Serwis przeznaczony dla osób pełnoletnich

Szanowni użytkownicy Strony Al.Capone

Klauzula informacyjna dla formularza kontaktowego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, iż:

Administrator Danych Osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Al. Capone Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. KRAKOWSKA 1, 33-113 ZBYLITOWSKA GÓRA.

W sprawie danych osobowych z Administratorem można kontaktować się:

– pisemnie na adres: ul. KRAKOWSKA 1, 33-113 ZBYLITOWSKA GÓRA
– mailowo na adres: daneosobowe@alejacapone.pl

Cel przetwarzania danych i podstawa prawna.
Dane osobowe kandydatów do pracy.
Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na podstawie zgody udzielonej przez Państwa w związku z uczestnictwem w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

Dane osobowe pracowników Administratora.

Dane osobowe pracowników są przetwarzane:

– w celu zawarcia i wykonywania umowy o pracę, w tym w związku z obowiązkiem spełnienia przez Pracodawcę obowiązków związanych z zatrudnieniem pracowników (m.in. obowiązków związanych z zabezpieczeniem społecznym i obowiązków podatkowych);wykonywaniem przez Pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy i innych przepisów szczegółowych, w tym związanych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ,

-na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Pracodawcę powiązanego z realizacją powyższych celów dotyczących zatrudnienia, nie wynikających wprost z umowy o pracę ani z przepisów prawa np. monitoring (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

-na podstawie wyrażonej przez zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane osobowe byłych pracowników/współpracowników Administratora.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek archiwizacji dokumentów zawierających dane osobowe (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikający z odrębnych przepisów (m.in. Kodeks Pracy, Ustawa o systemie Ubezpieczeń Społecznych, Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) czyli ewentualne dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

 

Dane osobowe klientów, osób reprezentujących klientów lub wskazanych do kontaktu w ich imieniu.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy, zawarcie umowy a także prawidłowa jej realizacja (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); konieczność spełnienia obowiązków prawnych, w tym wynikających z Ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), utrzymanie kontaktów z klientami, prawidłowa komunikacja oraz ewentualne dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;

 

Dane osobowe kontrahentów (dostawców, odbiorców usług) i przedstawicieli kontrahentów.

Dane osobowe są przetwarzane w związku z:

-wykonaniem umowy zawartej pomiędzy Państwem, a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

-realizacją przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym np. przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

-realizacją prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym dochodzenie ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Dane osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawidłowa realizacja umowy/zlecenia, wypełnienie obowiązków prawnych nałożonych przez przepisy podatkowe, a także ewentualne dochodzenie lub obrona przed roszczeniami wynikającymi z przepisów prawa cywilnego (art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO);

 

Monitoring.

Celem i podstawą przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku jest stosowanie monitoringu wizyjnego na terenach punktów sprzedażowych prowadzonych przez Administratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f. RODO).

 

Dane osób biorących udział w grach i konkursach.

dane osobowe zwycięzców konkursów i gier przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu wydania, odbioru i rozliczenia nagród i związanych z tym przepisów prawnych w szczególności przepisów księgowych i rachunkowych, a także obowiązku archiwizacji (art. 6 RODO ust. 1 lit c RODO)

 

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, z którymi Administrator współpracuje na mocy zawartych umów powierzeń m.in. firma informatyczna, biuro rachunkowe oraz podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywania danych osobowych na gruncie obowiązujących przepisów prawa;

 

Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych ani do państw trzecich znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

Okres przechowywania danych osobowych.

W zależności od celu przetwarzania danych będą one przechowywane przez okres:

-wymagany ustawowo na mocy odrębnych przepisów, w tym w szczególności podatkowych, rachunkowych, dotyczących przechowywania akt osobowych i dokumentów płacowych;

-przez czas konieczny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń- do upływu ich przedawnienia;

-w przypadku zgody przez czas na jaki ta zgoda została udzielona lub do momentu jej odwołania;

-w przypadku monitoringu-przez okres do 3 miesięcy lub do zakończenia postępowania w przypadku gdy nagranie z monitoringu służy jako dowód w postępowaniu.

-w przypadku rekrutacji do czasu zakończenia procesu rekrutacji bądź zakończenia czasu na jaki zgoda została udzielona w przypadku przyszłych rekrutacji;

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany celem podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Prawa osób, których dane są przetwarzane.

Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo żądania od Administratora:

– dostępu do treści swoich danych;

-sprostowania danych;

-usunięcia danych (jeśli nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Administrator nie ma podstaw do ich przetwarzania);

-ograniczenia przetwarzania;

Osoby, których dane dotyczą mają również prawo do:

-przenoszenia danych;

-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

-cofnięcia wyrażonej zgody w każdym momencie; pozostaje to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane przed cofnięciem zgody;

-wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy osoba ta uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 

Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą.

Podanie danych osobowych, których obowiązek podania jest uregulowany przepisami prawa jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach jest dobrowolne, aczkolwiek brak ich podania może uniemożliwić kontakt z daną osobą, przekazanie informacji jak również rozpoczęcie działań zmierzających do zawarcia umowy.

