Serwis przeznaczony dla osób pełnoletnich

Szanowni użytkownicy Strony Al.Capone

Klauzula informacyjna dla formularza kontaktowego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, iż:

Administrator Danych Osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Al. Capone Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. KRAKOWSKA 1, 33-113 ZBYLITOWSKA GÓRA.

W sprawie danych osobowych z Administratorem można kontaktować się:

– pisemnie na adres: ul. KRAKOWSKA 1, 33-113 ZBYLITOWSKA GÓRA
– mailowo na adres: daneosobowe@alejacapone.pl

Cel przetwarzania danych i podstawa prawna.
Dane osobowe kandydatów do pracy.
Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na podstawie zgody udzielonej przez Państwa w związku z uczestnictwem w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

Dane osobowe pracowników Administratora.

Dane osobowe pracowników są przetwarzane:

– w celu zawarcia i wykonywania umowy o pracę, w tym w związku z obowiązkiem spełnienia przez Pracodawcę obowiązków związanych z zatrudnieniem pracowników (m.in. obowiązków związanych z zabezpieczeniem społecznym i obowiązków podatkowych);wykonywaniem przez Pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy i innych przepisów szczegółowych, w tym związanych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ,

-na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Pracodawcę powiązanego z realizacją powyższych celów dotyczących zatrudnienia, nie wynikających wprost z umowy o pracę ani z przepisów prawa np. monitoring (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

-na podstawie wyrażonej przez zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane osobowe byłych pracowników/współpracowników Administratora.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek archiwizacji dokumentów zawierających dane osobowe (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikający z odrębnych przepisów (m.in. Kodeks Pracy, Ustawa o systemie Ubezpieczeń Społecznych, Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) czyli ewentualne dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

 

Dane osobowe klientów, osób reprezentujących klientów lub wskazanych do kontaktu w ich imieniu.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy, zawarcie umowy a także prawidłowa jej realizacja (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); konieczność spełnienia obowiązków prawnych, w tym wynikających z Ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), utrzymanie kontaktów z klientami, prawidłowa komunikacja oraz ewentualne dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;

 

Dane osobowe kontrahentów (dostawców, odbiorców usług) i przedstawicieli kontrahentów.

Dane osobowe są przetwarzane w związku z:

-wykonaniem umowy zawartej pomiędzy Państwem, a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

-realizacją przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym np. przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

-realizacją prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym dochodzenie ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Dane osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawidłowa realizacja umowy/zlecenia, wypełnienie obowiązków prawnych nałożonych przez przepisy podatkowe, a także ewentualne dochodzenie lub obrona przed roszczeniami wynikającymi z przepisów prawa cywilnego (art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO);

 

Monitoring.

Celem i podstawą przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku jest stosowanie monitoringu wizyjnego na terenach punktów sprzedażowych prowadzonych przez Administratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f. RODO).

 

Dane osób biorących udział w grach i konkursach.

dane osobowe zwycięzców konkursów i gier przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu wydania, odbioru i rozliczenia nagród i związanych z tym przepisów prawnych w szczególności przepisów księgowych i rachunkowych, a także obowiązku archiwizacji (art. 6 RODO ust. 1 lit c RODO)

 

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, z którymi Administrator współpracuje na mocy zawartych umów powierzeń m.in. firma informatyczna, biuro rachunkowe oraz podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywania danych osobowych na gruncie obowiązujących przepisów prawa;

 

Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych ani do państw trzecich znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

Okres przechowywania danych osobowych.

W zależności od celu przetwarzania danych będą one przechowywane przez okres:

-wymagany ustawowo na mocy odrębnych przepisów, w tym w szczególności podatkowych, rachunkowych, dotyczących przechowywania akt osobowych i dokumentów płacowych;

-przez czas konieczny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń- do upływu ich przedawnienia;

-w przypadku zgody przez czas na jaki ta zgoda została udzielona lub do momentu jej odwołania;

-w przypadku monitoringu-przez okres do 3 miesięcy lub do zakończenia postępowania w przypadku gdy nagranie z monitoringu służy jako dowód w postępowaniu.

-w przypadku rekrutacji do czasu zakończenia procesu rekrutacji bądź zakończenia czasu na jaki zgoda została udzielona w przypadku przyszłych rekrutacji;

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany celem podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Prawa osób, których dane są przetwarzane.

Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo żądania od Administratora:

– dostępu do treści swoich danych;

-sprostowania danych;

-usunięcia danych (jeśli nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Administrator nie ma podstaw do ich przetwarzania);

-ograniczenia przetwarzania;

Osoby, których dane dotyczą mają również prawo do:

-przenoszenia danych;

-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

-cofnięcia wyrażonej zgody w każdym momencie; pozostaje to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane przed cofnięciem zgody;

-wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy osoba ta uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 

Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą.

Podanie danych osobowych, których obowiązek podania jest uregulowany przepisami prawa jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach jest dobrowolne, aczkolwiek brak ich podania może uniemożliwić kontakt z daną osobą, przekazanie informacji jak również rozpoczęcie działań zmierzających do zawarcia umowy.

