Serwis przeznaczony dla osób pełnoletnich

Szanowni użytkownicy Strony Al.Capone

Polityka Prywatności KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, iż:

Administrator Danych Osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Al. Capone Sp. z o.o. z siedzibą ul. Chemiczna 142 33-101 Tarnów

W sprawie danych osobowych z Administratorem można kontaktować się:

– pisemnie na adres: ul. Chemiczna 142 ,33-101 Tarnów
– mailowo na adres: daneosobowe@alejacapone.pl

Cel przetwarzania danych i podstawa prawna.
Dane osobowe kandydatów do pracy.
Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na podstawie zgody udzielonej przez Państwa w związku z uczestnictwem w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

Dane osobowe pracowników Administratora.

Dane osobowe pracowników są przetwarzane:

– w celu zawarcia i wykonywania umowy o pracę, w tym w związku z obowiązkiem spełnienia przez Pracodawcę obowiązków związanych z zatrudnieniem pracowników (m.in. obowiązków związanych z zabezpieczeniem społecznym i obowiązków podatkowych);wykonywaniem przez Pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy i innych przepisów szczegółowych, w tym związanych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ,

-na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Pracodawcę powiązanego z realizacją powyższych celów dotyczących zatrudnienia, nie wynikających wprost z umowy o pracę ani z przepisów prawa np. monitoring (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

-na podstawie wyrażonej przez zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane osobowe byłych pracowników/współpracowników Administratora.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek archiwizacji dokumentów zawierających dane osobowe (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikający z odrębnych przepisów (m.in. Kodeks Pracy, Ustawa o systemie Ubezpieczeń Społecznych, Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) czyli ewentualne dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

 

Dane osobowe klientów, osób reprezentujących klientów lub wskazanych do kontaktu w ich imieniu.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy, zawarcie umowy a także prawidłowa jej realizacja (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); konieczność spełnienia obowiązków prawnych, w tym wynikających z Ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), utrzymanie kontaktów z klientami, prawidłowa komunikacja oraz ewentualne dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;

 

Dane osobowe kontrahentów (dostawców, odbiorców usług) i przedstawicieli kontrahentów.

Dane osobowe są przetwarzane w związku z:

-wykonaniem umowy zawartej pomiędzy Państwem, a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

-realizacją przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym np. przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

-realizacją prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym dochodzenie ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Dane osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawidłowa realizacja umowy/zlecenia, wypełnienie obowiązków prawnych nałożonych przez przepisy podatkowe, a także ewentualne dochodzenie lub obrona przed roszczeniami wynikającymi z przepisów prawa cywilnego (art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO);

 

Monitoring.

Celem i podstawą przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku jest stosowanie monitoringu wizyjnego na terenach punktów sprzedażowych prowadzonych przez Administratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f. RODO).

 

Dane osób biorących udział w grach i konkursach.

dane osobowe zwycięzców konkursów i gier przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu wydania, odbioru i rozliczenia nagród i związanych z tym przepisów prawnych w szczególności przepisów księgowych i rachunkowych, a także obowiązku archiwizacji (art. 6 RODO ust. 1 lit c RODO)

 

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, z którymi Administrator współpracuje na mocy zawartych umów powierzeń m.in. firma informatyczna, biuro rachunkowe oraz podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywania danych osobowych na gruncie obowiązujących przepisów prawa;

 

Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych ani do państw trzecich znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

Okres przechowywania danych osobowych.

W zależności od celu przetwarzania danych będą one przechowywane przez okres:

-wymagany ustawowo na mocy odrębnych przepisów, w tym w szczególności podatkowych, rachunkowych, dotyczących przechowywania akt osobowych i dokumentów płacowych;

-przez czas konieczny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń- do upływu ich przedawnienia;

-w przypadku zgody przez czas na jaki ta zgoda została udzielona lub do momentu jej odwołania;

-w przypadku monitoringu-przez okres do 3 miesięcy lub do zakończenia postępowania w przypadku gdy nagranie z monitoringu służy jako dowód w postępowaniu.

