Serwis przeznaczony dla osób pełnoletnich

Szanowni użytkownicy Strony Al.Capone

Klauzula informacyjna dla formularza kontaktowego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, iż:

Administrator Danych Osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Al. Capone Sp. z o.o. z siedzibą ul. Chemiczna 142 33-101 Tarnów

W sprawie danych osobowych z Administratorem można kontaktować się:

– pisemnie na adres: ul. Chemiczna 142 ,33-101 Tarnów
– mailowo na adres: daneosobowe@alejacapone.pl

Cel przetwarzania danych i podstawa prawna.
Dane osobowe kandydatów do pracy.
Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na podstawie zgody udzielonej przez Państwa w związku z uczestnictwem w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

Dane osobowe pracowników Administratora.

Dane osobowe pracowników są przetwarzane:

– w celu zawarcia i wykonywania umowy o pracę, w tym w związku z obowiązkiem spełnienia przez Pracodawcę obowiązków związanych z zatrudnieniem pracowników (m.in. obowiązków związanych z zabezpieczeniem społecznym i obowiązków podatkowych);wykonywaniem przez Pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy i innych przepisów szczegółowych, w tym związanych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ,

-na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Pracodawcę powiązanego z realizacją powyższych celów dotyczących zatrudnienia, nie wynikających wprost z umowy o pracę ani z przepisów prawa np. monitoring (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

-na podstawie wyrażonej przez zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane osobowe byłych pracowników/współpracowników Administratora.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek archiwizacji dokumentów zawierających dane osobowe (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikający z odrębnych przepisów (m.in. Kodeks Pracy, Ustawa o systemie Ubezpieczeń Społecznych, Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) czyli ewentualne dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

 

Dane osobowe klientów, osób reprezentujących klientów lub wskazanych do kontaktu w ich imieniu.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy, zawarcie umowy a także prawidłowa jej realizacja (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); konieczność spełnienia obowiązków prawnych, w tym wynikających z Ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), utrzymanie kontaktów z klientami, prawidłowa komunikacja oraz ewentualne dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;

 

Dane osobowe kontrahentów (dostawców, odbiorców usług) i przedstawicieli kontrahentów.

Dane osobowe są przetwarzane w związku z:

-wykonaniem umowy zawartej pomiędzy Państwem, a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

-realizacją przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym np. przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

-realizacją prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym dochodzenie ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Dane osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawidłowa realizacja umowy/zlecenia, wypełnienie obowiązków prawnych nałożonych przez przepisy podatkowe, a także ewentualne dochodzenie lub obrona przed roszczeniami wynikającymi z przepisów prawa cywilnego (art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO);

 

Monitoring.

Celem i podstawą przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku jest stosowanie monitoringu wizyjnego na terenach punktów sprzedażowych prowadzonych przez Administratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f. RODO).

 

Dane osób biorących udział w grach i konkursach.

dane osobowe zwycięzców konkursów i gier przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu wydania, odbioru i rozliczenia nagród i związanych z tym przepisów prawnych w szczególności przepisów księgowych i rachunkowych, a także obowiązku archiwizacji (art. 6 RODO ust. 1 lit c RODO)

 

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, z którymi Administrator współpracuje na mocy zawartych umów powierzeń m.in. firma informatyczna, biuro rachunkowe oraz podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywania danych osobowych na gruncie obowiązujących przepisów prawa;

 

Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych ani do państw trzecich znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

Okres przechowywania danych osobowych.

W zależności od celu przetwarzania danych będą one przechowywane przez okres:

-wymagany ustawowo na mocy odrębnych przepisów, w tym w szczególności podatkowych, rachunkowych, dotyczących przechowywania akt osobowych i dokumentów płacowych;

-przez czas konieczny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń- do upływu ich przedawnienia;

-w przypadku zgody przez czas na jaki ta zgoda została udzielona lub do momentu jej odwołania;

-w przypadku monitoringu-przez okres do 3 miesięcy lub do zakończenia postępowania w przypadku gdy nagranie z monitoringu służy jako dowód w postępowaniu.

-w przypadku rekrutacji do czasu zakończenia procesu rekrutacji bądź zakończenia czasu na jaki zgoda została udzielona w przypadku przyszłych rekrutacji;

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany celem podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Prawa osób, których dane są przetwarzane.

Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo żądania od Administratora:

– dostępu do treści swoich danych;

-sprostowania danych;

-usunięcia danych (jeśli nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Administrator nie ma podstaw do ich przetwarzania);

-ograniczenia przetwarzania;

Osoby, których dane dotyczą mają również prawo do:

-przenoszenia danych;

-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

-cofnięcia wyrażonej zgody w każdym momencie; pozostaje to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane przed cofnięciem zgody;

-wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy osoba ta uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 

Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą.

