Serwis przeznaczony dla osób pełnoletnich

Szanowni użytkownicy Strony Al.Capone

Klauzula informacyjna dla formularza kontaktowego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, iż:

Administrator Danych Osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Al. Capone Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. KRAKOWSKA 1, 33-113 ZBYLITOWSKA GÓRA.

W sprawie danych osobowych z Administratorem można kontaktować się:

– pisemnie na adres: ul. KRAKOWSKA 1, 33-113 ZBYLITOWSKA GÓRA
– mailowo na adres: daneosobowe@alejacapone.pl

Cel przetwarzania danych i podstawa prawna.
Dane osobowe kandydatów do pracy.
Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na podstawie zgody udzielonej przez Państwa w związku z uczestnictwem w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

Dane osobowe pracowników Administratora.

Dane osobowe pracowników są przetwarzane:

– w celu zawarcia i wykonywania umowy o pracę, w tym w związku z obowiązkiem spełnienia przez Pracodawcę obowiązków związanych z zatrudnieniem pracowników (m.in. obowiązków związanych z zabezpieczeniem społecznym i obowiązków podatkowych);wykonywaniem przez Pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy i innych przepisów szczegółowych, w tym związanych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ,

-na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Pracodawcę powiązanego z realizacją powyższych celów dotyczących zatrudnienia, nie wynikających wprost z umowy o pracę ani z przepisów prawa np. monitoring (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

-na podstawie wyrażonej przez zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane osobowe byłych pracowników/współpracowników Administratora.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek archiwizacji dokumentów zawierających dane osobowe (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikający z odrębnych przepisów (m.in. Kodeks Pracy, Ustawa o systemie Ubezpieczeń Społecznych, Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) czyli ewentualne dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

 

Dane osobowe klientów, osób reprezentujących klientów lub wskazanych do kontaktu w ich imieniu.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy, zawarcie umowy a także prawidłowa jej realizacja (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); konieczność spełnienia obowiązków prawnych, w tym wynikających z Ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), utrzymanie kontaktów z klientami, prawidłowa komunikacja oraz ewentualne dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;

 

Dane osobowe kontrahentów (dostawców, odbiorców usług) i przedstawicieli kontrahentów.

Dane osobowe są przetwarzane w związku z:

-wykonaniem umowy zawartej pomiędzy Państwem, a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

-realizacją przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym np. przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

-realizacją prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym dochodzenie ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Dane osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawidłowa realizacja umowy/zlecenia, wypełnienie obowiązków prawnych nałożonych przez przepisy podatkowe, a także ewentualne dochodzenie lub obrona przed roszczeniami wynikającymi z przepisów prawa cywilnego (art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO);

 

Monitoring.

Celem i podstawą przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku jest stosowanie monitoringu wizyjnego na terenach punktów sprzedażowych prowadzonych przez Administratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f. RODO).

 

Dane osób biorących udział w grach i konkursach.

dane osobowe zwycięzców konkursów i gier przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu wydania, odbioru i rozliczenia nagród i związanych z tym przepisów prawnych w szczególności przepisów księgowych i rachunkowych, a także obowiązku archiwizacji (art. 6 RODO ust. 1 lit c RODO)

 

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, z którymi Administrator współpracuje na mocy zawartych umów powierzeń m.in. firma informatyczna, biuro rachunkowe oraz podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywania danych osobowych na gruncie obowiązujących przepisów prawa;

 

Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych ani do państw trzecich znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

Okres przechowywania danych osobowych.

W zależności od celu przetwarzania danych będą one przechowywane przez okres:

-wymagany ustawowo na mocy odrębnych przepisów, w tym w szczególności podatkowych, rachunkowych, dotyczących przechowywania akt osobowych i dokumentów płacowych;

-przez czas konieczny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń- do upływu ich przedawnienia;

-w przypadku zgody przez czas na jaki ta zgoda została udzielona lub do momentu jej odwołania;

-w przypadku monitoringu-przez okres do 3 miesięcy lub do zakończenia postępowania w przypadku gdy nagranie z monitoringu służy jako dowód w postępowaniu.