-w przypadku rekrutacji do czasu zakończenia procesu rekrutacji bądź zakończenia czasu na jaki zgoda została udzielona w przypadku przyszłych rekrutacji;

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany celem podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Prawa osób, których dane są przetwarzane.

Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo żądania od Administratora:

– dostępu do treści swoich danych;

-sprostowania danych;

-usunięcia danych (jeśli nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Administrator nie ma podstaw do ich przetwarzania);

-ograniczenia przetwarzania;

Osoby, których dane dotyczą mają również prawo do:

-przenoszenia danych;

-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

-cofnięcia wyrażonej zgody w każdym momencie; pozostaje to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane przed cofnięciem zgody;

-wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy osoba ta uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 

Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą.

Podanie danych osobowych, których obowiązek podania jest uregulowany przepisami prawa jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach jest dobrowolne, aczkolwiek brak ich podania może uniemożliwić kontakt z daną osobą, przekazanie informacji jak również rozpoczęcie działań zmierzających do zawarcia umowy.

 

 

 

 

Dlatego też jeśli klikniesz „ZGADZAM SIĘ” – zgodzisz się na przetwarzanie, po 25 maja 2018 roku, Twoich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym ze strony internetowej, oraz zbierania plików cookies.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne

 

Serwis przeznaczony dla osób pełnoletnich
Czy akceptujesz te warunki i masz ukończone 18 lat?

Blog

22.10.2021

OTWARCIE 82 SALONU AL.CAPONE – TARNÓW

Zobaczcie jak bawiliśmy się podczas otwarcia 82. Salonu Al.Capone!

Specjaliści od alkoholu pojawili się w rodzimym Tarnowie, przy ul. Braci Saków 25.

Wpadnij do nas! 😎

Jesteśmy otwarci codziennie (również w niedziele i święta). w godz. 6:00 – 24:00.

28.09.2021

OTWARCIE 81 SALONU AL.CAPONE – STĘSZEW

25 września specjaliści od alkoholu pojawili się w Stęszewie, przy ul. Poznańskiej 16c, by dostarczyć mieszkańcom największy wybór alkoholi z całego świata, oferty specjalne i wyjątkowe promocje.

Tym samym na mapie Polski powstał 81 salon Al.Capone.

Wpadnij do nas! Jesteśmy otwarci codziennie, również w niedziele i święta w godz. 6:00 – 24:00.

Al.Capone Stęszew, ul. Poznańska 16c.

28.09.2021

OTWARCIE 80 SALONU AL.CAPONE – STASZÓW

80-te mocne otwarcie za nami!

25 września otworzyliśmy salon Al.Capone w Staszowie (województwo świętokrzyskie).

Nasze placówki to zawsze profesjonalna obsługa i doradztwo, wnętrza nawiązujące do czasów amerykańskiej prohibicji, a na półkach mocne smaki z każdego zakątka świata. Takiego wyboru nie znajdziesz w okolicy.

Zapraszamy do Al.Capone w Staszowie. Jesteśmy czynni codziennie (również w niedziele i święta) w godz. 6-24.

28.09.2021

OTWARCIE 79 SALONU AL.CAPONE – KOLBUDY

25 września na mapie Polski pojawił się 79 salon Al.Capone.

Specjaliści od alkoholu pojawili się w Kolbudach, przy ul. Leśnej 2.

Podczas mocnego otwarcia nie zabrakło promocji, ofert specjalnych oraz licznych atrakcji.

Do Al.Capone w Kolbudach zapraszamy codziennie w godz. 6-24. Sklep będzie czynny również w każdą niedzielę i święta.

