Serwis przeznaczony dla osób pełnoletnich

Szanowni użytkownicy Strony Al.Capone

Klauzula informacyjna dla formularza kontaktowego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, iż:

Administrator Danych Osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Al. Capone Sp. z o.o. z siedzibą ul. Chemiczna 142 33-101 Tarnów

W sprawie danych osobowych z Administratorem można kontaktować się:

– pisemnie na adres: ul. Chemiczna 142 ,33-101 Tarnów
– mailowo na adres: daneosobowe@alejacapone.pl

Cel przetwarzania danych i podstawa prawna.
Dane osobowe kandydatów do pracy.
Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na podstawie zgody udzielonej przez Państwa w związku z uczestnictwem w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

Dane osobowe pracowników Administratora.

Dane osobowe pracowników są przetwarzane:

– w celu zawarcia i wykonywania umowy o pracę, w tym w związku z obowiązkiem spełnienia przez Pracodawcę obowiązków związanych z zatrudnieniem pracowników (m.in. obowiązków związanych z zabezpieczeniem społecznym i obowiązków podatkowych);wykonywaniem przez Pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy i innych przepisów szczegółowych, w tym związanych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ,

-na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Pracodawcę powiązanego z realizacją powyższych celów dotyczących zatrudnienia, nie wynikających wprost z umowy o pracę ani z przepisów prawa np. monitoring (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

-na podstawie wyrażonej przez zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane osobowe byłych pracowników/współpracowników Administratora.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek archiwizacji dokumentów zawierających dane osobowe (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikający z odrębnych przepisów (m.in. Kodeks Pracy, Ustawa o systemie Ubezpieczeń Społecznych, Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) czyli ewentualne dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

 

Dane osobowe klientów, osób reprezentujących klientów lub wskazanych do kontaktu w ich imieniu.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy, zawarcie umowy a także prawidłowa jej realizacja (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); konieczność spełnienia obowiązków prawnych, w tym wynikających z Ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), utrzymanie kontaktów z klientami, prawidłowa komunikacja oraz ewentualne dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;

 

Dane osobowe kontrahentów (dostawców, odbiorców usług) i przedstawicieli kontrahentów.

Dane osobowe są przetwarzane w związku z:

-wykonaniem umowy zawartej pomiędzy Państwem, a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

-realizacją przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym np. przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

-realizacją prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym dochodzenie ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Dane osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawidłowa realizacja umowy/zlecenia, wypełnienie obowiązków prawnych nałożonych przez przepisy podatkowe, a także ewentualne dochodzenie lub obrona przed roszczeniami wynikającymi z przepisów prawa cywilnego (art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO);

 

Monitoring.

Celem i podstawą przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku jest stosowanie monitoringu wizyjnego na terenach punktów sprzedażowych prowadzonych przez Administratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f. RODO).

 

Dane osób biorących udział w grach i konkursach.

dane osobowe zwycięzców konkursów i gier przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu wydania, odbioru i rozliczenia nagród i związanych z tym przepisów prawnych w szczególności przepisów księgowych i rachunkowych, a także obowiązku archiwizacji (art. 6 RODO ust. 1 lit c RODO)

 

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, z którymi Administrator współpracuje na mocy zawartych umów powierzeń m.in. firma informatyczna, biuro rachunkowe oraz podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywania danych osobowych na gruncie obowiązujących przepisów prawa;

 

Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych ani do państw trzecich znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

Okres przechowywania danych osobowych.

W zależności od celu przetwarzania danych będą one przechowywane przez okres:

-wymagany ustawowo na mocy odrębnych przepisów, w tym w szczególności podatkowych, rachunkowych, dotyczących przechowywania akt osobowych i dokumentów płacowych;

-przez czas konieczny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń- do upływu ich przedawnienia;

-w przypadku zgody przez czas na jaki ta zgoda została udzielona lub do momentu jej odwołania;

-w przypadku monitoringu-przez okres do 3 miesięcy lub do zakończenia postępowania w przypadku gdy nagranie z monitoringu służy jako dowód w postępowaniu.

-w przypadku rekrutacji do czasu zakończenia procesu rekrutacji bądź zakończenia czasu na jaki zgoda została udzielona w przypadku przyszłych rekrutacji;

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany celem podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Prawa osób, których dane są przetwarzane.

Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo żądania od Administratora:

– dostępu do treści swoich danych;

-sprostowania danych;

-usunięcia danych (jeśli nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Administrator nie ma podstaw do ich przetwarzania);

-ograniczenia przetwarzania;

Osoby, których dane dotyczą mają również prawo do:

-przenoszenia danych;

-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

-cofnięcia wyrażonej zgody w każdym momencie; pozostaje to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane przed cofnięciem zgody;

-wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy osoba ta uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 

Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą.

Podanie danych osobowych, których obowiązek podania jest uregulowany przepisami prawa jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach jest dobrowolne, aczkolwiek brak ich podania może uniemożliwić kontakt z daną osobą, przekazanie informacji jak również rozpoczęcie działań zmierzających do zawarcia umowy.

 

 

 

 

Dlatego też jeśli klikniesz „ZGADZAM SIĘ” – zgodzisz się na przetwarzanie, po 25 maja 2018 roku, Twoich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym ze strony internetowej, oraz zbierania plików cookies.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne

 

Serwis przeznaczony dla osób pełnoletnich
Czy akceptujesz te warunki i masz ukończone 18 lat?

Blog

15.04.2022

OTWARCIE 94. SALONU AL.CAPONE – TARNÓW

13.04.2022 świętowaliśmy wyjątkowe otwarcie nowego sklepu przy ulicy Środkowej 4 w Tarnowie. Jest to już 10. salon w tym mieście i 94. w Polsce. Tym sposobem wielkimi krokami zbliżamy się do setnego otwarcia. Było to również ważne dla nas wydarzenie z powodu lokalizacji. Specjaliści od alkoholu kilka lat temu byli dostępni dla mieszkańców pod tym adresem, więc jest to dla nas „wielki powrót” do tego samego, a jednak nowego miejsca.😀

 Dzięki szerokiej gamie alkoholi każdy znajdzie tutaj coś dla siebie, a tym mniej zdecydowanym pomoże nasz wykwalifikowany zespół specjalistów. Podczas eventu nie zabrakło wyjątkowych promocji oraz atrakcji. Jak zawsze nasze koło fortuny zapewniło klientom mnóstwo radości i uśmiechu.😀

Sprawdź nasz sklep w nowej odsłonie.😎

Pod nowym adresem jesteśmy dla Was otwarci codziennie w godzinach 6:00- 24:00.

Al.Capone Tarnów, ul. Środkowa 4

24.03.2022

OTWARCIE 93. SALONU AL.CAPONE – RZESZÓW

Kolejne mocne otwarcie za Nami. Od soboty 19.03.2022 sklep w Rzeszowie przy ul. Okulickiego 10 jest już do waszej dyspozycji. Jest to już 93 salon Al.Capone w Polsce. Klienci w naszym sklepie mogą liczyć na pomoc specjalistów w zakresie wyboru najlepszych trunków z całego świata. Z pewnością każdy znajdzie tu coś dla siebie.

Jak zawsze podczas otwarcia nie zabrakło promocji oraz atrakcji z nagrodami. Największą popularnością cieszyło się koło fortuny, które zapewniło mnóstwo wrażeń, nikogo nie pozostawiając z pustymi rękami.

Zapraszamy codziennie w godzinach 6:00 – 24:00

Al.Capone Rzeszów, ul. Okulickiego 10

04.03.2022

Pomagamy Ukrainie

Nie przyglądamy się biernie sytuacji na Ukrainie. Działamy codziennie, zaczęliśmy już w piątek 25.02.2022, kiedy to Zarząd Al.Capone podjął decyzję o wycofaniu ze sprzedaży rosyjskich i białoruskich produktów i o przekształceniu naszego Centrum Szkoleniowego w Tarnowie na mieszkania dla uchodźców. Dzięki mobilizacji pracowników i naszych przyjaciół już 27.02.2022 przyjęliśmy do siebie grupę 12 osób (w tym 6 dzieci), którym zapewniliśmy wszelkie potrzebne wyposażenie, jedzenie i środki niezbędne do życia.

