Serwis przeznaczony dla osób pełnoletnich

Szanowni użytkownicy Strony Al.Capone

Klauzula informacyjna dla formularza kontaktowego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, iż:

Administrator Danych Osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Al. Capone Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. KRAKOWSKA 1, 33-113 ZBYLITOWSKA GÓRA.

W sprawie danych osobowych z Administratorem można kontaktować się:

– pisemnie na adres: ul. KRAKOWSKA 1, 33-113 ZBYLITOWSKA GÓRA
– mailowo na adres: daneosobowe@alejacapone.pl

Cel przetwarzania danych i podstawa prawna.
Dane osobowe kandydatów do pracy.
Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na podstawie zgody udzielonej przez Państwa w związku z uczestnictwem w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

Dane osobowe pracowników Administratora.

Dane osobowe pracowników są przetwarzane:

– w celu zawarcia i wykonywania umowy o pracę, w tym w związku z obowiązkiem spełnienia przez Pracodawcę obowiązków związanych z zatrudnieniem pracowników (m.in. obowiązków związanych z zabezpieczeniem społecznym i obowiązków podatkowych);wykonywaniem przez Pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy i innych przepisów szczegółowych, w tym związanych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ,

-na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Pracodawcę powiązanego z realizacją powyższych celów dotyczących zatrudnienia, nie wynikających wprost z umowy o pracę ani z przepisów prawa np. monitoring (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

-na podstawie wyrażonej przez zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane osobowe byłych pracowników/współpracowników Administratora.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek archiwizacji dokumentów zawierających dane osobowe (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikający z odrębnych przepisów (m.in. Kodeks Pracy, Ustawa o systemie Ubezpieczeń Społecznych, Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) czyli ewentualne dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

 

Dane osobowe klientów, osób reprezentujących klientów lub wskazanych do kontaktu w ich imieniu.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy, zawarcie umowy a także prawidłowa jej realizacja (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); konieczność spełnienia obowiązków prawnych, w tym wynikających z Ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), utrzymanie kontaktów z klientami, prawidłowa komunikacja oraz ewentualne dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;

 

Dane osobowe kontrahentów (dostawców, odbiorców usług) i przedstawicieli kontrahentów.

Dane osobowe są przetwarzane w związku z:

-wykonaniem umowy zawartej pomiędzy Państwem, a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

-realizacją przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym np. przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

-realizacją prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym dochodzenie ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Dane osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawidłowa realizacja umowy/zlecenia, wypełnienie obowiązków prawnych nałożonych przez przepisy podatkowe, a także ewentualne dochodzenie lub obrona przed roszczeniami wynikającymi z przepisów prawa cywilnego (art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO);

 

Monitoring.

Celem i podstawą przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku jest stosowanie monitoringu wizyjnego na terenach punktów sprzedażowych prowadzonych przez Administratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f. RODO).

 

Dane osób biorących udział w grach i konkursach.

dane osobowe zwycięzców konkursów i gier przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu wydania, odbioru i rozliczenia nagród i związanych z tym przepisów prawnych w szczególności przepisów księgowych i rachunkowych, a także obowiązku archiwizacji (art. 6 RODO ust. 1 lit c RODO)

 

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, z którymi Administrator współpracuje na mocy zawartych umów powierzeń m.in. firma informatyczna, biuro rachunkowe oraz podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywania danych osobowych na gruncie obowiązujących przepisów prawa;

 

Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych ani do państw trzecich znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

Okres przechowywania danych osobowych.

W zależności od celu przetwarzania danych będą one przechowywane przez okres:

-wymagany ustawowo na mocy odrębnych przepisów, w tym w szczególności podatkowych, rachunkowych, dotyczących przechowywania akt osobowych i dokumentów płacowych;

-przez czas konieczny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń- do upływu ich przedawnienia;

-w przypadku zgody przez czas na jaki ta zgoda została udzielona lub do momentu jej odwołania;

-w przypadku monitoringu-przez okres do 3 miesięcy lub do zakończenia postępowania w przypadku gdy nagranie z monitoringu służy jako dowód w postępowaniu.

-w przypadku rekrutacji do czasu zakończenia procesu rekrutacji bądź zakończenia czasu na jaki zgoda została udzielona w przypadku przyszłych rekrutacji;

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany celem podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Prawa osób, których dane są przetwarzane.

Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo żądania od Administratora:

– dostępu do treści swoich danych;

-sprostowania danych;

-usunięcia danych (jeśli nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Administrator nie ma podstaw do ich przetwarzania);

-ograniczenia przetwarzania;

Osoby, których dane dotyczą mają również prawo do:

-przenoszenia danych;

-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

-cofnięcia wyrażonej zgody w każdym momencie; pozostaje to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane przed cofnięciem zgody;

-wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy osoba ta uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 

Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą.

Podanie danych osobowych, których obowiązek podania jest uregulowany przepisami prawa jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach jest dobrowolne, aczkolwiek brak ich podania może uniemożliwić kontakt z daną osobą, przekazanie informacji jak również rozpoczęcie działań zmierzających do zawarcia umowy.