27.09.2021

CYGARA

Aging Room Quattro Nicaragua Espressivo

Espressivo to typowy format robusto, o wymiarach 5 x 50 (128 x 20 mm) w kształcie box-pressed, zbudowany wyłącznie z nikaraguańskich tytoni, o pełniejszej mocy. Wibracje sensoryczne oparte o nuty karmelu, cedru, prażonych migdałów i pieprzu, przełamane zostały słodyczą i przyprawami korzennymi. Cygaro pełne, jednocześnie bardzo dobrze zrównoważone i eleganckie.

marka: Aging Room
seria: Quattro Nicaragua
kraj pochodzenia: Nikaragua
format: Robusto
wymiary: 5″ x 50 (128 x 20 mm)
moc: średnia/pełna
pokrywa: Habano
wkładka: Nikaragua
zawijacz: Nikaragua
czas palenia: 50+ min
w opakowaniu 20 szt.

BLEND 15 by AJ Fernandez – Short Robusto
BLEND 15 by AJ Fernandez – Robusto
BLEND 15 by AJ Fernandez – Toro

BLEND 15 to znakomita propozycja na demokratyczną cenowo oraz nieskomplikowaną przyjemność, wiedząc, że wyszła ona spod ręki mistrza, jakim bez wątpienia jest AJ Fernandez. Tworzą ją wyłącznie tytonie z lokalnych nikaraguańskich plantacji, ręcznie zwijanie we własnej manufakturze w Esteli, zakończony pokrywą typu Habano Sun Grown. W charakterze dominują akcenty korzenne, przełamane mocną nutą czarnego pieprzu, wytrawnej skóry i tostu. Esencjonalne, o pełnej mocy, lekko ziemiste. Bardzo dobra konstrukcja zapewnia idealne spalanie.

Short Robusto 3,5″ x 50 (89 x 20 mm), czas palenia: 40+ min
Robusto 5″ x 50 (128 x 20 mm), czas palenia: 50+ min
Toro 6″ x 50 (152 x 20 mm), czas palenia: 60+ min
marka: BLEND 15
kraj pochodzenia: Nikaragua
moc: średnia/pełna
pokrywa: Habano
wkładka: Nicaragua
zawijacz: Nicaragua
w opakowaniu 15 szt.

AJ Fernandez Bellas Artes Rojita Robusto

Bellas Artes – hybrydowa pokrywa rojita (hiszp. – o czerwonym zabarwieniu) uzyskana została na bazie trzech innych rodzajów tytoni: Havana 2000, Corojo 99 oraz Connecticut Sun Grown. Zawijacz pochodzi z rejonu Quilali, gdzie od XVII wieku uprawiana jest lokalna ciemna odmiana. Mieszankę wkładki tworzą krzepkie liście z nikaraguańskich plantacji rejonów Esteli, Jalapa oraz Conega, z dodatkiem tytoniu z Brazylii i Hondurasu. Bogactwo sensoryczne opiera się o nuty espresso, cedru i cytrusów, podparte akcentami białego pieprzu, skórki pomarańczowej i cynamonu. Ciągnąca się kremowość pozostaje w całej długości gęstego dymu.

marka: Bellas Artes
seria: Rojita
kraj pochodzenia: Nikaragua
format: Robusto
wymiary: 5,5″ x 52 (140 x 21 mm)
moc: pełna
pokrywa: Habano/Rojita
wkładka: Nikaragua, Honduras, Brazil
zawijacz: Quilali
czas palenia: 50+ min
w opakowaniu 20 szt.

AJ Fernandez New World Oscuro Petit Corona

New World Oscuro Petit Corona to ręcznie skręcane cygaro o mistrzowskiej mieszance tytoni pochodzących wyłącznie z Nikaragui. Ciemna pokrywa rodzaju Oscuro pochodzi z plantacji Esteli, zaś mieszanka – z czterech słynnych regionów uprawy tytoniu: Jalapa, Ometepe, Condega i Esteli.

To cygaro o nieco pełniejszej esencji, z dominującymi w charakterze aromatami espresso, kakao, mokrej ziemi, przełamane nutami pieprzu i przypraw, jednak ciekawie podparte delikatną słodyczą w całej swojej niewielkiej długości. Ze względu na swój mały format, wymaga spokojnego powolnego palenia, wręcz delikatnego dotykania swojej głębi.

marka: New World
kraj pochodzenia: Nikaragua
format: Petit Corona
wymiary: 4″ x 36 (102 x 14,3 mm)
moc: pełna
pokrywa: Dark Nikaragua – Oscuro
wkładka: Nikaragua – Ometepe, Condega, Esteli
zawijacz: Nikaragua – Jalapa
czas palenia: 20+ min
w opakowaniu 6 szt.