Podanie danych osobowych, których obowiązek podania jest uregulowany przepisami prawa jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach jest dobrowolne, aczkolwiek brak ich podania może uniemożliwić kontakt z daną osobą, przekazanie informacji jak również rozpoczęcie działań zmierzających do zawarcia umowy.

 

 

 

 

Dlatego też jeśli klikniesz „ZGADZAM SIĘ” – zgodzisz się na przetwarzanie, po 25 maja 2018 roku, Twoich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym ze strony internetowej, oraz zbierania plików cookies.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne

 

Serwis przeznaczony dla osób pełnoletnich
Czy akceptujesz te warunki i masz ukończone 18 lat?

Blog

14.09.2022

OTWARCIE 99. SALONU AL.CAPONE – KRYNICA-ZDRÓJ

Górski klimat ewidentnie nam służy 🥳 10 września na mapie Polski pojawił się 99. Salon Al.Capone, tym razem w Krynicy Zdroju. Miejsce urokliwe i wyjątkowe, więc i my podczas otwarcia przygotowaliśmy dla mieszkańców i turystów coś ekstra 🤩

Wiemy z pierwszej ręki, że bardzo Wam się podobało 😎

Żałujesz, że nie było Cię z nami w sobotę? Nic straconego! Jesteśmy otwarci codziennie w godz. 6:00 – 24:00.

Al.Capone Krynica-Zdrój, ul. Piłsudskiego 38

09.09.2022

OTWARCIE 98. SALONU AL.CAPONE – TYCZYN

3.09.2022 otworzyliśmy dla Was kolejny salon Al.Capone, tym razem w Tyczynie, gdzie ewidentnie brakowało specjalistów od alkoholu 😉 Jest to już nasza 98. lokalizacja na terenie całej Polski, więc wielkimi krokami zbliżamy się do magicznej „setki”.

W Tyczynie jak zawsze mogliście skorzystać z naszych super ofert przygotowanych z myślą o fanach każdego rodzaju alkoholu. Nie zabrakło oczywiście koła fortuny, które sprawiało, że każdy klient wychodził od nas z uśmiechem na twarzy.?

Jeżeli nie mogłeś być z Nami w sobotę, nie martw się, wyjątkowe promocje w Al.Capone czekają na Ciebie każdego dnia.

Zapraszamy codziennie w godz. 6:00 – 24:00

Al.Capone Tyczyn, ul. Grunwaldzka 86A?

28.06.2022

OTWARCIE 97. SALONU AL.CAPONE – OPOLE

25 czerwca otworzyliśmy nasz 97. sklep Al.Capone w Polce. Tym razem zawitaliśmy na teren Opola, które przywitało nas bardzo ciepło – dosłownie i w przenośni.?

Podczas eventu nie zabrakło specjalnych promocji przygotowanych z myślą o mieszkańcach tego miasta. Pogoda dopisywała, więc uruchomiliśmy nasz niezawodny rower Al.Capone, który jeżdżąc ulicami Opola zachęcał do odwiedzenia nowego sklepu, częstując przy tym naszymi napojami energetycznymi.?

Podczas imprezy koło fortuny nie miało lekko, działało cały czas na pełnych obrotach, ale nikt nie wyszedł z pustymi rękami.

 

Nie mogłeś być z nami podczas otwarcia? Wbijaj codziennie od 6:00 do 24:00.Wśród alkoholi z całego świata na pewno znajdziesz coś dla siebie.

Czekamy na Ciebie w Al.Capone.?

Opole, ul. Sosnkowskiego 4A

17.06.2022

OTWARCIE 96. SALONU AL.CAPONE – BIELANY WROCŁAWSKIE

Specjaliści od alkoholu pojawili się w kolejnym województwie. Tym razem mieszkańcy Bielan Wrocławskich na Dolnym Śląsku mogą korzystać z naszego doświadczenia i bogatego asortymentu sklepu Al.Capone.?

11.06.2022 odbyło się wielkie otwarcie nowego salonu w Bielanach Wrocławskich przy ul. Wrocławskiej 24A. Jak zawsze podczas imprezy nie zabrakło naszego niezawodnego koła fortuny, które było bardzo łaskawe dla klientów. Nikt nie wyszedł z pustymi rękami, a wręcz przeciwnie. Dodatkowo klienci mogli skorzystać z wielu specjalnych ofert i promocji przygotowanych specjalnie z tej okazji.

 

Nie mogłeś być z nami w tym dniu? Nic nie szkodzi. Sklep jest czynny codziennie od 6:00 do 24:00.?

