych trunków.

Whisky Kilchoman
Cechy wyróżniające Whisky Kilchoman:
Rodzinne pochodzenie: Kilchoman jest destylarnią rodzinną, co wpływa na jej wartości i jakość produktów.
Produkcja „od ziarna do butelki”: Unikalnym aspektem Kilchoman jest to, że wszystkie etapy produkcji, od uprawy jęczmienia po butelkowanie, odbywają się na miejscu.
Tradycyjna metoda słodowania: Kilchoman stosuje tradycyjne metody słodowania na klepisku, które są rzadko spotykane w dzisiejszych czasach.
Dojrzewanie w wybranych beczkach: Whisky Kilchoman dojrzewa w beczkach po Bourbonie, sherry, a także w innych specjalnych beczkach dodając unikalnego charakteru.
Małe alembiki: Kilchoman wykorzystuje jedne z najmniejszych alembików w Szkocji, co ma wpływ na intensywność i głębię smaku.

Proces produkcyjny

Whisky 0,7 litra od Kilchoman to wynik rzemieślniczego podejścia do każdego etapu produkcji. Korzystając z tradycyjnych metod słodowania na miejscu i jednych z najmniejszych alembików w Szkocji, destylarnia zachowuje unikalność każdej serii. Niezmiennie skupieni na jakości, pracownicy są jak strażnicy, pilnujący, aby każda partia odzwierciedlała to, za co szkocka whisky jest ceniona – niezachwianą integralność i czystość charakteru. W tym starannie nadzorowanym procesie, od ziarna po butelkę, kryje się tajemnica doskonałości, którą można wyczuć w każdym szlachetnym kieliszku whisky Kilchoman.

 

Whisky Inchgower Whisky Teaninich
Nowości ze świata Al.Capone
al.capone news

Skontaktuj
się z nami

Chcesz z nami współpracować? A może szukasz rzetelnej firmy, która zaopatrzy Cię w najlepszy alkohol?
Napisz do nas!

Kontakt