-w przypadku rekrutacji do czasu zakończenia procesu rekrutacji bądź zakończenia czasu na jaki zgoda została udzielona w przypadku przyszłych rekrutacji;

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany celem podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Prawa osób, których dane są przetwarzane.

Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo żądania od Administratora:

– dostępu do treści swoich danych;

-sprostowania danych;

-usunięcia danych (jeśli nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Administrator nie ma podstaw do ich przetwarzania);

-ograniczenia przetwarzania;

Osoby, których dane dotyczą mają również prawo do:

-przenoszenia danych;

-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

-cofnięcia wyrażonej zgody w każdym momencie; pozostaje to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane przed cofnięciem zgody;

-wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy osoba ta uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 

Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą.

Podanie danych osobowych, których obowiązek podania jest uregulowany przepisami prawa jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach jest dobrowolne, aczkolwiek brak ich podania może uniemożliwić kontakt z daną osobą, przekazanie informacji jak również rozpoczęcie działań zmierzających do zawarcia umowy.

 

 

 

 

Dlatego też jeśli klikniesz „ZGADZAM SIĘ” – zgodzisz się na przetwarzanie, po 25 maja 2018 roku, Twoich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym ze strony internetowej, oraz zbierania plików cookies.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne

 

Serwis przeznaczony dla osób pełnoletnich
Czy akceptujesz te warunki i masz ukończone 18 lat?

Alkohole Rzeszów

Jesteśmy specjalistami od alkoholu, którzy dążą do uzyskania pozycji lidera na rynku. Otwieramy się wszędzie tam, gdzie brakuje profesjonalnej obsługi, stale rozwijając sieć sklepów Al.Capone. Znajdź najbliższy sklep w Rzeszowie lub okolicach!

Zobacz

Sklepy
Alkohole Tarnów

Sklepy z alkoholami Rzeszów

Marker
Adres: Ul. Stanisława Wyspiańskiego 18D, 35-111 RZESZÓW
Godziny otwarcia: 8:00 – 24:00
Telefon: 505 281 667
Marker
Adres: Ul. Witolda 32/2, 35-302 RZESZÓW
Godziny otwarcia: 6:00 – 24:00
Telefon: 698 491 454
Marker
Adres: Aleja Generała Leopolda Okulickiego 10, 35-222 RZESZÓW
Godziny otwarcia: 6:00 – 24:00
Telefon: 698 491 454
Marker
Adres: ul. Łukasiewicza 78 lok. 9, 35-604 RZESZÓW
Godziny otwarcia: 6:00 – 24:00
Telefon: 698 491 454 / 608 359 900
Marker
Adres: ul. Podwisłocze 29, 35-309 RZESZÓW
Godziny otwarcia: 6:00 – 24:00
Telefon: 530 465 646
Marker
Adres: ul. Lubelska 13, 35-241 RZESZÓW
Godziny otwarcia: 6:00 – 24:00
Telefon: 698 491 454
Marker
Adres: ul. Twardowskiego 9, 35-302 RZESZÓW
Godziny otwarcia: 6:00 – 24:00
Telefon: 608 359 900 / 698 491 454
Marker
Adres: ul. Pelczara 6, 35-312 RZESZÓW
Godziny otwarcia: 8:00 – 24:00
Telefon: 795 460 463
Marker
Adres: ul. Langiewicza 69, 35-021 RZESZÓW
Godziny otwarcia: 24h/7
Telefon: 530 465 646 / 608 359 900
Marker
Adres: ul. Hetmańska 73 lok U 4, 35-078 RZESZÓW
Godziny otwarcia: Pn-Sob: 6:00-24:00, Niedziela: 9:00-24:00
Telefon: 505 281 667
Marker
Adres: ul. Krakowska 150, 35-213 RZESZÓW
Godziny otwarcia: 6:00 – 24:00
Telefon: 530 465 646 / 608 359 900
Marker
Adres: ul. Strażacka 25D, 35-312 RZESZÓW
Godziny otwarcia: Pn-Sob: 24h, Niedziela: 6:00-24:00
Telefon: 530 465 646 / 608 359 900
Marker
Adres: al. prof. Adama Krzyżanowskiego 12B, 35-329 RZESZÓW
Godziny otwarcia: 24h/7
Telefon: 608 359 900 / 698 491 454