AJ Fernandez Last Call Habano Geniales

Cygaro, które AJ Fernandez stworzył pierwotnie wyłącznie dla siebie. Po doskonałym odbiorze przez najbliższych i przyjaciół, których częstował swoim najnowszym blendem, AJ zapragnął, by nowe cygaro wprowadzone zostało do regularnej oferty firmy. Serię Habano tworzą mieszanki tytoni nikaraguańskich o średniej mocy, zakończone czerwonobrązowa pokrywa typu Rosado Habano z Ekwadoru. Delikatna szczypta czerwonego pieprzu, ginie pod smakami mlecznej czekolady, wanilii, migdałów i ziaren palonej kawy. Gęsty i kremowy finisz bez cienia cierpkości na języku. Doskonałe i odkrywcze.

marka: Last Call
seria: Habano
kraj pochodzenia: Nikaragua
format: Geniales
wymiary: 4,5″ x 48 (114 x 19 mm)
moc: średnia
pokrywa: Habano Rosado Ecuador
wkładka: Nikaragua
zawijacz: Nikaragua
czas palenia: 40+ min
w opakowaniu 25 szt.

AJ Fernandez New World Connecticut Robusto

New World Connecticut oparta jest o oryginalny jedwabisty, złoto brązowy liść pokrywowy pochodzący z ocienionych plantacji typu shade z Connecticut USA, co w konsekwencji zapewnia delikatniejszą moc i łagodniejszy charakter cygara. Zawijacz stanowi tytoń z meksykańskich plantacji San Andres, zaś mieszanka tytoni to liście Brazylii i Nikaragui. To średniej mocy, doskonale zbalansowane cygara o kremowym, wręcz maślanym charakterze, podparte nutami cedru, orzechów, suszonych owoców i cytrusów.

marka: New World
seria: Connecticut
kraj pochodzenia: Nikaragua
format: Robusto
wymiary: 5″ x 50 (128 x 20 mm)
moc: lekka/średnia
pokrywa: Connecticut Shade
wkładka: Nikaragua, Brazil
zawijacz: San Andres Mexico
czas palenia: 50+ min
w opakowaniu 20 szt.

AJ Fernandez San Lotano Oval Habano Robusto

San Lotano Oval to cygaro o nowatorskim, lekko spłaszczonym, owalnym kształcie, co w zamyśle twórcy ma doskonale pasować do ust i dłoni aficionado w trakcie palenia. Tworzy go wyśmienita mieszanka wyselekcjonowanych tytoni klasy vintage z Hondurasu i Nikaragui, o minimum 7-mio letnim okresie leżakowania, zakończona najwyższej jakości oleistą pokrywą typu Ecuador Habano. Wrażenia smakowe oparte są o nuty słodkawej skóry, orzechów, mlecznej czekolady, jednocześnie z ciągnącym się koniakowym aromatem przez całą długość gęstego dymu.

marka: San Lotano
seria: Oval
kraj pochodzenia: Nikaragua
format: Robusto
wymiary: 5,5″ x 54 (140 x 22 mm)
moc: średnia
pokrywa: Habano
wkładka: Nikaragua, Honduras
zawijacz: Nikaragua
czas palenia: 50+ min
w opakowaniu 20 szt.

