Serwis przeznaczony dla osób pełnoletnich

Szanowni użytkownicy Strony Al.Capone

Klauzula informacyjna dla formularza kontaktowego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, iż:

Administrator Danych Osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Al. Capone Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. KRAKOWSKA 1, 33-113 ZBYLITOWSKA GÓRA.

W sprawie danych osobowych z Administratorem można kontaktować się:

– pisemnie na adres: ul. KRAKOWSKA 1, 33-113 ZBYLITOWSKA GÓRA
– mailowo na adres: daneosobowe@alejacapone.pl

Cel przetwarzania danych i podstawa prawna.
Dane osobowe kandydatów do pracy.
Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na podstawie zgody udzielonej przez Państwa w związku z uczestnictwem w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

Dane osobowe pracowników Administratora.

Dane osobowe pracowników są przetwarzane:

– w celu zawarcia i wykonywania umowy o pracę, w tym w związku z obowiązkiem spełnienia przez Pracodawcę obowiązków związanych z zatrudnieniem pracowników (m.in. obowiązków związanych z zabezpieczeniem społecznym i obowiązków podatkowych);wykonywaniem przez Pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy i innych przepisów szczegółowych, w tym związanych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ,

-na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Pracodawcę powiązanego z realizacją powyższych celów dotyczących zatrudnienia, nie wynikających wprost z umowy o pracę ani z przepisów prawa np. monitoring (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

-na podstawie wyrażonej przez zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane osobowe byłych pracowników/współpracowników Administratora.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek archiwizacji dokumentów zawierających dane osobowe (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikający z odrębnych przepisów (m.in. Kodeks Pracy, Ustawa o systemie Ubezpieczeń Społecznych, Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) czyli ewentualne dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

 

Dane osobowe klientów, osób reprezentujących klientów lub wskazanych do kontaktu w ich imieniu.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy, zawarcie umowy a także prawidłowa jej realizacja (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); konieczność spełnienia obowiązków prawnych, w tym wynikających z Ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), utrzymanie kontaktów z klientami, prawidłowa komunikacja oraz ewentualne dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;

 

Dane osobowe kontrahentów (dostawców, odbiorców usług) i przedstawicieli kontrahentów.

Dane osobowe są przetwarzane w związku z:

-wykonaniem umowy zawartej pomiędzy Państwem, a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

-realizacją przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym np. przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

-realizacją prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym dochodzenie ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Dane osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawidłowa realizacja umowy/zlecenia, wypełnienie obowiązków prawnych nałożonych przez przepisy podatkowe, a także ewentualne dochodzenie lub obrona przed roszczeniami wynikającymi z przepisów prawa cywilnego (art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO);

 

Monitoring.

Celem i podstawą przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku jest stosowanie monitoringu wizyjnego na terenach punktów sprzedażowych prowadzonych przez Administratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f. RODO).

 

Dane osób biorących udział w grach i konkursach.

dane osobowe zwycięzców konkursów i gier przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu wydania, odbioru i rozliczenia nagród i związanych z tym przepisów prawnych w szczególności przepisów księgowych i rachunkowych, a także obowiązku archiwizacji (art. 6 RODO ust. 1 lit c RODO)

 

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, z którymi Administrator współpracuje na mocy zawartych umów powierzeń m.in. firma informatyczna, biuro rachunkowe oraz podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywania danych osobowych na gruncie obowiązujących przepisów prawa;

 

Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych ani do państw trzecich znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

Okres przechowywania danych osobowych.

W zależności od celu przetwarzania danych będą one przechowywane przez okres:

-wymagany ustawowo na mocy odrębnych przepisów, w tym w szczególności podatkowych, rachunkowych, dotyczących przechowywania akt osobowych i dokumentów płacowych;

-przez czas konieczny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń- do upływu ich przedawnienia;

-w przypadku zgody przez czas na jaki ta zgoda została udzielona lub do momentu jej odwołania;

-w przypadku monitoringu-przez okres do 3 miesięcy lub do zakończenia postępowania w przypadku gdy nagranie z monitoringu służy jako dowód w postępowaniu.

-w przypadku rekrutacji do czasu zakończenia procesu rekrutacji bądź zakończenia czasu na jaki zgoda została udzielona w przypadku przyszłych rekrutacji;

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany celem podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Prawa osób, których dane są przetwarzane.

Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo żądania od Administratora:

– dostępu do treści swoich danych;

-sprostowania danych;

-usunięcia danych (jeśli nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Administrator nie ma podstaw do ich przetwarzania);

-ograniczenia przetwarzania;

Osoby, których dane dotyczą mają również prawo do:

-przenoszenia danych;

-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

-cofnięcia wyrażonej zgody w każdym momencie; pozostaje to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane przed cofnięciem zgody;

-wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy osoba ta uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 

Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą.

Podanie danych osobowych, których obowiązek podania jest uregulowany przepisami prawa jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach jest dobrowolne, aczkolwiek brak ich podania może uniemożliwić kontakt z daną osobą, przekazanie informacji jak również rozpoczęcie działań zmierzających do zawarcia umowy.

 

 

 

 

Dlatego też jeśli klikniesz „ZGADZAM SIĘ” – zgodzisz się na przetwarzanie, po 25 maja 2018 roku, Twoich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym ze strony internetowej, oraz zbierania plików cookies.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne

 

Serwis przeznaczony dla osób pełnoletnich
Czy akceptujesz te warunki i masz ukończone 18 lat?

Blog

15.01.2024

OTWARCIE SALONU AL.CAPONE – LĘBORK

Widziałeś już najnowszy salon Al.Capone w Lęborku?😍

Jeżeli nie to koniecznie musisz nadrobić zaległości bo od 28.12 jesteśmy  dostępni  w tym mieście🥳

Łap kilka ujęć, które udało się nam uchwycić podczas otwarcia i wbijaj do nas po swoje ulubione trunki w zabójczo dobrych cenach🙂

Specjalnie dla Ciebie jesteśmy otwarci codziennie 😎

 

👉Al.Capone Lębork, ul. Bolesława Krzywoustego 7/8

11.01.2024

OTWARCIE SALONÓW AL.CAPONE – PIASECZNO I ZIELONA GÓRA

Dwa kolejne sklepy Al.Capone od 16.12.2023 czekają na Ciebie🥳 Tym razem dotarliśmy do Piaseczna oraz Zielonej Góry, gdzie nasi wybitni Specjaliści od alkoholu czekają, aby pomóc Ci wybrać najlepsze trunki😍

Jak zawsze podczas otwarć zapewniliśmy niezapomnianą atmosferę, podgrzaną najlepszymi promocjami i atrakcjami😎

Zerknij jak wyglądały otwarcia i wbijaj do naszych nowych lokalizacji 🥳

Czekamy na Ciebie codziennie😎

👉Al.Capone Piaseczno, ul. Geodetów 148

👉Al.Capone Zielona Góra, ul. Ptasia 2B

 

 

 

Al.Capone Piaseczno

Al.Capone Zielona Góra

19.12.2023

OTWARCIE SALONY AL.CAPONE W STRZYŻOWIE

Strzyżów to kolejne miasto w naszych rękach😎

Właśnie tutaj 5.12.2023 otworzyliśmy  kolejny salon. Okazuje się, że mieszkańcom brakowało prawdziwych Specjalistów od alkoholu🥳

Na szczęście przybyliśmy i jesteśmy dla was otwarci od poniedziałku do soboty w godzinach 6:00 -23:45🙂

Znajdziesz nas przy ul. Jana III Sobieskiego 5A (Galeria w Strzyżowie)😎

Sprawdź kilka zdjęć z otwarcia i wbijaj do nas po zaopatrzenie w swoje ulubione trunki😀

 

👉Al.Capone Strzyżów, ul. Jana III Sobieskiego 5A

14.12.2023

OTWARCIE SALONU AL.CAPONE W JAŚLE

25.11.2023r. otworzyliśmy nasz kolejny salon w Jaśle🥳

Tym razem zadomowiliśmy się w GO Parku przy ul. Lwowskiej 24J😎

To właśnie tutaj jesteśmy dla was dostępni codziennie od 8:00 do 24:00. Chętnie doradzimy i pomożemy wybrać najlepsze trunki, a nieskromnie mówiąc mocno się na tym znamy🙂

Zobacz jak bawiliśmy się podczas otwarcia. Jeżeli nie było Cię z nami, wpadnij kiedy Ci wygodnie🙂

Czekamy na Ciebie!😎

 

👉Al.Capone Jasło, ul. Lwowska 24J

04.12.2023

OTWARCIE SALONÓW AL.CAPONE – RADOM I ŁÓDŹ

Podwójne otwarcia to już u nas standard, a z każdym kolejnym dochodzimy do jeszcze większej perfekcji😎