Dzień wcześniej w sobotę otrzymaliśmy zgłoszenie ze sztabu kryzysowego w Krakowie, o pilnym zapotrzebowaniu na palety, ponieważ zgromadzona została ogromna ilość darów, jednak nie było możliwości ich przewiezienia na granicę. Nie zastanawialiśmy się długo, otworzyliśmy magazyn i dostarczyliśmy wszystko co potrzebne. Dzięki tej szybkiej akcji 2 tiry z darami wyjechały w nocy do Lwowa.

Również w sobotę 26.02.2022 przekazaliśmy produkty na licytację organizowaną przez Klub Tarnowski, które zostały wylicytowane za prawie 5 tys. zł.

Nie działamy sami, razem z naszą zaprzyjaźnioną fundacją Akeda, zorganizowaliśmy dodatkową zbiórkę środków na zakup środków opatrunkowych i medycznych, a dzięki wsparciu Slavic Mission in Europe uda się je przewieźć przez granicę do Lwowa i dalej do szpitala w Łucku.

Niemalże każdy z naszych pracowników od sprzedawcy po członka Zarządu, a także i Franczyzobiorcy są bardzo zaangażowani w pomoc i jej rozdysponowywanie. Nie sposób tutaj wymienić wszystkich naszych działań, zwłaszcza tych lokalnych.

Jednak najważniejsze dla nas jest to, aby pomoc była jak najbardziej celowa i konkretna. W związku z tym, nasi Franczyzobiorcy, których sklepy znajdują się blisko granicy, na bieżąco monitorują sytuację i wskazują nam najpilniejsze potrzeby, które realizujemy.

Te działania są dla nas w ostatnim czasie nadrzędne.

22.02.2022

Limitowana edycja Glenfiddich inspirowana Chińskim Nowym Rokiem

Limitowana seria od Glenfiddich, której opakowania inspirowane są Chińskim Nowym Rokiem już zagościły na naszych półkach w wybranych salonach.

Celebruj nowy początek z Glenfiddich 🥃 i Al.Capone 😎

Rok 2022 upłynie pod patronem tygrysa, który symbolizuje siłę, odwagę i przepędza zło. To musi być udany rok!😊

 

 

Glenfiddich 21YO Gran Reserva Rum Cask Finish

To pierwsza propozycja od Glenfiddich przygotowana w specjalnym opakowaniu inspirowanym Chińskim Nowym Rokiem. Projekty graficzne opakowań przygotował utalentowany artysta – Rlon Wang. 

Prezentowany Glenfiddich to wyjątkowa whisky typu single malt, która swój unikalny charakter zawdzięcza leżakowaniu w beczkach z białego amerykańskiego dębu. W ostatnim etapie dojrzewania trunek finiszuje w dębowych beczkach, w których wcześniej przechowywany był karaibski rum.

„Wszystkie skrywane pragnienia i marzenia mogą się spełnić, jeśli pozwolisz im dojść do głosu. Chiński Tygrys zrywa wszystkie tamy i z siłą tsunami pokonuje blokady. „😎

Glenfiddich 12 Years Old Single Malt

Kolejna propozycja od Glenfiddich w imitowanej edycji to 12-letnia whisky typu single malt. Jest to jeden z najbardziej znanych i popularnych trunków tej marki. Ma lekki i owocowy charakter, który zawdzięcza leżakowaniu w beczkach po bourbonie i sherry. Z racji swojej łagodności jest szczególnie polecana dla osób które rozpoczynają przygodę z whisky. Walory estetyczne limitowanej wersji dodatkowo zachęcają do nabycia tej wyjątkowej whisky.🎁

„W Roku Tygrysa 🐅 doskonale będą sprawdzać się inwestycje w produkty najwyższej jakości oraz wszystko to, co eleganckie i prestiżowe”

Glenfiddich 15 Years Old Single Malt

Swoje niezmierzone bogactwo smaku 15-letnia whisky zawdzięcza wyjątkowemu procesowi dojrzewania w trzech rodzajach beczek: po bourbonie, po sherry oraz beczkach wykonanych z dębu amerykańskiego. Zanim trafi do butelek, jest mieszana w wielkiej, ręcznie wykonanej kadzi typu Solera. Unikalne i wyjątkowe opakowanie limitowanej edycji urozmaici każdą kolekcję konesera whisky.🥃

„Kto się zawaha lub zbyt długo będzie analizował, ten przegra, a smakowity kąsek zostanie sprzątnięty sprzed nosa. „🙌

Glenfiddich 18 Years Old Single Malt

Ostatnią z propozycji marki Glenfiddich, która otrzymała limitowaną szatę graficzna opakowania jest 18-letnia whisky typu single malt. Swój bogaty smak i aromat zawdzięcza leżakowaniu w beczkach z dębu amerykańskiego oraz  hiszpańskiego Oloroso.