Sprawdź nasz bogaty asortyment trunków z całego świata.?

 

Al.Capone Bielany Wrocławskie, ul. Wrocławska 24A.

01.06.2022

OTWARCIE 95. SALONU AL.CAPONE – GDAŃSK

Ahoj Gdańszczanie! W miniony weekend (28.05.2022r.) otworzyliśmy dla Was kolejny salon Al.Capone na Pomorzu – ul. Artemidy 2 w Gdańsku. Zdecydowanie polubiliśmy nadmorski klimat, bo jest to już nasz 6 sklep w tym regionie i 95 w Polsce.?

Jak zawsze podczas otwarcia nie zabrakło atrakcji i specjalnych ofert przygotowanych z myślą o Was, a jeżeli nie udało Wam się być z nami w tym dniu, to zapraszamy codziennie w godzinach 6:00 – 24:00.

Gwarantujemy, że specjalnych promocji wystarczy dla wszystkich.?

Do zobaczenia w Al.Capone!?

Gdańsk, ul. Artemidy 2

15.04.2022

OTWARCIE 94. SALONU AL.CAPONE – TARNÓW

13.04.2022 świętowaliśmy wyjątkowe otwarcie nowego sklepu przy ulicy Środkowej 4 w Tarnowie. Jest to już 10. salon w tym mieście i 94. w Polsce. Tym sposobem wielkimi krokami zbliżamy się do setnego otwarcia. Było to również ważne dla nas wydarzenie z powodu lokalizacji. Specjaliści od alkoholu kilka lat temu byli dostępni dla mieszkańców pod tym adresem, więc jest to dla nas „wielki powrót” do tego samego, a jednak nowego miejsca.?

 Dzięki szerokiej gamie alkoholi każdy znajdzie tutaj coś dla siebie, a tym mniej zdecydowanym pomoże nasz wykwalifikowany zespół specjalistów. Podczas eventu nie zabrakło wyjątkowych promocji oraz atrakcji. Jak zawsze nasze koło fortuny zapewniło klientom mnóstwo radości i uśmiechu.?

Sprawdź nasz sklep w nowej odsłonie.?

Pod nowym adresem jesteśmy dla Was otwarci codziennie w godzinach 6:00- 24:00.

Al.Capone Tarnów, ul. Środkowa 4

24.03.2022

OTWARCIE 93. SALONU AL.CAPONE – RZESZÓW

Kolejne mocne otwarcie za Nami. Od soboty 19.03.2022 sklep w Rzeszowie przy ul. Okulickiego 10 jest już do waszej dyspozycji. Jest to już 93 salon Al.Capone w Polsce. Klienci w naszym sklepie mogą liczyć na pomoc specjalistów w zakresie wyboru najlepszych trunków z całego świata. Z pewnością każdy znajdzie tu coś dla siebie.

Jak zawsze podczas otwarcia nie zabrakło promocji oraz atrakcji z nagrodami. Największą popularnością cieszyło się koło fortuny, które zapewniło mnóstwo wrażeń, nikogo nie pozostawiając z pustymi rękami.

Zapraszamy codziennie w godzinach 6:00 – 24:00

Al.Capone Rzeszów, ul. Okulickiego 10

04.03.2022

Pomagamy Ukrainie

Nie przyglądamy się biernie sytuacji na Ukrainie. Działamy codziennie, zaczęliśmy już w piątek 25.02.2022, kiedy to Zarząd Al.Capone podjął decyzję o wycofaniu ze sprzedaży rosyjskich i białoruskich produktów i o przekształceniu naszego Centrum Szkoleniowego w Tarnowie na mieszkania dla uchodźców. Dzięki mobilizacji pracowników i naszych przyjaciół już 27.02.2022 przyjęliśmy do siebie grupę 12 osób (w tym 6 dzieci), którym zapewniliśmy wszelkie potrzebne wyposażenie, jedzenie i środki niezbędne do życia.

Dzień wcześniej w sobotę otrzymaliśmy zgłoszenie ze sztabu kryzysowego w Krakowie, o pilnym zapotrzebowaniu na palety, ponieważ zgromadzona została ogromna ilość darów, jednak nie było możliwości ich przewiezienia na granicę. Nie zastanawialiśmy się długo, otworzyliśmy magazyn i dostarczyliśmy wszystko co potrzebne. Dzięki tej szybkiej akcji 2 tiry z darami wyjechały w nocy do Lwowa.

Również w sobotę 26.02.2022 przekazaliśmy produkty na licytację organizowaną przez Klub Tarnowski, które zostały wylicytowane za prawie 5 tys. zł.

