Serwis przeznaczony dla osób pełnoletnich

Szanowni użytkownicy Strony Al.Capone

Klauzula informacyjna dla formularza kontaktowego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, iż:

Administrator Danych Osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Al. Capone Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. KRAKOWSKA 1, 33-113 ZBYLITOWSKA GÓRA.

W sprawie danych osobowych z Administratorem można kontaktować się:

– pisemnie na adres: ul. KRAKOWSKA 1, 33-113 ZBYLITOWSKA GÓRA
– mailowo na adres: daneosobowe@alejacapone.pl

Cel przetwarzania danych i podstawa prawna.
Dane osobowe kandydatów do pracy.
Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na podstawie zgody udzielonej przez Państwa w związku z uczestnictwem w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

Dane osobowe pracowników Administratora.

Dane osobowe pracowników są przetwarzane:

– w celu zawarcia i wykonywania umowy o pracę, w tym w związku z obowiązkiem spełnienia przez Pracodawcę obowiązków związanych z zatrudnieniem pracowników (m.in. obowiązków związanych z zabezpieczeniem społecznym i obowiązków podatkowych);wykonywaniem przez Pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy i innych przepisów szczegółowych, w tym związanych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ,

-na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Pracodawcę powiązanego z realizacją powyższych celów dotyczących zatrudnienia, nie wynikających wprost z umowy o pracę ani z przepisów prawa np. monitoring (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

-na podstawie wyrażonej przez zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane osobowe byłych pracowników/współpracowników Administratora.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek archiwizacji dokumentów zawierających dane osobowe (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikający z odrębnych przepisów (m.in. Kodeks Pracy, Ustawa o systemie Ubezpieczeń Społecznych, Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) czyli ewentualne dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

 

Dane osobowe klientów, osób reprezentujących klientów lub wskazanych do kontaktu w ich imieniu.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy, zawarcie umowy a także prawidłowa jej realizacja (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); konieczność spełnienia obowiązków prawnych, w tym wynikających z Ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), utrzymanie kontaktów z klientami, prawidłowa komunikacja oraz ewentualne dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;

 

Dane osobowe kontrahentów (dostawców, odbiorców usług) i przedstawicieli kontrahentów.

Dane osobowe są przetwarzane w związku z:

-wykonaniem umowy zawartej pomiędzy Państwem, a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

-realizacją przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym np. przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

-realizacją prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym dochodzenie ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Dane osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawidłowa realizacja umowy/zlecenia, wypełnienie obowiązków prawnych nałożonych przez przepisy podatkowe, a także ewentualne dochodzenie lub obrona przed roszczeniami wynikającymi z przepisów prawa cywilnego (art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO);

 

Monitoring.

Celem i podstawą przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku jest stosowanie monitoringu wizyjnego na terenach punktów sprzedażowych prowadzonych przez Administratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f. RODO).

 

Dane osób biorących udział w grach i konkursach.

dane osobowe zwycięzców konkursów i gier przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu wydania, odbioru i rozliczenia nagród i związanych z tym przepisów prawnych w szczególności przepisów księgowych i rachunkowych, a także obowiązku archiwizacji (art. 6 RODO ust. 1 lit c RODO)

 

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, z którymi Administrator współpracuje na mocy zawartych umów powierzeń m.in. firma informatyczna, biuro rachunkowe oraz podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywania danych osobowych na gruncie obowiązujących przepisów prawa;

 

Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych ani do państw trzecich znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

Okres przechowywania danych osobowych.

W zależności od celu przetwarzania danych będą one przechowywane przez okres:

-wymagany ustawowo na mocy odrębnych przepisów, w tym w szczególności podatkowych, rachunkowych, dotyczących przechowywania akt osobowych i dokumentów płacowych;

-przez czas konieczny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń- do upływu ich przedawnienia;

-w przypadku zgody przez czas na jaki ta zgoda została udzielona lub do momentu jej odwołania;

-w przypadku monitoringu-przez okres do 3 miesięcy lub do zakończenia postępowania w przypadku gdy nagranie z monitoringu służy jako dowód w postępowaniu.

-w przypadku rekrutacji do czasu zakończenia procesu rekrutacji bądź zakończenia czasu na jaki zgoda została udzielona w przypadku przyszłych rekrutacji;

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany celem podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Prawa osób, których dane są przetwarzane.

Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo żądania od Administratora:

– dostępu do treści swoich danych;

-sprostowania danych;

-usunięcia danych (jeśli nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Administrator nie ma podstaw do ich przetwarzania);

-ograniczenia przetwarzania;

Osoby, których dane dotyczą mają również prawo do:

-przenoszenia danych;

-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

-cofnięcia wyrażonej zgody w każdym momencie; pozostaje to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane przed cofnięciem zgody;

-wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy osoba ta uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 

Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą.