 

 

 

 

Dlatego też jeśli klikniesz „ZGADZAM SIĘ” – zgodzisz się na przetwarzanie, po 25 maja 2018 roku, Twoich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym ze strony internetowej, oraz zbierania plików cookies.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne

 

Serwis przeznaczony dla osób pełnoletnich
Czy akceptujesz te warunki i masz ukończone 18 lat?

Ezra Brooks
Destillery Colection

W sercu Kentucky, gdzie tradycja destylacji bourbonu jest tak głęboka jak same rzeki, bourbon Ezra Brooks Destillery Colection wyróżnia się jako kwintesencja amerykańskiego ducha. Ta kolekcja, będąca dumą destylarni Lux Row, łączy w sobie dziedzictwo, pasję i rzemiosło, aby stworzyć coś wyjątkowego dla koneserów whisky bourbon.

 

Bourbon Ezra Brooks Destillery Colection

Historia bourbon whisky

Każda kropla bourbona Ezra Brooks Destillery Colection jest hołdem dla pionierów, którzy przetarli ścieżki dla przyszłych pokoleń. Założona w 1958 roku przez Paula A. Luxa i Davida Shermana seniora, Luxco zaczęła jako skromna inicjatywa dwóch wizjonerów pod pierwotną nazwą David Sherman Corporation (DSC). Początkowo działając jako rozlewnia pod marką własną, firma szybko ewoluowała, stając się liderem w produkcji i dystrybucji alkoholi. Luxco, zawsze pozostając wiernym swoim korzeniom, budowało relacje oparte na zaufaniu i szacunku, co pozwoliło firmie na dynamiczny rozwój. W 2006 roku, w hołdzie dla jednego z założycieli, firma zmieniła nazwę z DSC na Luxco, podkreślając symbolicznie nowy rozdział w jej historii.

Rozwój bourbona Ezra Brooks Destillery Colection jest żywym odzwierciedleniem ewolucji samej firmy, która od pojedynczej marki tequili Juarez z 1960 roku, rozrosła się do imponującej rodziny marek cenionych na całym świecie. Ta niezwykła podróż od skromnych początków do globalnego uznania jest dowodem na to, że marzenia i ciężka praca mogą prowadzić do spektakularnych osiągnięć.

Destylarnia Lux Row

W 2015 roku, w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na whisky bourbon, Luxco podjęło decyzję o budowie własnej destylarni. Kentucky, ze swoją bogatą historią i doskonałymi zasobami naturalnymi, stało się idealnym miejscem dla bourbona Ezra Brooks Destillery Colection. Destylarnia Lux Row nie tylko kontynuuje tradycję, ale również wprowadza innowacje pozwalające tworzyć wyjątkowe smaki i aromaty. To właśnie tutaj, w otoczeniu malowniczych krajobrazów Kentucky, rodzi się bourbon limitowana edycja, który zachwyca koneserów na całym świecie.

Bourbon Ezra Brooks Destillery Colection
Cechy wyróżniające Ezra Brooks Destillery Colection:
Autentyczne pochodzenie – każda butelka bourbona Ezra Brooks Destillery Colection jest destylowana i butelkowana w sercu Kentucky, gwarantując autentyczność oraz wierność tradycji regionu, znanego jako stolica bourbona.
Rzemieślnicza jakość – Bourbon Ezra Brooks Destillery Colection jest produkowany z wykorzystaniem tradycyjnych metod destylacji, zapewniając wysoką jakość i głębię smaku charakterystyczną dla rzemieślniczego bourbona.
Bogaty smak – bourbon charakteryzuje się złożonym profilem smakowym, w którym dominuje zapach ziół, siano i delikatna miodowa słodycz. Z kolei w smaku znajdziemy korzenność, skórka z chleba, wszystko komponuje oleista słodka konsystencja z gładkim słodko przyprawowym i ziemistym finiszem.
Zrównoważony alkohol – Bourbon Ezra Brooks Destillery Colection utrzymuje idealną równowagę między mocą a delikatnością, oferując bogate doznania smakowe bez przytłaczającej mocy alkoholu, co czyni go dostępnym dla szerokiego grona koneserów.
Eleganckie opakowanie – każda butelka bourbona Ezra Brooks Destillery Colection jest zaprojektowana z myślą o elegancji i wyrafinowaniu, podkreślając wysoką jakość produktu i czyniąc go doskonałym wyborem na prezent dla miłośników wyjątkowych alkoholi.

Rum single barrel selection to seria pochodząca z całego świata. W asortymencie znajdziesz alkohole z Jamajki, Wenezueli, Belize czy Gujany. Są to edycje limitowane, gdyż liczba niektórych egzemplarzy waha się w granicach od 200 do 250 butelek. Dużą zaletą jest również kompletny opis na etykietach, z których kupujący uzyska informacje na temat pochodzenia destylarni, rodzaju destylacji, surowca oraz daty destylacji i butelkowania.

 

Whisky Teaninich Rum 1423 SBS
Nowości ze świata Al.Capone
al.capone news

Skontaktuj
się z nami

Chcesz z nami współpracować? A może szukasz rzetelnej firmy, która zaopatrzy Cię w najlepszy alkohol?
Napisz do nas!

Kontakt