Nie działamy sami, razem z naszą zaprzyjaźnioną fundacją Akeda, zorganizowaliśmy dodatkową zbiórkę środków na zakup środków opatrunkowych i medycznych, a dzięki wsparciu Slavic Mission in Europe uda się je przewieźć przez granicę do Lwowa i dalej do szpitala w Łucku.

Niemalże każdy z naszych pracowników od sprzedawcy po członka Zarządu, a także i Franczyzobiorcy są bardzo zaangażowani w pomoc i jej rozdysponowywanie. Nie sposób tutaj wymienić wszystkich naszych działań, zwłaszcza tych lokalnych.

Jednak najważniejsze dla nas jest to, aby pomoc była jak najbardziej celowa i konkretna. W związku z tym, nasi Franczyzobiorcy, których sklepy znajdują się blisko granicy, na bieżąco monitorują sytuację i wskazują nam najpilniejsze potrzeby, które realizujemy.

Te działania są dla nas w ostatnim czasie nadrzędne.

22.02.2022

Limitowana edycja Glenfiddich inspirowana Chińskim Nowym Rokiem

Limitowana seria od Glenfiddich, której opakowania inspirowane są Chińskim Nowym Rokiem już zagościły na naszych półkach w wybranych salonach.

Celebruj nowy początek z Glenfiddich ? i Al.Capone ?

Rok 2022 upłynie pod patronem tygrysa, który symbolizuje siłę, odwagę i przepędza zło. To musi być udany rok!?

 

 

Glenfiddich 21YO Gran Reserva Rum Cask Finish

To pierwsza propozycja od Glenfiddich przygotowana w specjalnym opakowaniu inspirowanym Chińskim Nowym Rokiem. Projekty graficzne opakowań przygotował utalentowany artysta – Rlon Wang. 

Prezentowany Glenfiddich to wyjątkowa whisky typu single malt, która swój unikalny charakter zawdzięcza leżakowaniu w beczkach z białego amerykańskiego dębu. W ostatnim etapie dojrzewania trunek finiszuje w dębowych beczkach, w których wcześniej przechowywany był karaibski rum.

„Wszystkie skrywane pragnienia i marzenia mogą się spełnić, jeśli pozwolisz im dojść do głosu. Chiński Tygrys zrywa wszystkie tamy i z siłą tsunami pokonuje blokady. „?

Glenfiddich 12 Years Old Single Malt

Kolejna propozycja od Glenfiddich w imitowanej edycji to 12-letnia whisky typu single malt. Jest to jeden z najbardziej znanych i popularnych trunków tej marki. Ma lekki i owocowy charakter, który zawdzięcza leżakowaniu w beczkach po bourbonie i sherry. Z racji swojej łagodności jest szczególnie polecana dla osób które rozpoczynają przygodę z whisky. Walory estetyczne limitowanej wersji dodatkowo zachęcają do nabycia tej wyjątkowej whisky.?

„W Roku Tygrysa ? doskonale będą sprawdzać się inwestycje w produkty najwyższej jakości oraz wszystko to, co eleganckie i prestiżowe”

Glenfiddich 15 Years Old Single Malt

Swoje niezmierzone bogactwo smaku 15-letnia whisky zawdzięcza wyjątkowemu procesowi dojrzewania w trzech rodzajach beczek: po bourbonie, po sherry oraz beczkach wykonanych z dębu amerykańskiego. Zanim trafi do butelek, jest mieszana w wielkiej, ręcznie wykonanej kadzi typu Solera. Unikalne i wyjątkowe opakowanie limitowanej edycji urozmaici każdą kolekcję konesera whisky.?

„Kto się zawaha lub zbyt długo będzie analizował, ten przegra, a smakowity kąsek zostanie sprzątnięty sprzed nosa. „?

Glenfiddich 18 Years Old Single Malt

Ostatnią z propozycji marki Glenfiddich, która otrzymała limitowaną szatę graficzna opakowania jest 18-letnia whisky typu single malt. Swój bogaty smak i aromat zawdzięcza leżakowaniu w beczkach z dębu amerykańskiego oraz  hiszpańskiego Oloroso.

Jest to niezwykle bogata i intrygująca whisky, której nie może zabraknąć w kolekcji konesera tego trunku.?

Atrakcyjność Glenfiddich 18 YO zwiększa również fakt, że jest ona produkowana w małych partiach. ?

1 2 3 8

Skontaktuj
się z nami

Chcesz z nami współpracować? A może szukasz rzetelnej firmy, która zaopatrzy Cię w najlepszy alkohol?
Napisz do nas!

Kontakt
cookie

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) oraz podobne technologie w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkowników oraz w celach statystycznych i reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia. Więcej w Polityce Prywatności.