Serwis przeznaczony dla osób pełnoletnich

Szanowni użytkownicy Strony Al.Capone

Klauzula informacyjna dla formularza kontaktowego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, iż:

Administrator Danych Osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Al. Capone Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. KRAKOWSKA 1, 33-113 ZBYLITOWSKA GÓRA.

W sprawie danych osobowych z Administratorem można kontaktować się:

– pisemnie na adres: ul. KRAKOWSKA 1, 33-113 ZBYLITOWSKA GÓRA
– mailowo na adres: daneosobowe@alejacapone.pl

Cel przetwarzania danych i podstawa prawna.
Dane osobowe kandydatów do pracy.
Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na podstawie zgody udzielonej przez Państwa w związku z uczestnictwem w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

Dane osobowe pracowników Administratora.

Dane osobowe pracowników są przetwarzane:

– w celu zawarcia i wykonywania umowy o pracę, w tym w związku z obowiązkiem spełnienia przez Pracodawcę obowiązków związanych z zatrudnieniem pracowników (m.in. obowiązków związanych z zabezpieczeniem społecznym i obowiązków podatkowych);wykonywaniem przez Pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy i innych przepisów szczegółowych, w tym związanych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ,

-na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Pracodawcę powiązanego z realizacją powyższych celów dotyczących zatrudnienia, nie wynikających wprost z umowy o pracę ani z przepisów prawa np. monitoring (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

-na podstawie wyrażonej przez zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane osobowe byłych pracowników/współpracowników Administratora.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek archiwizacji dokumentów zawierających dane osobowe (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikający z odrębnych przepisów (m.in. Kodeks Pracy, Ustawa o systemie Ubezpieczeń Społecznych, Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) czyli ewentualne dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

 

Dane osobowe klientów, osób reprezentujących klientów lub wskazanych do kontaktu w ich imieniu.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy, zawarcie umowy a także prawidłowa jej realizacja (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); konieczność spełnienia obowiązków prawnych, w tym wynikających z Ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), utrzymanie kontaktów z klientami, prawidłowa komunikacja oraz ewentualne dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;

 

Dane osobowe kontrahentów (dostawców, odbiorców usług) i przedstawicieli kontrahentów.

Dane osobowe są przetwarzane w związku z:

-wykonaniem umowy zawartej pomiędzy Państwem, a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

-realizacją przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym np. przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

-realizacją prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym dochodzenie ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Dane osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawidłowa realizacja umowy/zlecenia, wypełnienie obowiązków prawnych nałożonych przez przepisy podatkowe, a także ewentualne dochodzenie lub obrona przed roszczeniami wynikającymi z przepisów prawa cywilnego (art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO);

 

Monitoring.

Celem i podstawą przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku jest stosowanie monitoringu wizyjnego na terenach punktów sprzedażowych prowadzonych przez Administratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f. RODO).

 

Dane osób biorących udział w grach i konkursach.

dane osobowe zwycięzców konkursów i gier przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu wydania, odbioru i rozliczenia nagród i związanych z tym przepisów prawnych w szczególności przepisów księgowych i rachunkowych, a także obowiązku archiwizacji (art. 6 RODO ust. 1 lit c RODO)

 

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, z którymi Administrator współpracuje na mocy zawartych umów powierzeń m.in. firma informatyczna, biuro rachunkowe oraz podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywania danych osobowych na gruncie obowiązujących przepisów prawa;

 

Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych ani do państw trzecich znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

Okres przechowywania danych osobowych.

W zależności od celu przetwarzania danych będą one przechowywane przez okres:

-wymagany ustawowo na mocy odrębnych przepisów, w tym w szczególności podatkowych, rachunkowych, dotyczących przechowywania akt osobowych i dokumentów płacowych;

-przez czas konieczny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń- do upływu ich przedawnienia;

-w przypadku zgody przez czas na jaki ta zgoda została udzielona lub do momentu jej odwołania;

-w przypadku monitoringu-przez okres do 3 miesięcy lub do zakończenia postępowania w przypadku gdy nagranie z monitoringu służy jako dowód w postępowaniu.

-w przypadku rekrutacji do czasu zakończenia procesu rekrutacji bądź zakończenia czasu na jaki zgoda została udzielona w przypadku przyszłych rekrutacji;

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany celem podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Prawa osób, których dane są przetwarzane.

Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo żądania od Administratora:

– dostępu do treści swoich danych;

-sprostowania danych;

-usunięcia danych (jeśli nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Administrator nie ma podstaw do ich przetwarzania);

-ograniczenia przetwarzania;

Osoby, których dane dotyczą mają również prawo do:

-przenoszenia danych;

-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

-cofnięcia wyrażonej zgody w każdym momencie; pozostaje to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane przed cofnięciem zgody;

-wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy osoba ta uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 

Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą.

Podanie danych osobowych, których obowiązek podania jest uregulowany przepisami prawa jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach jest dobrowolne, aczkolwiek brak ich podania może uniemożliwić kontakt z daną osobą, przekazanie informacji jak również rozpoczęcie działań zmierzających do zawarcia umowy.