 

 

 

 

Dlatego też jeśli klikniesz „ZGADZAM SIĘ” – zgodzisz się na przetwarzanie, po 25 maja 2018 roku, Twoich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym ze strony internetowej, oraz zbierania plików cookies.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne

 

Serwis przeznaczony dla osób pełnoletnich
Czy akceptujesz te warunki i masz ukończone 18 lat?

Whisky

Glenglassaugh

9YO

Odkryj Glenglassaugh, destylarnię o bogatej historii oraz wyjątkowym dziedzictwie, gdzie nadmorski klimat przeplata się z tradycją tworzenia szkockiego trunku. Whisky Glenglassaugh 9yo to nie tylko alkohol – to część kultury regionu, świadek przemian i upływu czasu.

 

Whisky Glenglassaugh 9YO

Historia destylarni Glenglassaugh

W sercu regionu, gdzie szkocka tradycja destylacji jest tak głęboko zakorzeniona, jak stare dęby, znajduje się destylarnia Glenglassaugh. Założona w 1875 roku przez Jamesa Moira, szybko zdobyła renomę dzięki produkcji wyjątkowej whisky. Mimo że przez ponad połowę swojej historii jej drzwi pozostawały zamknięte duch i tradycje przetrwały. Bliskość morza obmywającego brzegi Speyside odgrywa niezastąpioną rolę w kształtowaniu smaku whisky Glenglassaugh 9yo.

Przez lata destylarnia wielokrotnie zmieniała właścicieli, zanim w końcu w 2016 roku stała się częścią Brown-Forman Corporation, łącząc siły z takimi markami jak BenRiach i GlenDronach. To przyniosło nowe życie i rozpoczęło kolejny rozdział w historii Glenglassaugh.

Tradycja w każdej kropli

W Glenglassaugh nie tylko destyluje się whisky, ale także oddaje hołd rzemiosłu, które przeżyło próbę czasu. Whisky Glenglassaugh 9yo, dojrzewająca w wyselekcjonowanych beczkach, nasyca się aromatami morskiej bryzy i nadbrzeżnych krajobrazów. To proces, gdzie każda 10-letnia whisky z beczki przechodzi transformację, czerpiąc z bogactwa naturalnego otoczenia. Tradycyjne metody mieszania, fermentacji oraz starzenia są tu pielęgnowane, aby zapewnić niezmienną jakość i niepowtarzalny smak.

Whisky Glenglassaugh 9YO
Cechy wyróżniające Whisky Glenglassaugh 9YO:
Nadmorska proweniencja: Whisky Glenglassaugh 9yo czerpie swój niepowtarzalny charakter z unikalnego położenia nadmorskiej destylarni. Wpływ morza jest kluczowy dla profilu smakowego tego alkoholu, nadając mu świeżość i lekkość, której nie znajdziemy w innych whisky.
Długie leżakowanie: Dziewięcioletni okres dojrzewania w beczkach po rumie nadaje whisky wyjątkowej głębi i bogactwa smaku. To czas, kiedy whisky nabiera swoich złożonych nut aromatycznych i wyrafinowanego bukietu.
Bez dodatku barwników: Autentyczność i naturalność to filary marki Glenglassaugh. Whisky bez sztucznych barwników gwarantuje czystość doświadczenia smakowego, pozwalając cieszyć się prawdziwym smakiem whisky.
Wyjątkowe opakowanie: Prezentacja whisky Glenglassaugh 9yo jest równie wyjątkowa jak jej zawartość. Eleganckie butelki i opakowania nie tylko wyróżniają się na tle innych whisky, ale także odzwierciedlają prestiż i dziedzictwo marki.

Właściciel destylarni dba, by każda butelka whisky bez sztucznych barwników była wyrazem filozofii – powrotu do korzeni, gdzie priorytetem jest czystość i autentyczność. W tej whisky 10-letniej znajdziemy esencję natury, która nie potrzebuje dodatkowych akcentów, aby zachwycić głębią smaku. To podejście pozwalające koneserom cieszyć się trunkiem w jego najczystszej formie.

Limitowana edycja whisky – rarytas dla koneserów

Niecodziennym wydarzeniem jest pojawienie się takiego rarytasu jak whisky Glenglassaugh 9yo, wyselekcjonowana specjalnie dla znawców. Z beczek po rumie, którą osobiście wybrała Master Blender Rachel Barrie, po 9 latach dojrzewania, powstał destylat o niepowtarzalnym charakterze, dostępny jedynie w 186 butelkach na całym świecie. Taka limitowana whisky jest do nabycia tylko w Al.Capone.

Whisky Glenglassaugh 9YO
enchancer
Whisky Benrinnes Whisky Inchgower
Nowości ze świata Al.Capone
al.capone news

Skontaktuj
się z nami

Chcesz z nami współpracować? A może szukasz rzetelnej firmy, która zaopatrzy Cię w najlepszy alkohol?
Napisz do nas!

Kontakt