Serwis przeznaczony dla osób pełnoletnich

Szanowni użytkownicy Strony Al.Capone

Klauzula informacyjna dla formularza kontaktowego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, iż:

Administrator Danych Osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Al. Capone Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. KRAKOWSKA 1, 33-113 ZBYLITOWSKA GÓRA.

W sprawie danych osobowych z Administratorem można kontaktować się:

– pisemnie na adres: ul. KRAKOWSKA 1, 33-113 ZBYLITOWSKA GÓRA
– mailowo na adres: daneosobowe@alejacapone.pl

Cel przetwarzania danych i podstawa prawna.
Dane osobowe kandydatów do pracy.
Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na podstawie zgody udzielonej przez Państwa w związku z uczestnictwem w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

Dane osobowe pracowników Administratora.

Dane osobowe pracowników są przetwarzane:

– w celu zawarcia i wykonywania umowy o pracę, w tym w związku z obowiązkiem spełnienia przez Pracodawcę obowiązków związanych z zatrudnieniem pracowników (m.in. obowiązków związanych z zabezpieczeniem społecznym i obowiązków podatkowych);wykonywaniem przez Pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy i innych przepisów szczegółowych, w tym związanych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ,

-na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Pracodawcę powiązanego z realizacją powyższych celów dotyczących zatrudnienia, nie wynikających wprost z umowy o pracę ani z przepisów prawa np. monitoring (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

-na podstawie wyrażonej przez zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane osobowe byłych pracowników/współpracowników Administratora.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek archiwizacji dokumentów zawierających dane osobowe (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikający z odrębnych przepisów (m.in. Kodeks Pracy, Ustawa o systemie Ubezpieczeń Społecznych, Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) czyli ewentualne dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

 

Dane osobowe klientów, osób reprezentujących klientów lub wskazanych do kontaktu w ich imieniu.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy, zawarcie umowy a także prawidłowa jej realizacja (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); konieczność spełnienia obowiązków prawnych, w tym wynikających z Ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), utrzymanie kontaktów z klientami, prawidłowa komunikacja oraz ewentualne dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;

 

Dane osobowe kontrahentów (dostawców, odbiorców usług) i przedstawicieli kontrahentów.

Dane osobowe są przetwarzane w związku z:

-wykonaniem umowy zawartej pomiędzy Państwem, a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

-realizacją przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym np. przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

-realizacją prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym dochodzenie ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Dane osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawidłowa realizacja umowy/zlecenia, wypełnienie obowiązków prawnych nałożonych przez przepisy podatkowe, a także ewentualne dochodzenie lub obrona przed roszczeniami wynikającymi z przepisów prawa cywilnego (art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO);

 

Monitoring.

Celem i podstawą przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku jest stosowanie monitoringu wizyjnego na terenach punktów sprzedażowych prowadzonych przez Administratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f. RODO).

 

Dane osób biorących udział w grach i konkursach.

dane osobowe zwycięzców konkursów i gier przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu wydania, odbioru i rozliczenia nagród i związanych z tym przepisów prawnych w szczególności przepisów księgowych i rachunkowych, a także obowiązku archiwizacji (art. 6 RODO ust. 1 lit c RODO)

 

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, z którymi Administrator współpracuje na mocy zawartych umów powierzeń m.in. firma informatyczna, biuro rachunkowe oraz podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywania danych osobowych na gruncie obowiązujących przepisów prawa;

 

Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych ani do państw trzecich znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

Okres przechowywania danych osobowych.

W zależności od celu przetwarzania danych będą one przechowywane przez okres:

-wymagany ustawowo na mocy odrębnych przepisów, w tym w szczególności podatkowych, rachunkowych, dotyczących przechowywania akt osobowych i dokumentów płacowych;

-przez czas konieczny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń- do upływu ich przedawnienia;

-w przypadku zgody przez czas na jaki ta zgoda została udzielona lub do momentu jej odwołania;

-w przypadku monitoringu-przez okres do 3 miesięcy lub do zakończenia postępowania w przypadku gdy nagranie z monitoringu służy jako dowód w postępowaniu.

-w przypadku rekrutacji do czasu zakończenia procesu rekrutacji bądź zakończenia czasu na jaki zgoda została udzielona w przypadku przyszłych rekrutacji;

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany celem podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Prawa osób, których dane są przetwarzane.

Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo żądania od Administratora:

– dostępu do treści swoich danych;

-sprostowania danych;

-usunięcia danych (jeśli nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Administrator nie ma podstaw do ich przetwarzania);

-ograniczenia przetwarzania;

Osoby, których dane dotyczą mają również prawo do:

-przenoszenia danych;

-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

-cofnięcia wyrażonej zgody w każdym momencie; pozostaje to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane przed cofnięciem zgody;

-wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy osoba ta uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 

Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą.