 

 

 

 

Dlatego też jeśli klikniesz „ZGADZAM SIĘ” – zgodzisz się na przetwarzanie, po 25 maja 2018 roku, Twoich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym ze strony internetowej, oraz zbierania plików cookies.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne

 

Serwis przeznaczony dla osób pełnoletnich
Czy akceptujesz te warunki i masz ukończone 18 lat?

Whisky Benrinnes

Benrinnes, jedna z najmniejszych destylarni w Szkocji to żywa legenda. Tutaj, wśród malowniczych wzgórz oraz krystalicznie czystych strumieni, narodziła się whisky, która z każdą kroplą opowiada historię marki. Dzięki innowacyjnym metodom destylacji i ścisłemu przestrzeganiu tradycji każda partia whisky Benrinnes jest hołdem dla szkockiej przyrody oraz rzemiosła. Jest to również dobra whisky na prezent, który z pewnością doceni każdy kolekcjoner.

 

Whisky Benrinnes

Tradycja w każdej kropli

Benrinnes Distillery znajdująca się w sercu regionu Speyside, niedaleko destylarni Aberlour ukształtowana została przez burzliwą historię i tradycję. Od momentu założenia przez Petera McKenziego w 1826 roku, przez odbudowę po powodzi, którą wykonał John Innes w 1835, aż po przyjęcie nazwy Benrinnes pod zarządem Williama Smitha, destylarnia przekształciła wyzwania w doskonałość destylatów. Obecnie gorzelnia należy do spirytusowego giganta Diageo i rocznie produkuje ok 3,5 mln litrów alkoholu. Większość z tego wykorzystywana jest jednak do blendów, głównie Johnnie Walker, Crawford’s oraz J&B.

Do 2007 roku destylarnia prowadziła częściową potrójną destylację, która nadała charakteru jej trunkom. Ten proces zastąpiono tradycyjną podwójną destylację, używając dwóch aparatów płuczących oraz czterech aparatów spirytusowych.

Whisky z beczki refill – szlachetność dojrzewania

Wykorzystanie beczek refill w procesie dojrzewania whisky Benrinnes stanowi prawdziwą sztukę. To dzięki nim alkohol zyskuje na subtelności, złożoności oraz szlachetności charakteru. Beczki refill mające za sobą już jedno życie, są świadkami przemiany młodego spirytusu w pełną bogactwa i harmonii whisky, która z każdym rokiem dojrzewania staje się coraz bardziej wyrafinowana.

Whisky Benrinnes
Cechy wyróżniające Whisky Benrinnes:
Długa tradycja: Benrinnes ma bogatą historię sięgającą 1826 roku, co wpływa na jej reputację i odbiór wśród koneserów.
Unikalny proces destylacji: Wykorzystywanie częściowej potrójnej destylacji do 2007 roku nadawało tej whisky wyjątkowy charakter.
Złożoność smaku: Dzięki tradycyjnym metodom produkcji, whisky benrinnes charakteryzuje się głębokim i złożonym profilem smakowym.
Limitowane edycje: Specjalne wersje, takie jak edycja dla Al Capone, dodają ekskluzywności i są poszukiwane przez kolekcjonerów.
Wykorzystanie beczek refill: Dojrzewanie w ponownie wykorzystywanych beczkach dodaje whisky subtelności i wyrafinowania.
Wszechstronność: Benrinnes jest ceniona zarówno do picia solo, jak i jako składnik wysokiej jakości blendów.

Dobry wybór na każdą okazję

Zastanawiasz się, jakie dobre whisky na prezent wybrać? Benrinnes to strzał w dziesiątkę. Niezależnie od tego, czy świętujesz uroczysty jubileusz, chcesz upamiętnić ważne momenty, czy szukasz czegoś specjalnego dla bliskiej osoby. Whisky Benrinnes uosabia zarówno elegancję, jak i bogactwo smaku. Dzięki różnorodności oferowanych edycji każdy znajdzie coś dla siebie – od klasycznej whisky z beczki refill, po limitowane serie, które zaskoczą unikalnością i głębią aromatów.

Unikalne edycje

Każda limitowana edycja whisky Benrinnes to dzieło przeznaczone dla koneserów i kolekcjonerów. Specjalne serie, takie jak ta dedykowana Al Capone, która dojrzewała w beczkach po bourbonie przez dekadę, to przykład unikatowości i głębi, jaką oferuje marka. To alkohol, który nie tylko cieszy podniebienie, ale także staje się niezwykle cennym elementem każdej kolekcji.

Whisky Benriach Whisky Glenglassaugh 9YO
Nowości ze świata Al.Capone
al.capone news

Skontaktuj
się z nami

Chcesz z nami współpracować? A może szukasz rzetelnej firmy, która zaopatrzy Cię w najlepszy alkohol?
Napisz do nas!

Kontakt