Znajdź sklep w innej lokalizacji

Znajdź swój sklep
Wprowadź lokalizację (miasto, kraj, adres lub kod pocztowy)

Alkohole Rzeszów – wyjątkowa oferta w zasięgu ręki

Witamy w naszym sklepie Al.Capone, gdzie pasjonujemy się doskonałymi alkoholami i staramy się zaspokoić wszystkie potrzeby klientów w tej dziedzinie. Jesteśmy dumni, że możemy zapewnić bogatą, różnorodną ofertę obejmującą trunki zarówno dla wytrawnych znawców, jak i tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z tym interesującym światem. U nas znajdziesz najwyższej jakości towary pochodzące od renomowanych producentów, a wszystko to w niesamowicie konkurencyjnych cenach. Jeśli interesuje Cię tani alkohol Rzeszów, to trafiłeś w dobre miejsce.

Alkohol Rzeszów – wybór, który Cię zachwyci

Chcielibyśmy podkreślić, że nasze alkohole Rzeszów oraz ich oferta są niezwykle różnorodna. Od najpopularniejszych marek whisky, rumu, wódki i innych destylatów, po wyrafinowane wina i szampany, zadbaliśmy o to, aby każdy mógł znaleźć coś odpowiedniego dla siebie. Nasz zespół ekspertów jest zawsze gotów udzielić Ci fachowych porad i polecić alkohole Rzeszów idealne na różnorodne okazje. Poza wszystkim znanymi trunkami posiadamy w swojej ofercie wyjątkowe perełki, czyli produkty dedykowane marce Al.Capone, które tylko sklep z alkoholami Rzeszów ma na swojej półce. Dzięki nam możesz przenieść się w wyjątkowe zakątki świata, smakując coś, czego do tej pory nikt inny nie miał okazji.

Tanie alkohole Rzeszów dostępne na każdą kieszeń

Jako lokalny sklep alkoholowy w Rzeszowie, dbamy o to, aby nasza oferta była atrakcyjna dla każdego klienta. Znajdziesz u nas wiele promocji umożliwiających cieszenie się ulubionymi trunkami, nie obciążając zbytnio portfela. Stawiamy na konkurencyjność cen, bez kompromisów w jakości, byś mógł spełnić swoje alkoholowe marzenia.

Alkohol na wesele Rzeszów – podkręć atmosferę swojego wyjątkowego dnia

Planujesz wesele w Rzeszowie lub okolicach? Znalezienie odpowiednich trunków może być wyzwaniem, ale nie dla nas! Mamy wspaniałe propozycje alkoholi weselnych, które urozmaicą i podkreślą atmosferę tego wyjątkowego dnia. Wódka weselna Rzeszów to jedna z naszych specjalności – gwarantujemy najwyższą jakość, aby ten dzień był zapamiętany jako wyjątkowy.

Gdzie kupić wódkę na wesele Rzeszów? – Oczywiście, u nas!

Jeśli szukasz sklepu z alkoholami w Rzeszowie, który zaoferuje Ci najwyższą jakość i konkurencyjne ceny, to już znalazłeś odpowiednie miejsce. Nasz zespół chętnie doradzi Ci w wyborze trunków idealnych na Twoje wesele, dostosowując się do Twoich preferencji i budżetu.

Zapraszamy serdecznie do naszych sklepów Al.Capone znajdujących się na terenie całego Rzeszowa.

Skontaktuj
się z nami

Chcesz z nami współpracować? A może szukasz rzetelnej firmy, która zaopatrzy Cię w najlepszy alkohol?
Napisz do nas!

Kontakt