Podanie danych osobowych, których obowiązek podania jest uregulowany przepisami prawa jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach jest dobrowolne, aczkolwiek brak ich podania może uniemożliwić kontakt z daną osobą, przekazanie informacji jak również rozpoczęcie działań zmierzających do zawarcia umowy.

 

 

 

 

Dlatego też jeśli klikniesz „ZGADZAM SIĘ” – zgodzisz się na przetwarzanie, po 25 maja 2018 roku, Twoich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym ze strony internetowej, oraz zbierania plików cookies.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne

 

Serwis przeznaczony dla osób pełnoletnich
Czy akceptujesz te warunki i masz ukończone 18 lat?

Whisky Benriach

Benriach, założona przez Johna Duffa w 1898 roku, szybko stała się częścią intensywnie rozwijającego się przemysłu whisky w Szkocji. Lokalizacja destylarni na wzgórzu „Ben” przy starej farmie „Riach” w północnym Speyside była strategicznym wyborem. Niestety, już w 1900 roku Benriach została zamknięta z powodu krachu finansowego, znanego jako „Pattison Crash”, który dotknął całą branżę. W latach 1900-1965 destylarnia nie produkowała Benriach whisky, ale utrzymywała działalność dzięki tradycyjnej podłogowej słodowni, zaopatrującej sąsiednią destylarnię Longmorn.

 

Whisky Benriach

Whisky torfowa – tradycja w nowoczesnym wydaniu

Produkcja własnej Benriach whisky została wznowiona w 1965 roku, co było częścią szerokiego ożywienia szkockiego przemysłu whisky. W 1972 roku Benriach zaczęła eksperymentować z destylatem torfowym, wprowadzając innowacyjną torfową whisky w regionie Speyside, znany dotąd z produkcji whisky nietorfowej. Kolejne lata przyniosły zmiany właścicieli i rozszerzenie możliwości produkcyjnych, w tym wprowadzenie w 1994 roku pierwszej edycji single malt whisky – Benriach 10yo. Lata 90. to także okres rozpoczęcia produkcji trzykrotnie destylowanej Benriach whisky, co stało się charakterystyczną cechą marki.

Benriach whisky w nowym tysiącleciu

Kolejny etap rozpoczął się w 2004 roku, gdy Benriach został zakupiony przez Billy’ego Walkera. Firma rozpoczęła nową erę, wzbogacając ofertę o nietorfowe oraz torfowe whisky. W 2015 roku, dzięki innowacyjnym podejściom i różnorodnym stylom marka otrzymał tytuł „Global Whisky Distiller of the year”, stanowiący potwierdzenie jakości oraz wyjątkowości marki.

W 2016 roku destylarnię zakupiła firma Brown Forman, amerykański producent alkoholi, który od ponad 150 lat odpowiedzialnie buduje marki wyśmienitych trunków. To przejęcie stanowiło kolejny ważny etap w historii marki, dodając nowy rozdział do jej bogatej spuścizny. Brown Forman wniosła do Benriach whisky swoje doświadczenie oraz zasoby umożliwiając dalszy rozwój i wzrost popularności tego trunku na międzynarodowym rynku.

Whisky Benriach
Cechy wyróżniające Whisky Benriach:
Innowacyjność w produkcji: Benriach zasłynęła z wprowadzania innowacji, takich jak eksperymentowanie z torfowym destylatem od 1972 roku, co było nowością w regionie Speyside.
Wykorzystanie tradycyjnych metod: Mimo innowacyjności, Benriach pozostaje wierna tradycyjnym metodom produkcji whisky, w tym korzystaniu z tradycyjnych podłogowych słodowni.
Zróżnicowane wykończenia beczek: Benriach eksperymentuje z różnymi rodzajami wykończenia beczek, włączając w to beczki po sherry wpływając na unikalny profil smakowy i aromatyczny każdej partii whisky.
Wyjątkowe profilowanie smakowe: Bogactwo smaków i aromatów, jakie oferuje Benriach, obejmuje nuty owocowe, kwiatowe, miodowe, a także torfowe i dymne, co czyni ją wyjątkową wśród whisky z regionu Speyside.

Whisky szkocka 12-letnia  tylko w Al.Capone

Whisky 12-letnia dostępna wyłącznie w sieci sklepów Al.Capone to perła wśród szkockich destylatów. Stworzona specjalnie, by uczcić dziesięciolecie działalności, staje się okazją dla koneserów. Wyjątkowy trunek, czyli 12-letnia szkocka whisky, został starannie wyselekcjonowany przez Master Blender Dr Rachel Barrie i dojrzewał w beczkach po sherry Pedro Ximenez. Następnie 12-letnia whisky została rozlana do 554 butelek, tworząc limitowaną edycję.

Whisky torfowa Benriach
enchancer
Rum 1423 SBS Whisky Benrinnes
Nowości ze świata Al.Capone
al.capone news

Skontaktuj
się z nami

Chcesz z nami współpracować? A może szukasz rzetelnej firmy, która zaopatrzy Cię w najlepszy alkohol?
Napisz do nas!

Kontakt