07.05.2021

Podatek cukrowy – Raport CMR

Podatek Cukrowy w sklepach niezależnych i miękkiej franczyzy do 300m2

 

 

CMR, Sklepy niezależne i miękkiej Franczyzy do 300m2, 04.01-16.04 (15 tygodni).

 

Wzrost cen artykułów spożywczych notowany jest od dłuższego czasu w wszystkich analizowanych grupach sklepów detalicznych. Rok 2021 przyniósł kolejne podwyżki a największa spośród nich, dotknęła kategorię napojów. Wpływ na to miała wprowadzona w tym roku opłata cukrowa.

Podatek ten składa się części stałej: 50gr za litr każdego napoju z cukrem bądź słodzikiem oraz części zmiennej, uzależnionej od ilości cukru powyżej 5g/100ml oraz ewentualnej obecności tauryny bądź kofeiny w składzie.

Opłatę nałożono na producentów bądź importerów ale szybko przerzucili oni jej koszt na konsumentów co znalazło błyskawicznie odzwierciedlenie w cenach tych produktów na półkach sklepowych. Efektem jest drastyczny wzrost cen zarówno napojów gazowanych i energetyków jak i herbat mrożonych czy wód smakowych. W okresie pierwszych 15 tygodni 2021 roku, w sklepach niezależnych i miękkiej franczyzy do 300m2 cena litra napoju gazowanego wzrosła przeciętnie o 30,7%, wody smakowej o 27,2% a energetyków o 11,3% względem analogicznego okresu w 2020 roku.

Siłą rzeczy, tak istotne zmiany w cenach jednostkowych musiały odbić się na sprzedawanym wolumenie. W przypadku napojów gazowanych, wolumen sprzedaży spadł w tym okresie o ok ¼ względem pierwszych 15 tygodni 2020 roku co przy tak dużym wzroście cen przełożyło się jedynie na 1,2% spadku wartości sprzedaży. Podobna sytuacja widoczna była w wodach smakowych. Jedyną kategorią, obarczoną nowym podatkiem notującą wzrosty wartości sprzedaży względem ubiegłego roku są napoje energetyczne. Spadek wolumenu sprzedaży był to najmniejszy (-4,5% względem 2020 roku) co przy wzrostach cen przełożyło się na dodatnią dynamikę wartości sprzedaży (+6,2%).

Producenci napojów podeszli to tego dwojako. Jedni (głównie liderzy rynkowi), pozostawili skład bez zmian, mniejsi gracze starali się wyhamować spadki przez downsizing opakowań albo dodanie do składu soku owocowego.

Średnia cena za litr