Horacio Classic VII

Horacio Classic VII to format Robusto w swoim klasycznym wymiarze 5 X 50. Blend to doskonałej jakości mieszanka z Costa Rica i Nikaragui oraz pokrywa rodzaju Sun Grown z Ekwadoru. Precyzyjnie, jednocześnie ściśle zwinięte zapewnia powolne spalanie o eleganckim charakterze. Bogaty, krągły i aromatyczny charakter wsparty jest nutami orzechów, skórki chleba,  suszu owocowego, karmelu czy słodkich przypraw korzennych. W całej swojej długości bardzo dobrze zrównoważone i harmonijne o średniej progresji mocy. To cygaro doskonałe dla cigar aficinados wchodzących w świat marki HORACIO.

marka: Horacio
seria: Classic
kraj pochodzenia: Nikaragua
format: Robusto
wymiary: 5″ x 50 (127 x 20 mm)
moc: średnia
pokrywa: Ecuador Habano
wkładka: Nikaragua
zawijacz: Costa Rica
czas palenia: 50+ min
w opakowaniu 15 szt.

Charatan Corona

Charatan to nikaraguańskie cygara przygotowane pierwotnie na brytyjski rynek. Produkowane przez słynną fabrykę Joya de Nicaragua.  Tworzą go tytonie rodzaju Shade Grown oraz Besuki z indonezyjskiej wyspy Java. Mieszanka wkładki to tytonie nikaraguańskie rodzaju Habano, z wykorzystaniem liści Ligero o esencjonalnym charakterze. Charatan zapewnia złożoność nut cedrowych, łagodnych przypraw korzennych, podpartych aromatami ziaren kawy i kakao. Zrównoważony, lekko oleisty, jednocześnie słodkawy profil jest idealnych zarówno dla początkujących, jak i bardziej wymagających miłośników. To cygaro o delikatnej do średniej mocy, oferujące dokonały stosunek jakości do ceny, zaskakująco smakowite.

Charatan Corona 5,5″ x 42 (140 x 16,7 mm)

marka: Charatan
kraj pochodzenia: Nikaragua
moc: średnia
pokrywa: Shade Grown Java
wkładka: Nikaragua
zawijacz: Indonesia Besuki
czas palenia: 30+ min
w opakowaniu 25 szt.

AJ Fernandez San Lotano Robusto Sampler

Zestaw 5 cygar marki San Lotano od AJ Fernandeza – jednego z najwybitniejszych producentów z Nikaragui.

San Lotano Oval Habano Robusto

San Lotano Bull Robusto

San Lotano Requiem Maduro Robusto

San Lotano Requiem Habano Robusto

San Lotano Requiem Connecticut Robusto

Opakowanie typu freshpack – torebka strunowa o specjalnej budowie, zapewniającą odpowiednie dowilżanie cygar.

Rocky Patel Vintage 1992 Toro Tubo

Bardzo gęsty, aromatyczny i kremowy charakter o nutach tostu, karmelu, przełamane delikatną ostrzejszą nutą przypraw korzennych. Bardzo gładkie, eleganckie, doskonale zbalansowane. Pakowane w elegancja aluminiową tubę.

marka: Vintage 1992
kraj pochodzenia: Honduras
format: Toro
wymiary: 6″ x 50 (152 x 20 mm)
moc: pełna
pokrywa: Ecuador
wkładka: Dominikana, Nikaragua
zawijacz: Nikaragua
czas palenia: 60+ min
w opakowaniu 10 szt.

Rocky Patel Vintage 1990 Toro Tubo

Mieszankę stanowią siedmioletnie tytonie z Nikaragui i Dominikany. Dojrzewając zyskały na łagodności, jednocześnie stały się bardziej złożone i subtelne.  Słodko – pikantne cygaro, o bogatym i wielowarstwowym charakterze urzekają smakami kakao, cedru, karmelu, orzechów i słodyczy. Pakowane w elegancką aluminiową tubę.

marka: Rocky Patel
seria: Vintage 1990
kraj pochodzenia: Honduras
format: Toro
wymiary: 6″ x 50 (152 x 20 mm)
moc: średnia
pokrywa: Honduras
wkładka: Dominikana, Nikaragua
zawijacz: Honduras
czas palenia: 60+ min
w opakowaniu 10 szt.