Podanie danych osobowych, których obowiązek podania jest uregulowany przepisami prawa jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach jest dobrowolne, aczkolwiek brak ich podania może uniemożliwić kontakt z daną osobą, przekazanie informacji jak również rozpoczęcie działań zmierzających do zawarcia umowy.

 

 

 

 

Dlatego też jeśli klikniesz „ZGADZAM SIĘ” – zgodzisz się na przetwarzanie, po 25 maja 2018 roku, Twoich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym ze strony internetowej, oraz zbierania plików cookies.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne

 

Serwis przeznaczony dla osób pełnoletnich
Czy akceptujesz te warunki i masz ukończone 18 lat?

Whisky Inchgower

Założona w 1871 roku, destylarnia Inchgower szybko stała się ważnym elementem społeczności Buckie, przynosząc pracę i dobrobyt. Przez lata, mimo wielu wyzwań, takich jak I wojna światowa, prohibicja w USA, czy wielki kryzys utrzymywała swoją działalność, aż do momentu, gdy w 1936 roku ogłoszono bankructwo. Jednak dzięki interwencji lokalnej rady, destylarnia została uratowana, a wkrótce potem stała się częścią imperium Arthur Bell & Sons, znacząco wpływając na jej dalszy rozwój.

 

Whisky Inchgower

Serce wielkich blendów

Destylarnia Inchgower, choć może nie być szeroko rozpoznawalna jako producent single malt whisky, odgrywa kluczową rolę w przemyśle whisky jako cenny składnik wielu znanych blendów. Od początku swojej działalności, Inchgower specjalizuje się w produkcji whisky niemal wyłącznie na potrzeby firm blenderskich. To właśnie destylaty z Inchgower są nieodzownym elementem kompozycji tak prestiżowych marek jak Bell’s, Johnnie Walker i White Horse. Ta niezwykła whisky Inchgower wnosi do blendów unikalne cechy wzbogacające ich smak i aromat, sprawiając, że są one wyjątkowe oraz rozpoznawalne na całym świecie.

Mimo swojej nieocenionej roli w produkcji blendów, whisky Inchgower rzadko pojawia się na rynku jako single malt. Kilka lat temu szacowano, że tylko około 1% całkowitej produkcji destylarni jest butelkowane w tej formie. To sprawia, że każda edycja single malt z whisky Inchgower jest prawdziwym rarytasem dla koneserów i miłośników, pragnących odkryć unikalny charakter tego szkockiego trunku.

Whisky z serii Flora & Fauna

Najbardziej znaną edycją single malt z Inchgower jest 14-letnia whisky z serii Flora & Fauna. Ta edycja, z charakterystycznym wizerunkiem ostrygojada na etykiecie, symbolizuje bogactwo szkockiej fauny i flory oraz podkreśla związek destylarni z naturalnym środowiskiem regionu Speyside.

Oprócz edycji Flora & Fauna, na rynku pojawiają się również inne wyjątkowe edycje, w tym te z serii Rare Malts oraz nieliczne limitowane wersje. Te specjalne wydania pozwalają miłośnikom whisky na głębsze zanurzenie się w złożoności i bogactwie smaków, które Inchgower ma do zaoferowania. Co więcej, whisky Inchgower trafiają również do butelek za sprawą niezależnych dystrybutorów, choć edycje te są znacznie rzadsze niż te pochodzące z innych destylarni.

Whisky Inchgower
Cechy wyróżniające Whisky Inchgower:
Kluczowy składnik blendów – whisky z Inchgower jest nieodzownym elementem w kompozycji znanych blendów, takich jak Bell’s, Johnnie Walker i White Horse, podkreślając swoje znaczenie w przemyśle whisky.
Rzadkość jako Single Malt – Inchgower jest głównie znany z produkcji whisky na potrzeby blendów, a tylko niewielki ułamek (ok. 1%) jego produkcji jest butelkowany jako single malt, co czyni te edycje rzadkimi i pożądanymi przez koneserów.
Wyjątkowe edycje – Inchgower oferuje wyjątkowe edycje single malt, takie jak 14-letnia whisky z serii Flora & Fauna, która jest ceniona za swój unikalny profil smakowy.
Związki z naturalnym środowiskiem – edycja Flora & Fauna z wizerunkiem ostrygojada na etykiecie, symbolizuje związek destylarni z naturalnym środowiskiem Speyside.

Whisky 13-letnia dostępna w Al.Capone

Dla wszystkich poszukujących wyjątkowych doznań smakowych, sklep Al.Capone przygotował niesamowitą niespodziankę. Otóż dostępna jest u nas bowiem w sprzedaży 13-letnia whisky charakteryzująca się bogatym i złożonym profilem.

 

Whisky Glenglassaugh 9YO Whisky Kilchoman
Nowości ze świata Al.Capone
al.capone news

Skontaktuj
się z nami

Chcesz z nami współpracować? A może szukasz rzetelnej firmy, która zaopatrzy Cię w najlepszy alkohol?
Napisz do nas!

Kontakt