18.11.2023 otworzyliśmy nasze kolejne salony w Łodzi przy ul. Kurczaki 57 oraz w Radomiu przy ul. Głównej 9🥳

Jak zawsze zapewniliśmy mnóstwo atrakcji i promocji, którymi rozgrzaliśmy was na maksa 😀

Zdjęcia oddają co tam się działo 😎

Zerknij i wbijaj do nas codziennie od 6:00 do 24:00🙂

 

 

👉Al.Capone Radom, ul. Główna 9

👉Al.Capone Łódź, ul. Kurczaki 57

Al.Capone Piaseczno

Al.Capone Zielona Góra

14.11.2023

OTWARCIE SALONU AL.CAPONE – OSTROŁĘKA

Cześć Ostrołęka!😀

Nasza najlepsza ekipa Specjalistów od Alkoholu od 4.11 jest już do Waszej dyspozycji 7 dni w tygodniu w naszym nowym salonie przy ul. Dzieci Polskich 2🥳

Zacne otwarcie, utwierdziło nas, że w Ostrołęce brakowało prawdziwych specjalistów…na szczęście jesteśmy my 😎

Wbijaj do nas codziennie od 7:00 do 24:00, chętnie doradzimy, porozmawiamy i wybierzemy najlepsze produkty w zabójczo dobrych cenach😱

A tymczasem, zerknij na kilka ujęć z otwarcia 🥳

👉Al.Capone Ostrołęka – ul. Dzieci Polskich 2

 

 

09.11.2023

OTWARCIE SALONÓW AL.CAPONE – RADOM I ZAMOŚĆ

Zamość i Radom to kolejne miasta gdzie już nigdy nie zabraknie prawdziwych Specjalistów od alkoholu 😎

28 października otworzyliśmy tam nasze koleje salony🥳

W podwójnych otwarciach jesteśmy już mistrzami i wcale się z tym nie kryjemy😀

Zobacz sam, jak bawiliśmy się w nowych sklepach😎

Jeżeli nie mogłeś być z nami podczas otwarcia to nic straconego. Jesteśmy otwarci codziennie od 6:00 do 24:00 🙂

 

👉Al.Capone Radom, ul. Wyścigowa 40

👉Al.Capone Zamość, ul. Partyzantów 41

Al.Capone Piaseczno

Al.Capone Zamość, ul. Partyzantów 41

06.10.2023

OTWARCIE SALONÓW AL.CAPONE – ŁÓDŹ I TARNÓW

Kolejne mocne otwarcia za nami😎 Od soboty 30.09 możesz nas znaleźć w kolejnych lokalizacjach – przy ul. Księcia Opolczyka 15a w Łodzi oraz przy ul. Lwowskiej 53 w Tarnowie 🙂

W Al.Capone zaopatrzysz się na spotkania ze znajomymi, najlepsze imprezy czy wieczory we dwoje🥂

U nas zawsze znajdziesz mocne promocje, oferty specjalne, a także wyjątkową atmosferę🥳

Specjalnie dla Ciebie jesteśmy otwarci codziennie od 6:00 do 24:00. Wpadnij do nas po swoje ulubione trunki😎

A tymczasem, zerknij jak bawiliśmy się podczas otwarć 🥳

 

👉Al.Capone Łódź, ul. Księcia Opolczyka 15a

Al.Capone Tarnów, ul. Lwowska 53

Al.Capone Piaseczno

Al.Capone Tarnów, ul. Lwowska 53

21.08.2023

OTWARCIE SALONU AL.CAPONE – ŁÓDŹ MANUFAKTURA

Cześć Łódź!🥳 Ponownie witamy się z Wami, ale tym razem w całkowicie nowym formacie😎

Nasz najnowszy salon Al.Capone otworzyliśmy w waszej ulubionej łódzkiej Manufakturze, gdzie przywitaliście nas gorąco😀

Jak na specjalistów od alkoholu przystało, odwdzięczyliśmy się Wam mocnymi promocjami, niezwykłą atmosferą i niepowtarzalnym klimatem🙂

Jeżeli nie było Cię z nami w sobotę, to zapraszamy od poniedziałku do soboty od 10:00 do 22:00😎

👉Al.Capone Łódź – Galeria „Manufaktura”

1 2 3 11

Skontaktuj
się z nami

Chcesz z nami współpracować? A może szukasz rzetelnej firmy, która zaopatrzy Cię w najlepszy alkohol?
Napisz do nas!

Kontakt