Rocky Patel Vintage 1999 Toro Tubo

Wyrafinowane smaki maślane i orzechowe przełamane są nutami tostowym i cedrowymi. Niewymuszona subtelność, delikatność i elegancja, o perfekcyjnej konstrukcji, zapewnia doskonałe wprowadzenie w świat cygar klasy premium. Jednostkowo pakowane w stylową aluminiową tubę.

marka: Vintage 1999
kraj pochodzenia: Honduras
format: Toro
wymiary: 6″ x 50 (152 x 20 mm)
moc: lekka
pokrywa: Connecticut Shade
wkładka: Dominikana, Nikaragua
zawijacz: Nikaragua
czas palenia: 60+ min
w opakowaniu 10 szt.

Condega Serie S Robusto Tubo

Serię S tworzy mieszanka tytoni z Nikaragui zakończona pokrywą typu Corojo. To seria premium marki Condega. Tytonie leżakowały przez okres minimum trzech lat, zanim zostały użyte do zwijania. Następnie, gotowe już cygara leżakowały przez kolejne 12 miesięcy. Cygara, dzięki praktycznym opakowaniom, eleganckim tubom, doskonale nadają się do podróżowania z nimi oraz mogą stanowić elegancki prezent. Zrównoważony charakter, opierający się o nuty ciemnej czekolady, słodkiego cynamonu, przypraw korzennych i kawy, przełamany aromatem cedru. Zapakowane w elegancką złoto-czarną tubę.

marka: Condega
seria: Serie S
kraj pochodzenia: Nikaragua
format: Robusto
wymiary: 5″ x 52 (128 x 21 mm)
moc: średnia/pełna
pokrywa: Corojo
wkładka: Nicaragua
zawijacz: Seco de Jalapa
czas palenia: 50+ min
w opakowaniu 3 szt.

Condega S Half Corona

Serię S tworzy mieszanka tytoni z Nikaragui zakończona pokrywą typu Corojo. To seria premium marki Condega. Tytonie leżakowały przez okres minimum trzech lat, zanim zostały użyte do zwijania. Następnie, gotowe już cygara leżakowały przez kolejne 12 miesięcy. Dzięki temu doskonale przygotowany tytoń nabrał dodatkowej subtelności i równowagi między esencją i poszczególnymi nutami smakowymi. Cygara, dzięki praktycznym opakowaniom – eleganckim tubom oraz metalowych tłoczonym pudełku zawierającym 5 sztuk Half Corona, doskonale nadają się do podróżowania z nimi oraz mogą stanowić elegancki prezent.

Krótkie, o spokojnym, korzennym, lekko słodkawym charakterze, przełamanym nutami ciemnej czekolady, cedru i ziaren kawy. Doskonałe na krótką przerwę lub jako kalibracyjne, wprowadzające do większego formatu.

format: Half Corona 4 x 44 (102 x 18 mm)
moc: średnia
czas palenia: 20+ min

Umnum Bond Half Corona

Marka UMNUM, według pragnienia jej twórców, narodziła się, aby złożyć głęboki hołd rdzennym mieszkańcom Ameryki Środkowej palących wspólnie tytoń, jako osi braterskiej jedności między wszystkimi członkami swojej społeczności, jako poszanowanie przyrody i praw natury. UMNUM Bond Half Corona o wkładce typu long filler, oferuje bardzo dobry, zrównoważony smak i przyjemny aromat. Oleista, drobno żyłkowana pokrywa typu Sun Grown Nikaragua wraz z tytoniami z Indonezji, Hondurasu i Nikaragui z trzech regionów: Jalapa, Esteli i Jamastran oferuje skórzany, lekko ziemisty i orzechowy profil, przełamany posmakiem tostu, karmelu, drewna i kawy. Ich esencjonalność jest na średnim poziomie, zapewniając dużą aromatyczność. UMNUM Bond to doskonały stosunek jakości do ceny.