 

 

 

 

Dlatego też jeśli klikniesz „ZGADZAM SIĘ” – zgodzisz się na przetwarzanie, po 25 maja 2018 roku, Twoich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym ze strony internetowej, oraz zbierania plików cookies.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne

 

Serwis przeznaczony dla osób pełnoletnich
Czy akceptujesz te warunki i masz ukończone 18 lat?

Alkohole Tarnów

Jesteśmy specjalistami od alkoholu, którzy dążą do uzyskania pozycji lidera na rynku. Otwieramy się wszędzie tam, gdzie brakuje profesjonalnej obsługi, stale rozwijając sieć sklepów Al.Capone. Znajdź najbliższy sklep w Tarnowie lub okolicach!

Zobacz

Sklepy
Alkohole Tarnów

Sklepy z alkoholem Tarnów

Marker
Adres: Ul. Środkowa 4, 33-100 TARNÓW
Godziny otwarcia: 6:00-24:00
Telefon: 734 104 270
Marker
Adres: ul. Braci Saków 25, 33-100 TARNÓW
Godziny otwarcia: 6:00-24:00
Telefon: 668 652 693
Marker
Adres: ul. Klikowska 85, 33-100 TARNÓW
Godziny otwarcia: 6:00-24:00
Telefon: 602 589 926
Marker
Adres: Orkana 61, 33-100 TARNÓW
Godziny otwarcia: 6:00-23:55
Telefon: 602 589 935
Marker
Adres: ul. Bitwy o Wał Pomorski 6B, 33-100 TARNÓW
Godziny otwarcia: 6:00-23:55
Telefon: 602 584 824
Marker
Adres: ul.Sikorskiego 3A, 33-100 TARNÓW
Godziny otwarcia: 6:00-23:55
Telefon: 602 289 927
Marker
Adres: ul. Targowa 5, 33-100 TARNÓW
Godziny otwarcia: 6:00-23:55
Telefon: 602 589 986
Marker
Adres: ul. Krakowska 240, 33-100 TARNÓW
Godziny otwarcia: 6:00-23:55
Telefon: 532 065 654
Marker
Adres: ul. Mościckiego 51, 33-100 TARNÓW
Godziny otwarcia: 6:00-23:55
Telefon: 602 589 181
Marker
Adres: ul. Kwiatkowskiego 9B, 33-100 TARNÓW
Godziny otwarcia: 6:00-24:00
Telefon: 602 589 790
Marker
Adres: ul. Lwowska 53, 33-100 TARNÓW
Godziny otwarcia: 6:00-24:00
Telefon:

Znajdź sklep w innej lokalizacji

Znajdź swój sklep
Wprowadź lokalizację (miasto, kraj, adres lub kod pocztowy)

Zapraszamy do świata doskonałych smaków – Al.Capone alkohole Tarnów

Witaj w Twoim ulubionym sklepie z alkoholem w Tarnowie. Nasza oferta to prawdziwa oaza dla miłośników wysokiej jakości trunków. Jeśli poszukujesz niezapomnianych smaków i niepowtarzalnych doznań, trafiłeś we właściwe miejsce! Ten sklep jest pełen ekskluzywnych alkoholi, które zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia. Pozwól sobie na chwilę relaksu i delektuj się doskonałym smakiem życia dzięki Al.Capone alkohol Tarnów.

Sklep z alkoholem Tarnów – jesteśmy tu dla Ciebie

W sklepie w Tarnowie nie tylko znajdziesz wyjątkowe alkohole, ale także profesjonalną i serdeczną obsługę. Nasza ekipa to zespół pasjonatów uwielbiających dzielić się swoją wiedzą na temat alkoholi. Chętnie doradzimy Ci w doborze trunków odpowiednich na różne okazje takie jak: przyjęcie urodzinowe, rocznicę, czy wieczór z przyjaciółmi. Znajdziemy także idealny prezent zarówno dla silnego ojca, jak i kochającej, troskliwej mamy, której należy się chwila relaksu.

Alkohol na wesele Tarnów – twórz niezapomniane chwile

Wesele to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu pozostające w pamięci na zawsze. Zadbaj więc o wyjątkowe toasty, które zapadną w sercach wszystkich uczestników tego szczególnego momentu. W Al.Capone alkohole Tarnów znajdziesz trunki na wesele, które podkreślą wyjątkowość tych chwil, nadając im przyjemnego smaku. W ofercie znajdują się tylko wysokiej jakości procenty. Czy to elegancka whisky, delikatna wódka, aromatyczny gin czy słodki likier – z nami dopasujesz trunki do gustu swoich gości.

Sklepy z alkoholami w Tarnowie – odwiedź nas już dziś

Jeśli poszukujesz sklepu z alkoholami w Tarnowie, który oferuje nie tylko bogaty wybór, ale również przyjazną atmosferę oraz profesjonalną obsługę, to zapraszamy do nas! Jesteśmy przekonani, że bogata oferta zaspokoi potrzeby każdego klienta, bez względu na preferencje smakowe czy okazję.

Al.Capone sklepy z alkoholami w Tarnowie znajdują się w kilku lokalizacjach, tak byś zawsze miał do nas blisko.

Skontaktuj
się z nami

Chcesz z nami współpracować? A może szukasz rzetelnej firmy, która zaopatrzy Cię w najlepszy alkohol?
Napisz do nas!

Kontakt