Jest to niezwykle bogata i intrygująca whisky, której nie może zabraknąć w kolekcji konesera tego trunku.🥃

Atrakcyjność Glenfiddich 18 YO zwiększa również fakt, że jest ona produkowana w małych partiach. 😎

15.02.2022

OTWARCIE 92. SALONU AL.CAPONE – RZESZÓW

Kolejne mocne otwarcie za nami. Wyjątkowe dla Nas, ponieważ jest to 10 salon w Rzeszowie, a 92 w Polsce.

Nowej lokalizacji wypatrujcie przy ulicy Łukasiewicza 78.

Podczas otwarcia nie zabrało atrakcji oraz ofert specjalnych. Dużym zainteresowaniem wśród klientów cieszyło się koło fortuny, które zapewniło moc nagród i wiele emocji.

Odwiedź nas i sprawdź szeroki wybór trunków z całego świata.

Jesteśmy otwarci codziennie w godzinach 6:00 – 24:00

Al.Capone Rzeszów, ul. Łukasiewicza 78

14.02.2022

OTWARCIE 91. SALONU AL.CAPONE – NOWY TARG

12 lutego salon Al. Capone pojawił się w kolejnym mieście. Tym razem mieszkańcy Nowego Targu mogą skorzystać z doświadczenia specjalistów od alkoholu, którzy pomogą w wyborze odpowiedniego trunku na każdą okazję.

W nowym miejscu czekają na Was mocne promocje, szeroki wybór alkoholi z każdego zakątka świata, wyjątkowa atmosfera oraz oferty specjalne przygotowane z myślą o naszych klientach.

Wpadnij do nas! Jesteśmy otwarci od poniedziałku do soboty w godz. 6:00 – 24:00.

Al.Capone Nowy Targ, ul. Szaflarska 89

09.02.2022

OTWARCIE 90. SALONU AL.CAPONE – KIELCE

5 lutego Al. Capone pojawiło się na mapie kolejnego miasta – Kielc.

W ofercie sklepu znajdziecie największy wybór alkoholi z całego świata.

Czekają na Was również wyjątkowe promocje i oferty specjalne.

 

Zapraszamy codziennie w godzinach 6:00 – 24:00

Al.Capone Kielce, ul. Wapiennikowa 14

21.01.2022

OTWARCIE 89. SALONU AL.CAPONE – PLEWISKA

15 stycznia otworzyliśmy pierwszy w tym roku sklep!
Jest to już 89 placówka z logo Al.Capone.
Kolejni zadowoleni klienci będą mogli posmakować trunków z całego świata.
Zapraszamy codziennie w godz. 6 – 23
Al.Capone Plewiska, ul. Grunwaldzka 519E lok. 10

23.12.2021

OTWARCIE 88. SALONU AL.CAPONE – OPALENICA

22.12.2021 r. otworzyliśmy 88. salon Al.Capone.

Ponownie zawitaliśmy do Wielkopolski.

Mieszkańcy Opalenicy znajdą u nas mocne promocje, oferty specjalne, a także wyjątkową atmosferę!

Nasi specjaliści pomogą również dobrać idealny prezent świąteczny.

Zapraszamy do Al.Capone Opalenica, ul. Poznańska 9.

Otwarte codziennie w godz. 6 – 24.

1 2 3 8

Skontaktuj
się z nami

Chcesz z nami współpracować? A może szukasz rzetelnej firmy, która zaopatrzy Cię w najlepszy alkohol?
Napisz do nas!

Kontakt
cookie

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) oraz podobne technologie w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkowników oraz w celach statystycznych i reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia. Więcej w Polityce Prywatności.