Bond 4,5″ x 44 ( 114 x 17,5 mm)
Canonazo 5,25″ x 52 ( 133 x 21 mm)

marka: Umnum
seria: Bond
kraj pochodzenia: Nikaragua
moc: średnia
pokrywa: Nikaragua
wkładka: Nikaragua
zawijacz: Indonezja

AJ Fernandez New World Puro Especial Robusto

Puro Especial zbudowane jest, jak sama nazwa ‘Puro’ oznacza, z tytoni z jednego kraju, w tym przypadku z Nikaragui. Especial zaś, że liście pochodzą wyłącznie z plantacji AF Fernandeza położonych wokół miasta Esteli, w tym również z farmy San Diego, gdzie gleba ma wyjątkowy skład.  Brązowo – kawowa, lśniąca olejkami pokrywa typu Crijollo 98 skrywa tytonie rodzaju Habano klasy vintage pochodzące z własnych plantacji AJ Fernandeza położonych w regionie Esteli. Całość, o bardzo zrównoważonej mocy, tworzy znakomity, satysfakcjonujący i bogaty charakter oparty o nuty skóry, kakao, słodkiej papryki, migdałów i rodzynek.

marka: New World
seria: Puro Especial
kraj pochodzenia: Nikaragua
format: Robusto
wymiary: 5,5″ x 52 (140 x 21 mm)
moc: średnia/pełna
pokrywa: Nikaragua Habano
wkładka: Nikaragua
zawijacz: Nikaragua
czas palenia: 50+ min
w opakowaniu 20 szt.

Nicarao Clasico Anno VI Gordito – DH Boutique Cigars

Nicarao Clasico zbudowane jest wyłącznie z nikaraguańskich liści, leżakujących nawet ponad 4 lata. Pokrywa to lokalna odmiana Habano Rosado, mieszanka to liście z plantacji Jalapa i Esteli, Nikaragua. W swoim charakterze jest niezwykle harmonijne, o stonowanej mocy i głębi aromatów.
Nuty mineralne doskonale łączą się z przyprawami korzennymi i słodyczą, tworząc obfite i zrównoważone cygaro. Rozwój charakteru jest stopniowy. Początkowo delikatny i łagodny, o średnim zaangażowaniu. Następnie zwiększa się do ciepłego, miłego w odczuciach, o większym zaangażowaniu, a jednocześnie aromatycznym wrażeniom sensorycznym.

marka: Nicarao
seria: Clasico
kraj pochodzenia: Nikaragua
format: Gordito
wymiary: 4,12″ x 50 (105 x 20 mm)
moc: średnia
pokrywa: Habano Rosado
wkładka: Nikaragua
zawijacz: Nikaragua
czas palenia: 40+ min
w opakowaniu 20 szt.

La Preferida 552 – DH Boutique Cigars

La Preferida 552 to klasyczne Robusto dające około godziny degustacji, o pełniejszej mocy. Eleganckie nuty słodkiego cedru krągło łączą się z posmakiem cedru, przypraw korzennych. Bardzo dobra konstrukcja zapewnia równe i powolne spalanie. Zaskakująco smakowite cygaro.

marka: La Preferida
kraj pochodzenia: Nikaragua
format: Robusto
wymiary: 5″ x 52 (127 x 21 mm)
moc: średnia/pełna
pokrywa: Habano Oscuro
wkładka: Nikaragua, Honduras
zawijacz: Meksyk
czas palenia: 50+ min
w opakowaniu 16 szt.

Rocky Patel The Edge Maduro Robusto Glass Tubo

THE EDGE MADURO obok serii Corojo, zapoczątkowała zupełnie nową markę Rocky Patela. Oferuje bardzo bogate i złożone odczucia rekomendowane dla doświadczonych aficionados. Mocno żyłkowany, tłusty i rustykalny, głęboko ciemnoczekoladowy liść pokrywowy z Costa Rica oraz mieszanka tytoni z Hondurasu i Nikaragui tworzą cygaro pełne wigoru i esencji. Początkowe nuty espresso, drewna, mlecznej czekolady czy lekko pikantnych przypraw korzennych przechodzą w długą półwytrawną słodycz.

Unikalna wersja cygara – pakowana w szklaną tubę.

marka: Rocky Patel
seria: The Edge Maduro
kraj pochodzenia: Honduras
format: Robusto
wymiary: 5,5″ x 50 (140 x 20 mm)
moc: pełna
pokrywa: Costa Rica
wkładka: Nikaragua, Honduras
zawijacz: Nikaragua
czas palenia: 50+ min
w opakowaniu 10 szt.

Water Pillows nawilżacz do cygar

WATER PILLOWS to proste w użyciu, efektywne w działaniu nawilżacze woreczkowe, na bazie nietoksycznego żelu pochłaniającego wodę, do wielokrotnego wykorzystania.

Water Pillows dostępne są w dwóch rozmiarach:
Mały (S) rekomendowany jest do maksymalnie 10 sztuk cygar, w zależności od formatów, które w trakcie transportu trzymane są w małym humidorze lub foliowej torebce strunowej (7,5 x 10 cm).
Duży (XL) zaś do użytku w humidorze domowym, stacjonarnym (13,5 x 20 cm).

Cutter plastic/ellipse – obcinarka do cygar

Lekka i trwała plastikowa obcinarka do cygar o dwóch symetrycznych ostrzach ze stali nierdzewnej.

Długość 9 cm.
Szerokość 4 cm.
Dla cygar o ringu 50.

22.09.2021

OTWARCIE 78 SALONU AL.CAPONE – ZIELONKA

Mocne promocje, szeroki wybór trunków z każdego zakątka świata, wyjątkowa atmosfera i oferty specjalne… To wszystko znajdziecie w nowym salonie Al.Capone w Zielonce!

18 września odbyło się mocne otwarcie 78 salonu Al.Capone. Tym razem, specjaliści od alkoholu pojawili się w Zielonce (województwo mazowieckie).

Al.Capone to idealne miejsce dla fanów niespotykanych alkoholi, niepowtarzalnego klimatu, a także doświadczonych i kompetentnych pracowników, którzy dzielą się swoją specjalistyczną wiedzą i zawsze służą pomocą.

Wpadnij do nas! Jesteśmy otwarci codziennie, również w niedziele i święta w godz. 6:00 – 23:00.

Al.Capone Zielonka ul. Wyszyńskiego 21.

SPRAWDŹ INNE LOKALIZACJE 

30.08.2021

OTWARCIE 77 SALONU AL.CAPONE – KROSNO

21 sierpnia otworzyliśmy drugi w Krośnie, a zarazem 77 salon sieci Al.Capone. Nowej lokalizacji wypatrujcie przy ul. Staszica 21/1. Możecie wpadać do nas w dowolny dzień – sklep będzie otwarty codziennie (również w niedziele i święta) w godzinach 6-24.

Zapraszamy na zakupy!

11.08.2021

OTWARCIE 76 SALONU AL.CAPONE – JANÓW LUBELSKI

Kolejne mocne otwarcie za nami! 7 sierpnia na mapie Polski pojawił się salon własny Al.Capone zlokalizowany w Janowie Lubelskim.

W całej sieci działa obecnie 28 sklepów własnych i 48 franczyzowych.

Janów Lubelski, ul. Boh. Porytowego Wzgórza 4. Zapraszamy codziennie w godz. 6 – 24.

21.07.2021

OTWARCIE 75 SALONU AL.CAPONE – BIAŁYSTOK

17 lipca otworzyliśmy drugi salon Al.Capone w Białymstoku. Nowej lokalizacji wypatrujcie przy ul. Waszyngtona 29. Jesteśmy otwarci codziennie (również w niedziele i święta) w godz. 6:00 – 24:00.

Takiego wyboru nie znajdziecie nigdzie w okolicy, a nasi Specjaliści chętnie pomogą dobrać odpowiedni alkohol na każdą okazję!

 

1 2 3 6

Skontaktuj
się z nami

Chcesz z nami współpracować? A może szukasz rzetelnej firmy, która zaopatrzy Cię w najlepszy alkohol?
Napisz do nas!

Kontakt
cookie

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) oraz podobne technologie w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkowników oraz w celach statystycznych i reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia. Więcej w Polityce Prywatności.